Forskning: Coronaviruspatienter kan vara symptomfria i över tre veckor
Människor i skyddsmasker anländer till en tågstation i Shanghai den 10 februari, 2020. Foto: Noel Celis/AFP via Getty Images


Enligt den hittills största studien på smittade patienter kan inkubationsperioden vara så lång som 24 dagar.

Studien från den 9 februari leddes av den erkända kinesiske läkaren Zhong Nanshan, specialist på luftvägssjukdomar, och i samarbete med 38 kinesiska forskare. Den har ännu inte granskats av experter. Cirka 1100 patienter i 31 provinser och på 552 sjukhus analyserades och resultatet visar att den genomsnittliga inkubationsperioden är tre dagar, vilket är lägre än en tidigare uppskattning på 5,2 dagar.

Den längsta inkubationsperioden var 24 dagar. Tidigare har man räknat med två veckor.

Forskarna kunde inte utesluta att det kan finnas ”superspridare” – en smittad individ som kan smitta ett stort antal andra människor.

Snabb överföring människa-till-människa

Studien hittade också ytterligare bevis för överföring människa-till-människa: omkring 160 människor – 26 procent av de människor som inte kommer från Wuhan – reste inte till Wuhan nyligen innan de fick viruset; inte heller hade de någon kontakt med människor boende i Wuhan.

Slutsatsen var att ”2019-nCoV-epidemin sprids snabbt genom överföring människa-till-människa.”

Dessutom hade bara cirka 1,2 procent av alla patienter varit direkt exponerade för djur. Tidigare hade kinesiska myndigheter kopplat virusutbrottet till marknaden med levande djur och skaldjur i Wuhan, utbrottets epicentrum.

Enligt en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine har antalet smittade dubblerats var 7,4 dag i början av utbrottet.

Tidigare hänvisade Zhong till början på februari som utbrottets peak, men han har senare omprövat detta och säger nu att den kan komma de närmaste dagarna.

I en intervju den 8 februari med det kinesiska, statliga TV-bolaget CCTV tog Zhong en positiv position, men sade att det vore ”för tidigt” att avgöra den högsta punkten baserat på hur snabbt människor skrivs ut och antalet nya fall, med tanke på ”olika standarder för utskrivning av patienter”.

Forskarna uttryckte också oro över möjlig överföring mellan fekalkontaminering. Forskare slog först larm för en sådan risk när de hittade spår av coronavirus i avföring hos den första smittade personen i USA.

Risker i avlopp

Studien citerar ett laboratorieexperiment som gjordes nyligen, där forskare såg att fyra av 62 fekalprover gav positivt utslag för viruset. Ett separat experiment identifierade ytterligare fyra patienter där testerna visade positivt för prover från mag-tarmkanalen, saliv, eller urin.

Sean Lin, mikrobiolog, baserad i USA och som tidigare forskat inom virologi för USA:s armé, säger att upptäckten har väckt en allvarlig hälsofråga, särskilt vad gäller de som sitter hemma i självisolering.

– När man spolar toaletten så når saker och ting byggnadens avloppssystem, och om [där är] några … föroreningar i en lokal vattenkälla så kan det bli problematiskt, säger han till The Epoch Times.

Vatten i rörelse i en spolande toalett kan även orsaka att viruspartiklarna kommer ut i luften och bildar skadliga aerosoler, vilket är ett skäl till att hålla toalettlocket stängt när man spolar, tillägger han.

Ur ett annat perspektiv kan upptäckten av spår av virus i patienters tarmsystem peka på att viruset är väl anpassat till människans organ, förutom till lungorna och luftvägarna. De rapporterade fallen av diarré indikerar troligtvis en hög koncentration av virus i tarmarna, enligt Lin.

Vid SARS-utbrottet insjuknade 321 personer i ett bostadskomplex i Kowloon, Hongkong, fram till april 2003. Myndigheter trodde att både föroreningen av avloppssystemet och överföring människa-till-människa var bidragande skäl till massmittan.

Tjänstemän i Hongkong evakuearade omkring 100 personer från ett höghus den 10 februari efter att två boende på olika våningar hade fått coronaviruset. Lägenheterna delar samma avloppssystem. Personal från hälsodepartementet har tagit prover för att göra tester.

Andra överföringsvägar

Viruset kan även överföras via indirekt kontaktsmitta, när en person rör vid ett föremål för att sedan röra vid öga, näsa eller mun, eller andra områden som är känsliga för virusangrepp.

Den 8 februari bekräftade hälsopersonal i Shanghai att det dödliga viruset kan spridas via aerosoler – alltså att man kan bli sjuk genom att andas in viruspartiklar i luften.

Samma dag klassade den brittiska regeringen coronavirus som en ”luftburen smitta med hög konsekvens”, med avseende på sjukdomar som kan spridas genom inandning av droppar eller aerosol överföring.

Dessutom såg forskarna att bara färre än hälften av patienterna uppvisade tecken på feber när sjukdomen visade sig, trots att de flesta av dem (omkring 88 procent) utvecklade feber senare under sjukhusvistelsen.

Följ Eva på Twitter: @EvaSailEast

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.