C-vitaminets verkan på hälsan censureras – del 1
Lågriskbehandling ger möjligheter – fast det väcker motstånd
Det finns en mängd studier på C-vitamin och dess påverkan på många olika tillstånd och biologiska processer, från immunsvar till neurodegenerativa sjukdomar. Foto: Ivabalk/Pixabay


Många av oss är vana att ta extra C-vitamin vid förkylning och influensa. Men läkare som ger, eller bara rekommenderar, det här näringsämnet för att behandla covid-19 riskerar skrämsel och censur.

Andrew Saul är läkare och grundare av Orthomolecular News Service (ONS). Organisationen verkar för att använda substanser som är naturliga för kroppen vid sjukdomsbehandling. Han berättar att han har mött motstånd när han föreslagit att C-vitamin kan hjälpa till att behandla och skydda människor från covid-19. Han säger också att han känner fler läkare i USA som har bemötts med skrämsel och censur när de har sagt att C-vitamin kan hjälpa patienter som har covid-19 och skydda andra från att bli sjuka.

Sedan januari har han skickat ut ett antal pressmeddelanden med studier och kliniska bevis som visar på framgången med att behandla covid-19 med C-vitamin. Men gång på gång blir hans meddelanden censurerade.

Det finns en mängd studier på C-vitaminets påverkan på ett antal tillstånd och biologiska processer, från immunsvar till neurodegenerativa sjukdomar. Det är inte alltid vitaminet visar sig ha effekt, men det uppvisar ofta lovande resultat på flera tillstånd, mycket tack vare sin antioxidativa verkan.

C-vitamin mot covid-19 i Kina

ONS var de första som rapporterade om användningen av C-vitamin för behandling av covid-19 i Kina. Richard Cheng är kinesisk redaktör för ONS och läkare vid Cheng Integrative Health Center of South Carolina.

Cheng var på besök hos släkt i Shanghai under det kinesiska nyåret och träffade där Enqian Mao, chef för en avdelning för akutsjukvård vid ett sjukhus i Shanghai. I över ett årtionde har Mao framgångsrikt använt höga doser C-vitamin för att behandla patienter med akut inflammation i bukspottkörteln, blodförgiftning och andra tillstånd.

Maos läkarlag började behandla covid-19-patienter med samma höga dos (omkring 10 000 till 20 000 mg C-vitamin intravenöst). 50 patienter, med medel till allvarligt tillstånd, tillfrisknade. Ett särskilt allvarligt fall fick 50 000 mg under en period på fyra timmar och förbättrades snabbt. Inga bieffekter rapporterades.

Resultatet publicerades i Chinese Journal of Infectious Diseases, vilket resulterade i att Shanghais styre officiellt rekommenderade intravenöst C-vitamin till covid-19-patienter. Under en videokonferens i mars deltog läkare från hela världen för att diskutera Maos protokoll. Men Saul säger att rapporten har blockerats av Facebook som ”fake news”.

– Det här är mycket anmärkningsvärt i en värld som är isolerad på grund av rädslan för ett virus. Den här informationen togs gång på gång bort från Youtube för att ha brutit mot deras standarder. Facebook tog bort det och sade att det bröt mot deras standarder eftersom det kunde orsaka fysisk skada, säger Saul.

Censur

I mars varnade världshälsoorganisationen (WHO) världens regeringar för att framhålla oprövade och potentiellt farliga botemedel när det gäller covid-19. Flera tjänstemän inom hälsoområdet säger att det inte finns några vetenskapliga bevis för att C-vitamin kan hjälpa att förebygga eller behandla covid-19.

Susan Wojcicki, vd för Youtube sade till CNN att hennes företag skulle förbjuda allt innehåll med medicinska råd som går emot WHO:s rekommendationer för coronaviruset.

– Så människor säger ”Ta C-vitamin, ta gurkmeja, vi kommer att bota dig”, sådant är exempel på saker som skulle vara emot vår policy, sade hon.

Saul säger att det inte skyddar någon att tysta ner de som rekommenderar eller tar C-vitamin. Han berättar att läkare har använt höga doser C-vitamin framgångsrikt mot alla möjliga sorters virus i årtionden, med stöd av flera studier.

– Det finns ingenting som har bevisats fungera mot covid-19, eftersom det är ett nytt virus. Vi har en situation där vi har en sjukdom som det inte finns något vaccin emot och det finns ingen specifik medicin, men läkare har redan visat vägen. Det enda moraliska och etiskt acceptabla steget vore att använda den information vi redan har på bästa sätt, säger Saul.

