Viktigt att lära barnen om ekonomi – finansexperten ger konkreta tips
Barn kan lära sig av att få tjäna pengar för extra arbete, som att hjälpa till vid en insats, att kratta gången, klippa gräset eller att gå ut med grannens hund.


Föräldrar frågar hela tiden: ”Varför lär de inte barnen i skolan att hantera pengar?” Det är en bra fråga.

Att kunna hantera pengar är en viktig förmåga och det finns en hel del att känna till.

– Den största delen av barnens ekonomiska utbildning kommer att komma från dig, säger Kathy Longo, finansexpert och författare till “Flourish Financially: Values, Transitions, & Big Conversations” (ungefär Blomstra ekonomiskt: värderingar, övergångar & stora konversationer).

Jag frågade Kathy Longo vilka råd hon skulle ge till föräldrar som vill att deras barn förstår hur de kan hantera pengar medan de blir äldre.

Epoch Times: Varför tycker du att det är viktigt att barn lär sig att hantera pengar?

Kathy Longo: Alla föräldrar vill att deras barn växer upp och bli välmående vuxna, men de flesta vuxna inser inte hur avgörande det är att lära sina barn om sunda ekonomiska vanor och värderingar. Att hjälpa barnen att utveckla sunda pengavanor idag kommer att öka deras chanser till ett gott liv.

På en enkel nivå har pengar fyra syften: att spendera, spara, dela med sig till välgörenhet och till andra, och att investera dem. Hur de bestämmer sig för att använda pengar i de här syftena börjar hos föräldrarna. Föräldrar har en unik möjlighet att visa barnen hälsosamma beteenden under alla deras utvecklingsskeden.

Att skapa positiva pengavanor kräver till viss del att tala om pengar, men det kräver också att i handling visa hur man hanterar pengar. Varje dag får vi naturligt möjligheter att introducera och förklara begrepp inom ekonomi för barnen.  

Barnen har nytta av de här lektionerna genom hela sina liv eftersom ekonomi kan vara mycket stressande när människor inte klarar av att ha kontroll över sina pengar.

Epoch Times: Vid vilken ålder tycker du att föräldrar ska börja lära sina barn om pengar?

Kathy Longo: Ju fortare desto bättre. Varje diskussion du har med dina barn om ekonomi, oavsett ålder, ger en bra möjlighet att leda in samtalet på att behöva och att vilja ha. Att fråga barnen om de behöver eller vill ha någonting innan de köper något får dem verkligen att tänka på deras pengars värde.

Att fråga barnen om de behöver eller vill ha någonting innan de köper något får dem verkligen att tänka på deras pengars värde.

Det finns många sätt att starta en konversation med barnen om pengar. Hur du tar upp det är mindre viktigt än att du tar upp det. Från tidig ålder kan föräldrarna vara förebilder för barnen medan de lär sig att ta egna ekonomiska beslut i livet.

Vi uppmuntrar föräldrar att introducera budgetering så tidigt som möjligt. Föräldrar brukar komma med råd till barnen så att de inte ska hamna i trassel, men de kommer inte alltid med detaljerade råd om ekonomi.

Även om en del föräldrar börjar att prata om pengar så berättar de inte på djupet om budgetering. De flesta tonåringar vet inte naturligt hur man hanterar utgifter, hur man balanserar en checkbok eller hur man sätter gränser för att använda sina pengar. Det är viktigt att föräldrarna berättar om kort- och långsiktiga mål så att barnen får ett ramverk för hur de kan ta egna beslut.

Få skolor tar med detta i läroplanen, så om barnen inte får ekonomilektioner hemma så får de inte den förmåga som behövs för att klara sin ekonomi själva.

Epoch Times: Ge exempel på några enkla lärdomar yngre barn kan förstå om pengar.

Kathy Longo: Det är viktigt att lära barnen om pengar på ett konkret sätt. De kan antagligen inte förstå hur ett plastkort kan köpa mat eller betala räkningar, men de kommer att förstå kopplingen mellan pengarna i spargrisen och den nya leksaken de har köpt. Här är några sätt för att hjälpa yngre barn att lära sig om pengar:

- Prata om att behöva och att vilja ha.

