Dr. Sanna Ehdin: Strategier för högkänsliga personer (HSP)
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


HSP (highly sensitive people) är ett personlighetsdrag som innebär att man är högkänslig. En del människor föds som ”empater” med en högre känslighet för sin omgivnings (och egna) signaler, och man räknar med att ca 20 procent av befolkningen är HSP. Den höga känsligheten är en stor tillgång om man lär sig att hantera det – och sin omgivning. Här är lite bra råd och strategier för det.

Forskning har visat att HSP-personer har ett aktivt spegelneuronsystem, vilket innebär att man lätt speglar sin omvärld och speciellt deras känslor (empatisk respons). Därför behöver man mer tid för återhämtning, eftersom det tar mer tid att processa o sortera när man får in mer intryck.

Att sluta älta och övertolka det som sker spar mycket tid och energi för en HSP.

Man kan jämför det med en sofistikerad maskin som behöver mer "tune up" än en mindre avancerad maskin. Där har man inget val utan får helt enkelt lära sig att hantera de personlighetsdrag och den hjärnkemi som man är begåvad med. Man får förstärka styrkorna och träna upp svagheterna, ungefär som jag tränat mig till att bli högfungerande dyslektiker, och lärt mig att hantera min HSP! 

Strategier

1. Öka den känslomässiga intelligensen

HSP utmärks av ett rikt inre känsloliv. Därför är det viktigt att lära sig att ”tämja” sina känslor så att de inte blir som vilda barn som springer i alla riktningar. Det limbiska systemet, vårt emotionella centra, är lite som på en treårings nivå, så man behöver ha lite tyglar på det som sker. Fördelen är alltså att man lätt pejlar av och känner in sin omgivning, dock behöver man lära sig att inte reagera eller agera på det. Ibland kanske bara förnimma en känsla, och sedan släppa på den.

2. Välj din omgivning

Det är viktigt att välja människor och arbete man mår bra av, för det fungerar inte att ”bita ihop” och uthärda på en plats eller med människor. Det blir ett väldigt högt pris, det fungerar inte att göra våld på sig så.

3. Att uttrycka sina behov är viktigt

Eftersom alla inte är på samma sätt som man själv är, och ”de andra” inte kan känna in och läsa av på samma sätt som en HSP kan göra så är det viktigt att uttrycka sina behov. Tro inte att de kan gissa sig till eller ”känna” dina behov, lär dig att stå upp för dig själv och dem och säga ifrån.

4. Skärma av  

Man kan träna sig dels på att inte registrera intryck, och fort släppa på intryck och dyligt. Nyckeln är att sila och sålla tidigt – då slipper hjärnans bearbetningssystem att bli överarbetat.

5. Använd fysiska skydd 

Använd solglasögon och öronproppar, undvik att se folk i ögonen på stan/i stora grupper, och ta in mindre syn och hörselintryck. Ju mindre sinnesintryck en HSP får, desto mindre att bearbeta vilket spar mycket tid! Mer tid att ha roligt då – och inte ligga som en flundra på sängen och återhämta sig från ”sinnenas krig”.

6. Undvik överstimulering av sinnena

Klubblokaler med hög musik, stora folksamlingar, stökiga folkfester med mycket berusade människor etcetera är inte bästa idén för en HSP. Jag undviker ställen med för mycket folk, går och sätter mig i utkanten av en livlig badstrand till exempel, och där sitter oftast andra HSP – och vi lämnar varandra ifred! 

7. Var försiktig med stimulantia

Att låta bli helt är en bra idé. Det gäller alltså alkohol, socker, narkotiska preparat och andra droger, men även koffein och liknande. Jag har själv aldrig tagit droger och slutade med alkohol för snart tre år sedan. Det var bästa beslutet då alkohol (jästa produkter) innebar en belastning på hela systemet.

8. Planera in ”frånvarotid”

Se till att få tid när du kan vara helt närvarande med dig själv. Att vara tyst och själv i perioder är en förutsättning …  Jag kallar det för ”frånvarotid” – och som HSP behöver du vara frånvarande en viss mängd tid för att kunna fungera. Vi har så mycket mer att processa och sortera än de som inte tar in lika mycket intryck. 

9. Meditera

Gå inåt, lyssna på lugnande avslappningsmusik, sov mycket och gå ifrån och vila när det blir för mycket. När en HSP tillbringar tillräckligt mycket tid i den inre världen, fungerar allt mycket bättre i den yttre världen.

10. Sluta älta 

Framför allt, undvik att älta och övertolka. Eftersom man är känslig så förstärks just de negativa känslorna och minnena som man ältar – eftersom det är känslorna som driver hjärnans aktivitet och fysiologi. Risken är hög att dessa negativa känslor (upplevelser) permanentas. Det kan föda känslor av att bli överväldigad eller hjälplös, vilket inte gör livet lättare för någon, men speciellt inte för en HSP …

11. Träna distans 

Lite buddisktiskt distanserande hjälper! Detachement. En HSP som tar in mycket intryck kan lätt övertolka sina egna känslor, vilket inte behöver motsvara den realistiska verkligheten – och har ett emotionellt pris. Viktigt därför att träna att lära sig att distansera sig från dels det som händer, och dels sina egna känslor. Observera allt lite som en fågel som sitter på ens axel.

Det som buddisterna förespråkar: att observera lite utifrån utan att gå in med sina tankar eller känslor och röra till det – är ett mycket bra råd för HSP.

Bra övningar för HSP

– Avsätt rejält med egen tid för att njuta av tystnaden och gärna i naturen. Bara låta tiden passera. Utan att vara produktiv – det är okej att bara få finnas och du behöver det mer än andra.

– Ge dig tid att avsluta dina tankar. Låt de inte bli avbrutna utan låt dem löpa linan ut av sig själva.

– Avsätt egen tid, när inget får avbryta. Det ökar inte bara ens produktivitet, det är manna för HSP-själen.

– Distansera dig från det som sker. Ställ dig vid sidan om dig själv, iaktta det som sker utifrån och gå inte in i det emotionellt eller tankemässigt. Känn känslan av befrielse …

– Träna upp din förmåga att fokusera din uppmärksamhet totalt – antingen i inåtvänd meditation eller i koncentrerat arbete under en längre tidsrymd. Du behöver fokusera i minst tio minuter, helt ostörd, för att komma in i något.

Första hjälpen för högkänsliga

Första hjälpen för högkänsliga är en e-bok som samlar kunskaper, redskap och resurser för att få ett mer välmående och harmoniskt liv som högkänslig. Denna e-bok har resurser som hjälper dig att:

1. Slippa bli så påverkad av andras stress och ångest.

2. Kunna välja det du vill, och våga lita på att du håller, orkar och klarar det.

3. Uppleva mera självkärlek, genom att lära dig förstå och uppskatta och hantera din känslighet bättre.

4. Navigera bort från utmattning och risk för utbrändhet, och istället bjuda in mera självomsorg och gränser.

5. Få allt fler timmar i din vardag där du är harmonisk och mår bra, och allt färre timmar där du är överstimulerad och ledsen.

Dr. Sanna Ehdin

Läs mer om HSP – högkänslighet
– Se kortfilmen: Högkänsliga personer – en viktig personlighetstyp i gruppen – Malou Efter tio (TV4)Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.       

 

Pappa slår hål i badrumsväggen – kolla vem som tittar ut

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?