Alla är överens om att en måttlig daglig dos C-vitamin är nödvändig för en god hälsa. En del medicinska experter menar att stora doser kan vara skadliga, men National Insitutes of Health (NIH) hävdar att C-vitamin ”inte tros orsaka allvarliga biverkningar vid högt intag. De vanligaste klagomålen är diarré, illamående, magont, och andra störningar i mag- tarmsystemet, på grund av den osmotiska effekten av C-vitamin som inte tas upp i mag- tarmkanalen”.

Svenska livsmedelsverket skriver att ”Det finns inget som tyder på att höga intag (>1000 milligram per dag) riskerar att ge allvarliga skador som cancer eller fosterskador. Däremot kan höga intag orsaka till exempel diarré och möjligtvis också njursten hos känsliga personer.” Deras rekommenderade dagliga intag är 75 mg för vuxna.

Saul är frustrerad över censuren, men inte överraskad. Han säger att det medicinska samfundet länge har tagit avstånd från behandlingar med C-vitamin. Epoch Times talade med Saul om bakgrunden till detta, tidigare forskning som stödjer användningen av C-vitamin i förebyggande och behandling av sjukdomar, och vilken påverkan censuren har på allmänhetens hälsa.

Epoch Times: Varför skulle en läkare ens överväga att använda C-vitamin som behandling av covid-19?

Andrew Saul: Läkare har använt C-vitamin för att behandla virussjukdomar sedan 1930-talet. Claus W Jungeblut, professor i bakteriologi vid Columbia University, har visat att C-vitamin kan förebygga och bota polio. Jungeblut publicerade i en vetenskapligt granskad tidskrift 1935, med ytterligare ett antal artiklar de följande åren.

Det finns en hel serie artiklar från 1940-talet om att använda C-vitamin mot virus. En del av dessa kom från Frederick Robert Klenner, läkare i Nordkarolina. Klenner behandlade framgångsrikt polio med högre doser C-vitamin och fick till och med bättre resultat än Jungeblut.

På 70-, 80- och 90-talen hade vi Robert Fulton Cathcarts arbete. Han var ortopedkirurg i Kalifornien. Cathcart använde ännu högre doser C-vitamin, upp till 200 000 mg per dag, vid akuta, mycket allvarliga virusinfektioner.

Människor får höra att det finns en risk, men det gör det inte. Säkerheten med C-vitamin är fantastisk. Klenner sade att det är den säkraste substansen som finns tillgänglig för en läkare. Amerikanska giftcentralen håller ett öga på vem som dör av vad, varje år sedan åtminstone 1985, och ingen har dött av C-vitamin.

Foto: Silvia Rita/Pixabay

Den amerikanska regeringen har satt en högsta tolererbar gräns för C-vitamin på 2 000 mg per dag. Men den har blivit misstolkad, felciterad och fått en felaktig roll som en högsta säker gräns. Det stämmer inte. Det är en tolererbar högsta gräns. Här finns det en avsevärd skillnad.

Anledningen till att den gränsen alls existerar är att en del människor inte behöver så mycket C-vitamin, och de kommer att få diarré eller magproblem om de tar mer än 2 000 mg per dag. Jag känner till en del människor som bara tar 500 mg per dag och de mår mycket bra. De kan helt enkelt inte ta mer. De behöver det inte. Jag vet många människor som tar 18 000 mg C-vitamin per dag, vilket även gäller mig, och det är den mängden som håller dem friska.

Så det varierar från person till person. Poängen är att den tolererbara övre gränsen har feltolkats som en säker övre gräns och därför kan man inte ge mer, men man gör det ändå.

Det finns så mycket forskning på C-vitamin varje år att man skulle behöva en massa extra tid för att följa den. C-vitamin är en av de mest studerade substanserna. C-vitamin används just nu för att behandla covid på sjukhus i Kina, Turkiet, Italien och, så klart, i USA.

Till exempel hade New York Post en artikel om Northwell Health System på Long Island. De har över 20 sjukhus. De är den största vårdgivaren i staten New York. De använder intravenöst C-vitamin. De ger inte mycket – 1500 mg per dag. För vissa går de upp till 3 000 – 6 000 mg per dag. Jag pratade med en person som arbetar där, som sade att de inte får tag i tillräckligt nu för att ge mer.

Med tanke på vad jag just sade så kanske du tänker att det där är verkligen inte mycket C-vitamin. Men om det ges intravenöst så är bara 3 000 mg mycket, mycket kraftfullt på grund av att allt absorberas genast.

Epoch Times: Förutom absorption, vilka fler fördelar finns det med att ta C-vitamin intravenöst?