- Prata om vad ni som familj sparar till, som till exempel en semester eller ett husprojekt.

- Prata om den välgörenhet ni stödjer, i termer om kronor och tid.

- Lär barnen att ge genom att låta dem donera leksaker eller annat som de inte längre använder.

- Använd kontanter för en del inköp för att lära barnen hur man räknar och använder pengar.

- Visa hur man jämför när man handlar, oavsett om det är i affären eller online. Diskutera fördelar och nackdelar i relation till produktens pris.

- Diskutera hur det kan påverka den framtida inkomsten att ha en utbildning.

- Använd veckopengen för att introducera de tre främsta syftena med pengar: att spara, att dela med sig av och att använda dem.

- Använd en spargris (fysisk eller på låtsas) som har tre springor där man kan lägga kronor för att spara, att dela med sig av och att använda. Du väljer förhållandet mellan springorna. Till exempel kan en tredjedel av pengarna gå till varje kategori, eller så väljer du ett förhållande som passar familjens värderingar.

Spragrisen kan vara till hjälp för att förstå planering av ekonomin.

- Ge dem upplevelsen av en belöning som kommer senare, genom att hjälpa barnet att sätta upp ett mål för att spara till en sak framöver.

- Diskutera varför och när någon kan vilja låna pengar.

Epoch Times: Många föräldrar använder sysslor som ett sätt att få en god arbetsmoral hos sina barn. Hur rekommenderar du att föräldrar sätter upp sådana rutiner hemma?

Kathy Longo: Jag rekommenderar att de får pengar utan att knyta det till sysslor. Det här är något som diskuteras, men jag föredrar att ge en peng som inte är knuten till de dagliga sysslor som förväntas av familjemedlemmarna. Det betyder förstås inte att barnen inte förväntas hjälpa till hemma. Att få en peng kan vara ett bra verktyg att lära dem om förmågan att hantera pengar, som att budgetera och att spara. Det kan finnas möjlighet att tjäna extra pengar då och då vid engångsföreteelser som att städa i garaget eller i köksskåpen.

Det här lär inte bara barnen hur de kan tjäna pengar, utan det ökar också deras förtroende för att de kan tjäna pengar, slutföra uppgifter och nå mål.

Nu för tiden har många familjer råd att köpa mer till sina barn än vad deras föräldrar kunde köpa till dem. Men det är mycket värdefullt att lära barnen att tjäna pengar. Om barnet till exempel vill åka på ett dyrt läger, så avsätt en rimlig mängd som barnet kan tjäna fram till lägret. Hjälp barnet att komma på sätt att tjäna pengar på. Det kan vara att göra extra sysslor, barnvakta, gå ut med grannens hund, kratta gången, klippa gräset, tvätta bilar eller att hjälpa en äldre med grundläggande städning. Det här lär inte bara barnen hur de kan tjäna pengar, utan det ökar också deras förtroende för att de kan tjäna pengar, slutföra uppgifter och nå mål.

Ett mål kan vara att kunna köpa ett efterlängtat mjukdjur.

Epoch Times: Hur rekommenderar du föräldrar att lära barnen att budgetera?

Kathy Longo: Jag rekommenderar att de hjälper barnen att lära sig budgetering i anslutning till samtal om behov och att vilja ha. Tala om vikten av en daglig budget, hur man tar fram den och varför. Ta upp sätt att hålla sig till budgeten. Man kan lära ut budgetering varje vecka eller vid vissa tillfällen. Dra nytta av möjligheter till att lära barnen om budgetering. Det kan vara att ge barnen en viss summa pengar som de kan använda under en semester eller när familjen är någonstans, och att få dem att hålla sig till den summan. Det lär dem ansvar och ibland konsekvenser. Gör en engångsbudget för att handla inför skolstarten och arbeta med dem för att göra sig redo för skolan.

