Brister hos socialtjänsten är verklighet

Public service kan uppfattas ta ställning för socialtjänsten då man buntar ihop berättigad kritik med en desinformationskampanj. Foto: Bilbo Lantto


Att det förekommer brister inom socialtjänsten, vilket kan få katastrofala följder för de berörda, har länge uppmärksammats av Ivo. Trots kritiken fortsätter detta år efter år, och på senare tid har kritik kommit att avfärdas som desinformation. Det menar grundaren och ordföranden för B.A.R.N. Susanne Säfström-Markebjer.

SVT sänder inslag efter inslag om den så kallade desinformationskampanjen mot socialtjänsten i Sverige. Men existerande brister inom socialtjänsten bör dock ej avfärdas som desinformation.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Justitieombudsmannen (JO) riktar återkommande kritik mot socialtjänsten.

Ivo upptäckte exempelvis brister i 67 procent av de inkomna anmälningarna och skriver om det i sin rapport från 2020. Bland annat skriver de att socialtjänsten inte vidtar bättring trots kritik, att de saknar kompetens och att kompetenshöjande insatser inte hjälper, samt att barnavårdsutredningarna riskerar att vara rättsosäkra.

Det innebär i slutändan, skriver Ivo, att barn riskerar att fara illa och rent av mista livet. Ivo är inte en muslimsk rörelse. De är inte en del av en desinformationskampanj från Mellanöstern. Om de barn som omhändertagits på oskälig grund blev kidnappade, bortrövade eller något annat är förstås bara en lek med ord.

Enligt Socialstyrelsens egna siffror fick 32 500 individer minst en behovsprövad öppenvårdsinsats per den 1 november 2021, alltså 112 barn per kommun. År 2020 fattades beslut om tvångsvård enligt LVU för totalt 3 486 barn i hela landet, alltså tolv barn per kommun.

Många av barnen är där de är på väldigt lösa grunder, och Sverige är fullt av förtvivlade barn, unga och föräldrar som i normalfallet inte är muslimer. Det är även fullt av familjehem som fått ”sina” barn omplacerade på oklara grunder. Socialtjänstens utredningsmetodik har kritiserats under åratal, utan att någonting sker.

Det finns mängder av statistik, material och historik kring socialtjänstens arbete. Jag har personligen kontakt med ett stort antal människor, barn, unga och vuxna, som har råkat ut för socialtjänstens metodik.

Jag arbetar som skolkurator. Min man är jurist. Vi var familjehem åt en liten pojke på ett år, som äntligen började känna sig trygg i livet när vi bad socialtjänsten i Österåkers kommun om mer stöd. Resten är historia, liksom pojken i vårt liv. I SVT:s arkiv finns ett fem minuter långt reportage om detta från 2020.

Vi är inte muslimer. Vi är inte en del av någon desinformationskampanj från Mellanöstern. Om vår lille pojke – som vi inte ens vet var han befinner sig – blev kidnappad, bortrövad eller något annat är förstås bara en lek med ord. Det skedde ju med polishämtning efter ett beslut av socialtjänsten.

Vi är inte en del av någon desinformationskampanj från Mellanöstern.

Samma sak är det med lille John Walter, som dog fem år gammal. Pappan sökte stöd för sin autistiske son, och fick mot sin vilja sonen bortforslad till ett barnhem 20 mil bort. Pappan är inte muslim. Han är inte en del av någon desinformationskampanj från Mellanöstern. Om hans lille pojke – som ligger i en grav – blev kidnappad, bortrövad eller något annat är förstås bara en lek med ord. Pappan ville åtala socialtjänsten i Falun, men åklagaren vägrar.

Samma sak med Borlänge-flickan häromåret. Bortfraktad mot sin vilja från familjehemmet där hon är uppväxt, fråntagen mobil och möjligheter till kommunikation. Hennes familj är inte muslimer. De är inte en del av någon desinformationskampanj från Mellanöstern. Om deras flicka blev kidnappad, bortrövad eller något annat är förstås bara en lek med ord.

När kommer socialtjänsten börja ta till sig av den allvarliga kritik som bland annat Ivo framför?

Susanne Säfström-Markebjer - Grundare och ordförande i B.A.R.N.