En fars betydelse: 3 saker Benjamin Franklin tackade sin far för


På Fars dag hyllar vi förstås papporna. Ett gott exempel på en fars goda påverkan på sitt barn genom hur han medvetet uppfostrat honom ser vi hos Josiah Franklin och hans son Benjamin Franklin, som levde på 1700-talet, och fortfarande kan inspirera oss i föräldraskapet idag.

Hur är det möjligt för en ung man på 16 år att med blott 4 brödbullar, 2 shilling (2:50 svenska kronor) och de kläder han hade på sig bli en framgångsrik egenföretagare med en tryckerikedja, diplomat för kungar och en av författarna till den amerikanska självständighetsförklaringen?

Dessutom blev Benjamin Franklin (1706-1790) känd som politiker, vetenskapsman och uppfinnare av åskledaren.

Något som bidrog till att ge honom en god grund för att kunna uppnå dessa saker var ett gott faderskap.

Så vilken sorts vägledning fick Benjamin av sin far så att den unge mannen så småningom nådde sådana framgångar? Liksom många fäder idag förberedde Benjamins far, Josiah Franklin, honom för vuxenlivet ute i verkligheten. Det finns antagligen oräkneliga exempel på hur han gjorde det. Här är tre exempel ur Bens självbiografi.

1. Han hjälpte sin son med läxorna

Redan i mycket unga år visade den unge Benjamin talang för att skriva. Den talangen skulle ta honom så långt att han var en av tre som skrev USA:s självständighetsförklaring 1776, ett av landets viktigaste dokument.

En tid arbetade han tillsammans med sin äldre bror i ett tryckeri, då han också ofta testade sin skrivförmåga. När Josiah sedan läste sonens alster erbjöd han sonen konstruktiv kritik för att hjälpa honom i sitt skrivande. Ben minns (fri översättning):

"Efter tre eller fyra brev om en sida, råkade min far hitta mina papper och läste dem. Utan att gå in i en diskussion tog han tillfälle att prata med mig om hur jag skrev; observerade att, även om jag hade fördelen vad gällde korrekt stavning så brast jag stort i att kunna uttrycka mig elegant, i metod, och klarhet och överskådlighet. Det här övertygade han mig om vid flera tillfällen. Jag såg att han hade rätt i sina anmärkningar och blev därför mer uppmärksam på hur man skriver. Jag var beslutsam att sträva mot förbättring."

Foto: Bruno Glätsch

2. Han utbildade honom om livet och lärde honom goda värderingar

Istället för att diktera långa föreläsningar på ett obegripligt sätt, lät Josiah sina barn sitta med vid de olika diskussioner han hade med olika människor i samhället. Det var en sorts samtal inte olika vad Sokrates ägnade sig åt och där hans elever lärde sig genom dialogen. Kanske var det också det som den välrespekterade fadern hade i åtanke. Han förde vidare de värderingar och sunt förnuft som Ben skulle behöva för att senare i livet kunna navigera i vuxenvärlden. Ben minns (fri översättning):

"Men jag minns så väl hur han ofta fick besök av människor i ledande positioner, som konsulterade honom kring stadens angelägenheter eller i frågor kring kyrkan han tillhörde. De visade stor respekt för hans råd och omdöme. Ofta kom också privatpersoner för att konsultera honom kring sina saker när de hade svårigheter. Han valdes ofta ut till medlare mellan argumenterande eller stridande parter. Han tyckte om att ha gäster till bords, så ofta som möjligt; en förnuftig vän eller granne att konversera med. Han såg alltid till att ta upp något påhittigt eller användbart ämne till samtal. Detta tenderade ofta att ge barnen lärdomar. På det här viset riktade han vår uppmärksamhet till det som var gott, rättvist och vist i ens uppförande i livet. Lite eller ingen uppmärksamhet gavs någonsin till något som hade med det som stod på bordet, om någon var välklädd eller sämre klädd, om det var säsong för något eller inte, om bra eller dålig smak, vad man föredrog, eller om något var sämre än den eller den saken. På det viset växte jag upp i en sådan perfekt ouppmärksamhet på dessa saker, att jag var ganska likgiltig inför vilken mat jag blev serverad och så ouppmärksam på det att jag än idag om jag tillfrågas några timmar efter middag vad jag åt så är det knappt jag kan säga det. Det här har varit praktiskt för mig när jag varit på resor, då mina bekanta ibland har varit mycket missnöjda eftersom de har velat ha mer passande mat, på grund av deras bättre tränade smak och matlust."

3. Han hjälpte sin son att förbereda sig för en framtida karriär

Josiah var ljustillverkare till yrket (talgljus). Han märkte att Ben inte var intresserad av att arbeta i familjeföretaget. Så han tog sitt ansvar som far genom att introducera sin son för olika yrken som fanns på den tiden. Det här gav Ben en förmåga att kunna utföra små hemmajobb – en lektion som borde vara obligatorisk för alla fäder att lära ut. Den unge Franklin minns (fri översättning):

”Men då jag fortsatte att ogilla yrket [talgljustillverkare] fick min far uppfattningen att om han inte hittade något annat som jag tyckte bättre om så skulle jag ge mig av till sjöss, så som hans son Josiah hade gjort, till hans stora oro. Därför tog han ibland med mig på promenad för att se snickare murare, svarvare, kopparslagare, med flera, i sitt arbete, så att han kunde se min dragning och anstränga sig för att ordna det eller något annat yrke på land. Sedan dess har det varit ett nöje för mig att se skickliga arbetare hantera sina verktyg; och det har varit till nytta för mig, då jag har lärt mig så mycket av det att jag själv kan göra småjobb hemma när det inte gått att få tag i en yrkesman, och att konstruera små maskiner till mina experiment medan min tanke att göra experimentet fortfarande var färsk."

Detroit Publishing Companys reproduktion från 1914 av en målning av Charles Mills, som visar Benjamin Franklin i arbete vid en tryckpress.

Det här sökandet efter en karriär ledde så småningom Ben till att lära sig tryckeriyrket, bli den kände författare han var, lyckas i affärer, och uppfinna åskledaren – alltihop bedrifter som lett till vårt sätt att leva fram till idag.

Detalj ur Benjamin Wests oljemålning "Benjamin Franklin Drawing Electricity from the Sky", 1816, som finns på Philadelphia Museum of Art. 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.