Eleverna på den här skolan har en "fredsstund" i veckan – och de älskar den


Meditation är verkligen välgörande för människor i alla åldrar, och det gäller även små barn. Fråga bara rektorn vid en Montessori-skola i Mexiko. Hon har ordnat så att eleverna får lära sig en viss typ av meditation, och principerna bakom den, i den "fredsstund" som de har en gång i veckan.

Den stunden är mycket uppskattad av eleverna vid Guasave Montessori School i den mexikanska staten Sinaloa, och rektorn Miriam Nava Cervantes säger att "de bara älskar det!"


Under tre års tid har alla elever från 3 till 11 år (från förskolan till mellanstadiet) en gång i veckan fått lära sig hur man utövar Falun Dafa, en qigong- och meditationsmetod för sinne och kropp.

Varje fredag ​​när Falun Dafa-utövare anländer till skolans "fredsstund" som volontärer, ropar barnen glatt: "Falun Dafa är här!"

Cervantes, som introducerade Falun Dafas "fredsstund" i skolan, är nöjd med hur det går med projektet.

"Jag har märkt att elevernas beteende har förbättrats sedan vi började med Falun Dafa", skrev hon i ett mejl till en NTD-reporter.


Falun Dafa, även känd som Falun Gong, har gamla historiska rötter och introducerades till den kinesiska allmänheten 1992.

Övningen har fem långsamma, mjuka övningar, inklusive en sittande meditation.


Bilder av de fridfulla barnen som mediterar delades på Facebook av skolan med rubriken "På vår skola arbetar vi varje dag för att våra barn ska få ha det fridfullt".


Vid en intervju med Radio SOH sade Cervantes på spanska:

– Falun Dafa-undervisningen är det som barnen gillar mest av allt, utövandet av Falun Dafa i Montessori-skolan hjälper barn att lära känna varandra, vara mer toleranta, att tänka på andras behov, att respektera alla former av liv, att lösa konflikter och att söka fred. Falun Dafa gagnar alla.

Förutom qigongövningarna har metoden undervisning som bygger på de universella principerna sanning, godhet och tålamod. För att fördjupa barnens förståelse om principerna, så har Falun Dafa-utövare utarbetat kreativa och meningsfulla aktiviteter i klassrummet.

I en klass lärde sig eleverna om "dygd" och "karma" – som att när en person gör en god gärning, som att hjälpa någon, så kommer det att ackumuleras dygd vilket kommer att föra med sig goda saker i livet för personen.


Att göra dåliga gärningar eller säga elaka saker till folk kommer däremot att ackumulera karma, vilket kommer att föra med sig svårigheter och problem, och personen kommer att förlora dygd.

Intressant nog var att när eleverna delades upp i grupper för rollspel så vågade ingen ens låtsas säga elaka saker av rädsla för att förlora sin dygd.


I en annan klass skrevs negativa karaktärsdrag såsom "avundsjuka" och "skrytsamhet" på små stenar som släpptes ner i en flaska vatten.

Efter att locket skruvats fast, sänktes flaskan ner i en vattenbehållare och den sjönk rakt ner till botten. När de små stenarna sedan gradvis avlägsnades såg barnen att flaskan steg allt högre upp. Efter att alla småstenarna hade tagits bort så steg flaskan upp till vattenytan.

Genom denna lilla övning lärde sig eleverna vikten av att hålla sina tankar rena från negativa tankar och känslor, vilka annars skulle dra ner dem. På så sätt kan de också stiga uppåt som den lätta och tomma flaskan!


Som en följd av denna undervisning så sade rektor Cervantes att "barnen är mer medvetna om andras behov och försöker ofta lösa problem utan att slåss".

– Jag tror att Maria Montessori hade rätt när hon sade: "Plantera goda idéer i barn, även om de inte förstår dem just nu. Med åren så kommer de att inse meningen med dem och dessa idéer kommer att blomstra i deras hjärtan och i deras sinnen."

– Jag tror att på att plantera goda saker, och Falun Dafa är en av dessa.

 

Foton publicerade med tillstånd av Guasave Montessori School och Minghui.

 

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?

 

Fakta

falun gong

Falun Gong eller Falun Dafa är en självförbättringsmetod för kropp och sinne. Den lär ut sanning, godhet och tålamod som ett sätt att förbättra hälsan och moralen och för att få andlig visdom.

För mer information om metoden eller för att ladda ner ”Zhuan Falun”, se www.falundafa.org Alla böcker, övningsmusik och instruktioner finns tillgängliga helt gratis.