En annan viktig sak som föräldrarna bör ta upp är att sätta mål för ekonomin. Att balansera kort- och långsiktiga mål är inte intuitivt för de flesta, eftersom kortsiktig användning av pengar kan göra att man inte kan klara olika oförutsedda långsiktiga mål.

Epoch Times: Tycker du att föräldrar ska tala öppet med sina barn om familjens budget?

Kathy Longo: Ja! Det finns möjligheter varje dag att prata om pengar. Våra barn lär mer av vad vi gör och inte gör än vad vi säger till dem.

Ser de att du ger tid eller pengar till välgörenhet? Pratar ni om att spara till en familjesemester eller annat som kostar pengar? Ser de dig leta efter bästa priset eller värdet på en sak som du ska köpa, eller köper du den första du ser? Förklarar du hur du väljer mellan liknande produkter i mataffären? Utgår du från kvalitet eller pris per enhet?

Barnen lär sig inte bara hur de ska ta ekonomiska beslut av sina föräldrar utan de tenderar också att följa i deras fotspår. När du väl blir medveten om möjligheterna att ha positiva samtal om pengar med barnen, så kommer du att hitta möjligheter att involvera barnen i större inköpsbeslut, som kan handla om en ny eller använd bil, plus de komplicerade avvägningar som följer med inköpet. De här situationerna i verkliga livet ger barnen en praktisk tillämpning av alla samtal ni har haft.

Epoch Times: Vad borde föräldrar lära sina barn om skulder?

Kathy Longo: Föräldrar kan lära sina barn om bra och dåliga skulder. Man kan överväga bra skulder för syften som att få ett hus eller att ta ett studentlån för att vidareutbilda sig. Beroende på hur man använder kreditkort kan det anses vara dåliga skulder när det används för att bekosta en livsstil som man egentligen inte har råd med. Föräldrar kan förklara hur kreditkort fungerar och hur viktigt det är att betala sina räkningar varje månad.

Epoch Times: Vad borde föräldrar lära sina barn om investeringar?

Kathy Longo: Föräldrar kan lära sina barn om grunderna i att investera för framtiden i aktier och obligationer, och samtidigt prata om risk och belöning. Håll det enkelt och använd verkliga exempel. Prata om ditt barns favoritsaker och koppla det till de företag som tillverkar de sakerna.

Förklara hur en aktie är en möjlighet att äga en liten del av det företaget och att värdet kan gå upp och ner, men att man hoppas att företaget med tiden ökar i värde.

Förklara att man med en obligation lånar ut pengar som kommer att betalas tillbaka i framtiden, men att man under tiden får en ränta.

Det här kan vara en möjlighet att hjälpa barn att gå bortom de första samtalen genom att hjälpa dem att göra små investeringar till exempel med verktyg online. Till exempel bestämde sig vår son för att använda sina födelsedagspengar till att köpa några aktier i ett företag. Vi lovade att ge lika mycket som en sporre för att investera för framtiden.

Epoch Times: Vilka är de viktigaste sakerna barn måste kunna klara för att kunna ta hand om sina egna pengar på ett ansvarsfullt sätt?

Kathy Longo: Det viktigaste är att kunna ta fram och hålla en budget. Att kunna förstå hur mycket pengar man har att röra sig med till utgifter för det man vill ha och det man behöver, är avgörande för att hålla ekonomin under kontroll.

Att kunna budgetera effektivt kan hjälpa barn att undvika att få dåliga skulder, att välja en livsstil som de inte har råd med eller att göra val i livet utan att tänka på konsekvenserna. De här lärdomarna kan börja komma i högstadiet och gymnasiet när barnen börjar tänka på sina yrkesval och börjar sätta det i samband med vilka framtida inkomster de kommer att kunna få. Det kan sedan leda till ett samtal om vilken livsstil det kan ge.

Det finns inga svar som är rätt eller fel, men att kunna budgetera väl kommer att leda till mer informerade och mer välbalanserade ekonomiska beslut.

 

Mannen köpte ett hus – visste inte att han fick en hund på köpet

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?