Den stressade nutidsmänniskan söker glädje mer än någonsin
Ge tid till de människor och saker som ger dig glädje. Foto: Priscilla Du Preez


Människor behöver glädje, äkta relationer och avkoppling för att leva ett gott liv, och många kämpar ofta med att hitta en balans mellan ”måsten” och glädjefyllda aktiviteter. Brist på glädje leder till stress, ilska och andra negativa känslor.

Enligt en studie i Lancet arbetar många människor för mycket, med stressrelaterade sjukdomar som följd.

Många uppger alla möjliga olika anledningar till varför de inte kan, vill eller förtjänar att ägna sig åt positiva upplevelser, och när jag frågar dem vad som gör dem lyckliga svarar de ofta:

"Jag vet inte hur man gör för att ha kul", "Jag har för många saker att göra", "Jag förtjänar det inte", "Att ha kul är bara något för barn".

Dessa föreställningar hindrar oss från att ha de balanserade och fullödiga liv vi önskar.

Åtskilliga människor har uppfattningen att man först måste ta sitt ansvar innan man kan slappna av och ha roligt, eller att man är alltför upptagen för att njuta av livet. Det finns två primära problem med detta.

För det första finns ingen konflikt mellan att ha kul och kunna koppla av, och att uppfylla sina skyldigheter. Om vi tror att glädjen alltid kommer sen kommer det leda till att livet blir glädjelöst.

Det andra problemet är helt enkelt att människor måste vara i balans, vare sig de studerar, arbetar eller är föräldralediga, för att vara sina bästa jag. Många av de människor jag har som klienter kollapsar framför tv:n när de blir alltför utmattade för att fortsätta.

För att hitta glädje bland de saker vi gör varje dag måste vi balansera mellan två sinnestillstånd: att slutföra uppgifter och att vara mentalt närvarande.

Uttrycket ”att vila på årorna” är relaterat till idén om att vara närvarande. När vi tar hand om saker vi måste göra, och som är vårt ansvar, är vi helt inriktade på att slutföra uppgiften och ofta inte särskilt medvetna om våra sensoriska upplevelser. Med andra ord märker vi inte av omgivningen. Vi ägnar kanske inte mycket uppmärksamhet åt människorna runt omkring oss, förutom om de hjälper oss att slutföra våra uppgifter.

Vi tenderar till och med att ignorera våra egna kroppar och lägger inte märke till om vi är trötta, hungriga eller hur vi mår.

Nyckeln till att överkomma detta är att vara närvarande medan du tar hand om det du måste göra och har ansvar för. Det betyder inte att du helt plötsligt kommer att njuta av alla dina måsten, men det betyder att du kommer kunna vara mer öppen och lägga märke till när glädjen kommer.

För att kunna vara närvarande när du gör saker behöver du fokusera på det du gör – inte på slutresultatet eller när det ska vara klart. När vi är fokuserade på resultatet påverkar det vår förmåga att vara närvarande och även vår prestation. Det bästa slutresultatet kommer när vi är helt inne i det vi gör. Det vill säga: Vi är närvarande i oss själva, med det vi har runt omkring oss, med människorna som är med oss och allt detta blir en del av vår prestation. Vi blir fullständigt närvarande och fokuserade. Vissa människor kallar detta tillstånd för att ”vara i flödet”.

Planera också för andra aktiviteter som upplevs som roliga, när det är möjligt. Om du upplever att du är alltför upptagen, säg då till dig själv att det är nödvändigt att hitta glädje för att kunna vara sitt bästa jag. Samma principer gäller fortfarande; du måste vara medveten och närvarande för att verkligen kunna njuta av det du gör.

Många människor jag arbetar med och som kämpar med depression eller ilska, säger att de inte vet hur de ska ha kul och att de aldrig fått leka. När jag tar upp de kvaliteter som en glad upplevelse innebär kan de dock känna igen den när den händer.

Tre saker sker nämligen när vi har kul. Ett: vi vill inte att upplevelsen ska sluta. Två: vi tappar uppfattning om tiden, eller tiden verkar flyga iväg utan att vi märker det. Och tre: vi är inte självmedvetna vilket betyder att vi inte är fokuserade på hur andra människor uppfattar oss.

Kommer du på något som du gör och då detta bara händer? Försök i så fall planera in mer tid för detta. Om det finns människor du vill tillbringa mer tid tillsammans med, och som du har roligt med, fråga dem vilka aktiviteter som de tycker är roliga och som ni kan göra tillsammans. Planera in dessa aktiviteter.

Till sist, om du inte har tid över för saker som på ett enkelt sätt får dig att känna glädje så kanske du kan ta med glädjen in i dina dagliga aktiviteter. Med rätt inställning kan även vardagliga uppgifter vara roliga. När jag gör något som inte kräver min fulla koncentration försöker jag gå in i ett mer avslappnat och stilla mentalt tillstånd, där jag fokuserar på ett positivt och glädjerikt flöde medan jag gör det jag måste.

Många människor tillåter sig inte att känna glädje eftersom de inte tycker att de förtjänar den. Detta sammanfaller många gånger med en ständig känsla av att man inte är tillräckligt bra och inte duger, och härstammar från att man en gång i tiden försökt få bekräftelse från en förälder som inte kunnat ge den. Jag vill då ställa denna fråga till de människor som upplever detta: ”Varför förtjänar du inte glädje? Vad skulle du behöva göra för att förtjäna den?” Vanligtvis har de internaliserat sin föreställning utan att vara medvetna om den.

När du tänker på vad du behöver göra för att skapa mer glädje i ditt liv, så kanske du inser hur absurt det är med de orealistiska normer du lägger på dig själv och som du aldrig skulle påtvinga någon annan.

Om du märker att du har känslor av skuld eller rädsla inför att känna glädje, så behöver du bli klar över vilka föreställningar du har som orsakar dessa känslor och som hindrar dig från att leva ett fullödigt liv.

Här följer några tips på hur du kan skapa mer glädje i ditt liv:

Gör en lista över de saker som gör dig glad, som får tiden att upphöra och som får dig att glömma hur andra uppfattar dig. Sök efter de saker som du mår bra av att göra. Tänk dock på att laster kan distrahera oss från våra bekymmer, men de får oss inte att må bra på ett djupare plan.

Dela din lista med familj och vänner, fråga dem vad de tycker om och hitta de intressen och aktiviteter som ni har gemensamt. Planera in tid för de människor och aktiviteter som ger dig glädje. Om du upplever dig själv som alltför upptagen, säg då till dig själv att det är nödvändigt att finna glädje i livet för att vara sitt bästa jag.

Arbeta dig igenom alla de känslor eller övertygelser som hindrar dig från att känna att du förtjänar att uppleva glädje. Få hjälp av personer du litar på eller ta professionell hjälp om skuldkänslorna inte vill släppa.

Träna dig själv på att vara närvarande och glädjefylld, oavsett om du är mitt uppe i att fullgöra dina måsten eller deltar i en rolig aktivitet.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.