Förhindra historiens upprepning
Historierevisionism bör göras olagligt enligt regeringen. Foto: Carl S


Regeringen har låtit meddela att en lagstiftning mot att förneka Förintelsen kan komma att tas fram. Att initiativet kommer lyckas uppnå vad som avses kan dock ifrågasättas.

Morgan Johansson (S) uppgav för ekot att regeringen ska tillsätta en parlamentarisk kommitté att utreda frågan. Han förklarade att ”Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten, och det får inte glömmas. De som försöker få världen att glömma och blanda bort korten, de måste stå till svars för det”. Han uppgav även att lagen är ett svar på att högerextremismen växer sig starkare.

Mottagandet från övriga riksdagspartier var inte välkomnande. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna säger sig vara emot förslaget. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet är skeptiska.

På minnesdagen för befrielsen av Auschwitz-Birkenau förra året, underströk statsminister Stefan Löfven vikten av att förstå vad som hände under andra världskriget för att det aldrig ska upprepas igen. Det kan tyckas vara en rimlig ståndpunkt då det som bekant sägs att den som inte känner till historien är dömd att upprepa den.

Det är då oroväckande att det stundtals framstår som att regeringen innehar en något naiv och inkomplett bild av vad som faktiskt hände. Det kan argumenteras att det inte endast var en framväxande främlingsfientlighet och antisemitism som var den huvudsakliga orsaken bakom Förintelsen.

Totalitära ideologier

Nationalsocialism är en ideologi där individen står underordnad kollektivet. Ett auktoritärt parti planerar och reglerar ekonomin utifrån partiets intressen och mål. Påtvingade kulturella värden upprätthålls av polisen och rättsväsendet. I Tyskland förföljdes och straffades dissidenter. Identitetspolitik var ett centralt inslag och man förföljde de grupper som hävdades stå i motsats till partiets intressen och det tyska kollektivet, däribland den judiska befolkningen.

Detta är i stort sett en lika giltig beskrivning av auktoritära socialistiska och kommunistiska samhällssystem. Identitetspolitiken är resultatet av klasskampen där man attackerar de grupper som upplevs stå i vägen för partiets intressen. I tidiga Sovjetunionen demoniserade man och förföljde de rika bönderna, som nedlåtande kallades ”kulak”. Man beslagtog deras tillgångar varpå de sedan deporterades eller dödades.

Är regeringen införstådd i farorna som kommer med dessa auktoritära politiska och ekonomiska system ...

Vi såg samma sak hända i Kina under kulturrevolutionen där man förföljde landägarna. Vi ser en liknande situation i Kina idag i hanteringen av minoritetsgrupper som uigurer, huskristna, tibetaner och utövare av Falun Gong. Retoriken är densamma när man hävdar att dessa grupper står i motsats till de kollektiva intressen som råder under partiet. Behandlingen består många gånger av påtvingad omskolning, arbetsläger och fängelse. Även avrättning och organskörd förekommer i stor skala.

Regeringens uppfattning

Är regeringen införstådd i farorna som kommer med dessa auktoritära politiska och ekonomiska system, vare sig de kommer från höger eller vänster? Det finns tyvärr anledning att betvivla just detta.

När en enskild svensk journalist nyligen personligen blev hotad av en totalitär regim aktiv i pågående folkmord, verkar detta ligga utanför regeringens engagemang i frågan. Utrikesminister Ann Linde lät meddela att den kinesiska ambassadens hot är ”oacceptabelt” men att man i praktiken kommer acceptera det och inte markera mot ambassadören genom utvisning.

Man tycks även själv göra misstaget att glömma andra lika signifikanta historiska folkmord och människorättskatastrofer. Det totala antal döda endast i Sovjetunionen och Kina under KKP uppskattas närma sig 100 miljoner.

Stefan Löfven tycks även ha svårigheter att problematisera VPK:s täta samarbete med Sovjetunionen samt hur detta skar sig med demokratin.

Bristande trovärdighet

Denna inkonsekvens gör att åtminstone jag själv betvivlar regeringens förmåga att göra en korrekt analys av skeendet under andra världskriget för att med lagstiftning kunna förebygga att historien upprepar sig.

Det verkar som att regeringen försöker göra gällande att antisemitism och främlingsfientlighet endast är ett problem inom den politiska högern. Sannolikt är detta också anledningen till att socialdemokraterna inte ens lyckas hålla sitt eget ungdomsförbund rent från antisemitism.

Det centrala under andra världskriget var dock maktövertagandet av totalitära och kollektivistiska politiska ideologier som använde identitetspolitik och främlingsfientlighet som maktmedel. Detta var sant både i Sovjetunionen och i Nazityskland.

I bästa fall är regeringens handlande i frågan ett välmenande, dock naivt och tandlöst, inslag av symbolpolitik. I värsta fall ett farligt inslag av just den form av identitetspolitik och auktoritär rättsuppfattning man säger sig vilja bekämpa.

Oavsett så framstår det som att regeringen själv gör sig skyldig till att glömma och blanda bort korten vad gäller denna fråga.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.