Bussförare på utsatta linjer i Stockholm får kroppskameror
Pilotförsöket med kroppskameror på bussförare på utsatta sträckor blir nu permanent. Foto: Tony Lingefors/Epoch Times


Tidigare har bussförare på utsatta linjer i Stockholm under en testperiod burit kroppskameror. Nu blir pilotförsöket permanent, skriver Mitt i Västerort.

Det rör sig om tre busslinjer där chaufförer och kundvärdar nu ska bära kameror i trygghetssyfte. Man hoppas också att det ska fungera som brottsförebyggande.

Hot och våld

De linjer det handlar om är nummer 179 mellan Vällingby och Sollentuna, 514 mellan Spånga och Häggviks handelsplats samt 540 mellan Tensta centrum via Solna och Sundbyberg till Universitetet.

– Vi har valt att rikta in oss på de busslinjer där det förekommer mest hot och våld, men också mycket betalningsvägran. Det här är inte lösningen på att få bort hot och våld, men det kan förhoppningsvis minska, säger Kenny Bungss, säkerhetsansvarig på bussföretaget Arriva, till tidningen.

Kamerorna kommer att vara synliga på bussförarna. Det kommer också att vara skyltat på varje hållplats att chaufförerna kan ha kameror på sig. Det är dock frivilligt att bära kamerorna och man bestämmer själv om man vill spela in.

Enligt Kenny Bungss har förarna, som tidigare bar kameror, känt sig tryggare. Responsen från resenärerna har inte heller varit negativ.

– Det var heller ingen av dem som hade kameror på sig som utsattes för hot eller våld som resulterade i polisanmälningar, vilket det normalt annars är varje vecka, säger han till Mitt i.

Två polisanmälningar i veckan

De tre busslinjerna är bland de mest utsatta i Stockholmsområdet. I genomsnitt görs två polisanmälningar i veckan om hot eller våld mot Arrivas förare.

Enligt bussföretaget står de tre linjerna för cirka 70 procent av det totala gratisåkandet. Det rör sig framför allt om turerna i rusningstrafik. Många kliver på genom bakdörren på bussen utan att blippa med sitt busskort. Det är ett problem som nästan har blivit en norm, skrev Stockholm Direkt i november förra året.

– Linje 179 är extremt utsatt för systematisk plankning. Vi har inte kunnat genomföra biljettkontroller eftersom kontrollanterna inte känt sig trygga. Problemet är delvis att folk faktiskt kan strunta i att betala, eftersom de vet att det i princip inte får någon påföljd, sade Kenny Bungss till tidningen då.

Det kan bli tal om fler linjer framöver där bussförare bär kroppskameror. Men vilka det blir är inte bestämt.

I Uddevalla kommer man nu också att testa kroppsburna kameror på stadsbussar. Om pilotförsöket blir lyckat kommer kamerorna att bli permanenta.

– Våra tidigare försök på SJ Götalandståg har visat goda resultat och vi hoppas att det här testet ska ha samma effekt i Uddevalla. Förhoppningen är att det ska öka tryggheten för våra förare, säger Rebecca Sundborg, affärschef buss region på Västtrafik, till Bussmagasinet.

Förra året inträffade fler incidenter där hot och våld riktades mot förare i Uddevalla. Västtrafik bestämde sig då att ta fram en handlingsplan tillsammans med bussföretaget Bivab och förarnas arbetsgivare, Uddevalla Omnibus. Detta för att förbättra arbetsmiljön för chaufförerna.