Efter kommunens dröjsmål – Stockholms sista mjölkbönder tvingas slakta sina 70 kor


Bonden Malin Östlingsson och hennes man håller på att drivas bort från Stockholms sista mjölkgård, och till hösten kan 70 fullt friska kor tvingas gå till nödslakt. Östlingsson anser att det är Stockholms stads fel.

Åva gård i Tyresta är Storstockholms enda mjölkgård. Den arrenderas av Stockholms stad och makarna Segerberg-Östlingsson hyr gården av kommunen. Enligt nya EU-krav måste ladugården byggas om, och Stockholms stad har systematiskt förhalat ombyggnaden i fem år, skriver hemsidan ”Rädda Åva Gård”. Nu har byggnaden blivit utdömd och korna måste gå till slakt efter sommarbetet.

– Nu drivs vi från gården och tvingas nödslakta Majalill och de andra djuren, säger Malin Östlingsson enligt hemsidan.

Malin Östlingsson på Åva gård. Foto: Rädda Åva Gård

– Vi är förtvivlade. Vi är bönder, inte slipade politiker eller byråkrater, säger Östlingsson.

Segerberg-Östlingsson har hyrt gården sedan 2006 och driver jordbruk och en omfattande mjölkproduktion med runt 70 kor. Gården ingår i naturreservatet Tyresta-Åva, och är periodvis öppen för besök som arrangeras av Tyresta nationalpark tillsammans med gården.

Åva gårds kor i Åvaån. Foto: Holger Ellgaard

Att gården nu tycks gå omkull är ”tvärt emot storstilade löften om hållbarhet, lokalproducerad mat, öppna landskap och tusentals skolbarn som får besöka en riktig och levande bondgård”, skriver Rädda Åva Gård.

– Djuren är välskötta och betar ute stora delar av året. Vi har tagit emot tusentals skolbarn och allmänhet för besök. Arla använder oss i reklamen just för att vi driver gården hållbart och grönt, säger Östlingsson.

Segerberg-Östlingsson har gång på gång krävt att kommunen Stockholms stad ska åtgärda bristerna i ladan utifrån EU:s direktiv och svensk djurskyddslag, och i fem år har kommunen lovat resurser ”nästa budgetår”. Inför valet har de enligt paret sagt att ”frågan återigen utreds och skjuts till en obestämd framtid”.

Åva gård 2017. Foto: Holger Ellgaard

Men enligt Segerberg-Östlingsson har källor vittnat om att styrande socialdemokrater i kommunen aktivt vill lägga ned mjölkgården.

De skriver att kommunens kostnadsberäkningar på en ny ladugård ligger dubbelt så högt som motsvarande åtgärder i andra delar av landet – runt 30 miljoner istället för 15 miljoner kronor. Segerberg-Östlingsson har själva ingen möjlighet att låna så mycket pengar för att EU-anpassa gården.

– Politiker och tjänstemän är väl medvetna om att vi till hösten tvingas nödslakta 70 djur. Att de dödar vårt uppehälle, säger Malin Östlingsson.

Stora skuggor simmar in mot stranden – men vad är det för underliga varelser?

Slav under kommunismen