Dr. Sanna Ehdin: 10 råd för ökad självstyrka
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


Jag vill ta upp betydelsen av självstyrka, det vill säga personlig motståndskraft, eller resiliens. I livet ingår det alltid ett mått av stress, konflikter, motgångar och ibland trauma, ingen kommer undan det. Forskning har visat att vi kan träna upp vår motståndskraft, och därmed kan vi möta livets tuffa prövningar och traumatiska upplevelser mycket bättre.

Nyare forskning visar att vår egen inställning eller attityd avgör hur väl vi klarar oss i livet, vilket hänger samman med hur snabbt vi kan hämta oss och ”studsa” tillbaks från svåra utmaningar och motgångar. Detta kallas resilience, motståndskraft, och forskningen visade att de som klarar tuffa utmaningar mot alla odds har en rad gemensamma egenskaper.

Nyckeln till en god motståndskraft är att skapa distans till det stressande eller traumat för då "äter det inte upp en" utan problemen kan hanteras.

Begreppet etablerades på 1970-talet av Norman Garmezy, professor i psykologi vid universitetet i Minnesota, USA. Han studerade barn som växte upp under svåra socioekonomiska förhållanden men ändå klarade sig utan destruktiva beteenden, och barnen både frodades och excellerade i livet. Detta gjorde att psykologin skiftade fokus från psykopatologi till att se till människans positiva resurser, och hur man kan återhämta sig snabbt efter stora svårigheter. Det tankesätt som senare gav upphov till positiv psykologi.

Nyckeln till en god motståndskraft är att skapa distans till det stressande eller traumat för då "äter det inte upp en" utan problemen kan hanteras. De som har sämst motståndskraft mot stress är ofta de som tar det som händer personligt, som om det vore deras eget fel.

Du skapar distans genom att iaktta dig själv och det som sker omkring dig utifrån, som om du vore en liten fågel på din egen axel. Du kan välja att se det som sker som en saga eller film, lägg inte in dig själv i filmen utan håll huvudet kallt.

Gör NPH-programmet, och bevara lugnet – vad andra än säger eller gör. Då klarar du av att hantera varje situation. Återigen, tro på din förmåga att kunna hantera det.

Öka din självkraft och låt inte motgångar ta ner din energi

Människor som återhämtar sig snabbt söker också hjälp från andra när det blir för stressigt och jobbigt. De har en god förmåga att attrahera och knyta an till andra människor. Att skapa meningsfyllda relationer är ett mycket viktigt stöd.

Människor med god självkraft har tillit till sin egen förmåga. De utmärks även av moral och andlighet med en stark känsla av värden ...

De känner kanske av stressen precis lika mycket som alla andra, men är bättre tränade i att handskas med den. De väntar inte på att andra ska lösa problemen utan tar initiativ och kontroll över sina problem. De låter inte problemen styra, utan kan resa sig upp efter motgångar för de inser att även goda människor kan råka ut för negativa händelser.

Människor med god självkraft litar på att de kan klara av att hantera även svåra situationer; har således en god tillit till sin egen förmåga. En optimistisk syn är därmed skyddande. De utmärks även av moral och andlighet med en stark känsla av värden och en god självkänsla.

Att vara djärv och modig är skyddande egenskaper, för då ser man förändringar som en utmaning snarare än ett hot. Forskning har visat att mod är en skyddande egenskap, eftersom man inte blir rädd eller intar försvarsställning, utan är öppen för nya lösningar. Man känner ansvar för sig själv och sina handlingar. Denna positiva attityd är även ett skydd mot sjukdom och ohälsa.

10 råd för hur du ökar din självstyrka

Så låt inte motgångar ta ner din energi. Det viktiga är inte hur du har det, utan hur du tar det, det vill säga hanterar det. Bra strategier för en självkraft (motståndskraft) summeras i dessa 10 råd:

1. Skapa distans 

Skapa distans till det stressande eller traumat.

2. Sök hjälp från andra 

Sök hjälp från andra när det blir för stressigt och jobbigt. Att be om hjälp är en stor vändpunkt för positiv förändring.

3. Etablera ett supportnätverk

Etablera ett supportnätverk (vänner, familj, professionell) som kan hjälpa dig direkt när det krisar.

4. Ta själv initiativ och kontroll

Ta själv initiativ och kontroll över dina problem, vänta inte på att någon annan ska lösa det.

5. Låt inte problemen styra

Låt inte problemen styra – dåliga saker händer för bra människor, så är det bara och det går att lösa.

6. Lita på din egen förmåga

Lita på din egen förmåga. Du kan och klarar av mer än du tror …

7. Känn och erkänn dina känslor

Känn och erkänn dina känslor – de är trots allt vår starkaste motor, men du kan ändå välja att inte låta dem toppstyra dig.

8. Se till att stärka din självkänsla

Se till att stärka din självkänsla och arbeta utifrån stark moral och goda värden.

9. Våga vara modig

Våga vara modig. Att leva kräver ibland en stor portion mod – och när du ser dina möjligheter istället för att fastna i problemen är du redan halvvägs ute ur dem.

10. Var kreativ 

Kreativa utlopp är läkande (skriva, måla, dansa, sjunga etc) samt humor kan hjälpa till i återhämtning från svåra upplevelser.

I bearbetningen av svåra upplevelser handlar det om att kunna ge mening till det jobbiga – även om det till synes är helt meningslöst. Men det hjälper oss att gå vidare. Självinsikt behövs, och fråga dig själv de tuffa frågorna – om dina styrkor, svagheter, och vilken roll du själv spelar i dina problem – och ge dig själv ärliga svar.


Dr. Sanna Ehdin

Sanna Ehdin. Foto: Catarina Hansson

Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.