Folkbokföring ses över i åtta kommuner
– Ungefär två procent av uppgifterna i folkbokföringen är fel och det är för mycket, särskilt om felen leder till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, säger Peter Sävje, chef för folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt


Ungefär två procent av landets befolkning är antingen medvetet eller omedvetet folkbokförda på fel adress. Skatteverket har därför fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med åtta kommuner åtgärda fel i folkbokföringen.

Göteborg och Södertälje är redan med i ett annat regeringsuppdrag för att minska felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Förutom de två städerna tillkommer Borlänge, Botkyrka, Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala i det nya uppdraget.

”Får stora konsekvenser”

Felen i folkbokföringen är oftast att folk är folkbokförda på andra adresser än de faktiskt bor på. Ett annat vanligt fel är att personer lämnat landet utan att meddela utflyttning. Det kan till exempel vara personer som varit här för att studera eller jobba under en begränsad tid.

– Fel i folkbokföringen får stora konsekvenser, inte minst för kommuner. Vi behöver få mer effekt både i förebyggande arbete och kontroll, säger Peter Sävje, chef för folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket, i ett uttalande.

– Ungefär två procent av uppgifterna i folkbokföringen är fel och det är för mycket, särskilt om felen leder till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Avsiktliga fel är ett brott

Undersökningen kommer att  genomföras i områden där man bedömer att problematiken är som störst. Och tonvikten läggs på bland annat på trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt.

De flesta fel i folkbokföringen är oavsiktliga men det finns också många avsiktliga fel som behöver utredas. Att avsiktligt vara fel folkbokförd är ett brott som kan leda till upp till två års fängelse.

– Vi hoppas kunna hitta nya arbetsformer som vi sedan kan skala upp, där vi kan använda varandras kompetens och erfarenheter på ett nytt sätt som både vi och alla kommuner kan ha stor nytta av, säger Anders Klaar på Skatteverket, och den som leder arbetet med regeringsuppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022.

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. 

Här ser du hur du kan stödja oss.