Försäkringskassan brister i förebyggande insatser mot ohälsa
Försäkringskassan brister i sitt arbete med att förebygga sjukskrivningar, visar en rapport från Riksrevisionen. Foto: Sofia Drevemo


Det finns brister i Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivningar vad gäller effektivitet och enhetlighet. Samtidigt är regeringens uppdrag till myndigheten otydligt formulerat. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Försäkringskassan kan bevilja sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att minska framtida oförmåga att arbeta och långvarig sjukskrivning.

Lågprioriterat

Riksrevisionen konstaterar i sin granskning att de förebyggande ersättningarna är relativt okända för allmänheten, arbetsgivarna och hälso- och sjukvården.

Samtidigt visar granskningen att arbetet med dessa ersättningar inte har så stor prioritet hos Försäkringskassan. Ersättningarna används också relativt sällan.

Dessutom menar Riksrevisionen att ersättningarna oftast beviljas i rehabiliterande syfte för personer som redan är sjukskrivna. Det innebär att de sällan används i förebyggande syfte.

– För att identifiera individer som är i behov av förebyggande insatser behöver Försäkringskassans handläggare av sjukförmåner och förebyggande ersättningar ha ett tätare samarbete med varandra. På så sätt skulle resurserna kunna styras dit de gör störst nytta, säger Nina Granqvist, projektledare för granskningen på Riksrevisionen, i ett pressmeddelande.

Behöver vidta åtgärder

Riksrevisionens granskning visar också att det är geografiska skillnader i vilken utsträckning ersättningarna beviljas. Myndigheten menar att detta tyder på att ersättningarna ges till personer och arbetsgivare som tidigare har tagit del av dem. Därför tror man att det finns stor risk att personer och arbetsgivare som inte är inne i systemet går miste om ersättning.

– Granskningen visar att förebyggande ersättningar mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar inte fungerar på avsett sätt. Försäkringskassan behöver förbättra sin information om dessa ersättningar och även vidta andra åtgärder, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!