Saul: Det är inte alla som vill ta en massa tabletter eller pulver via munnen. Det är enkelt att ge det via blodet.

Doseringen i förebyggande syfte är känslig eftersom man inte behöver så mycket för att förebygga. På samma sätt behöver man inte så mycket vatten för att släcka en eld i en papperskorg, men man behöver stora mängder vatten för att släcka en brand i ett varuhus på fyra våningar.

Epoch Times: Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) för C-vitamin är mindre än 100 mg per dag. Varför skulle vi vilja ha mer än det?

Saul: Med undantag för människor, gorillor, orangutanger, marsvin och några till, gör djur sitt eget C-vitamin i levern. Nyckeln här är att de gör stora mängder av det.

USA:s rekommenderade RDI för en vuxen är 90 mg per dag, medan det i Storbritannien är 49 mg. De mängder djur producerar, omräknat till en människas kroppsvikt, är mellan 2 000 och 10 000 mg C-vitamin per dag.

Man vet att en vildlevande apa som väger omkring 10 kg får i sig ungefär 600 mg C-vitamin via maten. Så om man extrapolerar det för en människa skulle det motsvara 4 500 mg per dag, vilket råkar vara den mängd som en gorilla får i sig. Geoffrey Bourne upptäckte det 1949 när han studerade gorillor och konsumtion av C-vitamin.

C-vitamin är en antioxidant. Så den tar hand om fria radikaler. Det känner alla till. När någon är allvarligt sjuk, i en sjukdom som covid, skjuter deras behov av C-vitamin i höjden. Om man testar människor med lungiflammation, influensa, eller covid-19, kan man mäta och se att deras C-vitaminnivå är låg. Så kroppen konsumerar faktiskt det här i kampen för att tillfriskna.

Foto: Silvia Rita/Pixabay

En annan sak som C-vitamin gör är att stärka bindningen mellan kroppens celler. Det som håller fast cellerna invid varandra består av kollagen. Det är det som håller ihop lederna och huden. Det är det som håller blodådrorna hela. Har man inte tillräckligt med C-vitamin så kan man inte göra kollagen. Bindväven blir svag och man får skörbjugg. När man förr rörde vid en sjöman med skörbjugg så fick de genast ett blåmärke eftersom de små blodkärlen gick sönder.

C-vitamin möjliggör produktionen av kollagen så att man inte blöder inne i kroppen. Ja, lungorna är fulla av blod. Allt blod skickas genom mycket fina blodkärl i lungorna, och dessa går till miljoner små luftsäckar – alveoler. Det är så vi får in syre i kroppen. Det tas upp i blodkärlen.

Om man inte har tillräckligt med C-vitamin så kommer de här blodkärlen att gå sönder, så personen kommer att fyllas med blod och dö. Och, när det gäller covid, så är det en av de saker de oroar sig för.

C-vitamin behövs också för de vita blodkropparna, en del av immunförsvaret. För att fungera behövs det C-vitamin. Och i höga doser har C-vitamin faktiskt antiviral funktion. Här kommer vi tillbaka till de höga doserna som jag nämnde tidigare med Klenner och Cathcart. Klenner fick lunginflammation att vända på 52 timmar.

I alla läroböcker som tar upp näringslära står att C-vitamin är avgörande för att immunförsvaret ska fungera som det ska. Har man covid så är det man helst vill ha ett välfungerande immunförsvar.

För lite C-vitamin gör att immunförsvaret blir för svagt eller att det inte fungerar som det ska.

Det som dödar covid-patienter är lunginflammation eller SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Man kan också få lunginflammation från en förkylning som bara blir värre. Så blev det för mig för många år sedan. Jag hade en allvarlig förkylning, tog inte hand om mig själv och fick dubbel lunginflammation orsakad av virus. Så jag bestämde mig för att göra som Cathcart gjorde – jag tog 2 000 mg C-vitamin var sjätte minut under min vakna tid. Jag hade hög feber och hosta.

På tre timmar gick temperaturen ner tre grader och hostan gick över. Det är precis vad Klenner och Cathcart rapporterade i sina medicinska artiklar.

Allt det här gör det till en rimlig behandling mot covid. Människor får höra att man undersöker det här, men att där inte finns några bevis, så ta det inte eftersom vi inte kommer att ha några resultat förrän i november. Men vi kan inte vänta till november. Så vi går till de läkare som får resultaten nu.

Läkare över hela världen som använder C-vitamin mot covid gör vad som är bäst för patienten. Och det här är Hippokrates ed (eller läkareden).

Läkare är moraliskt och etiskt förbundna att göra allt de kan för patientens bästa. Om de inte känner till C-vitamin så kan vi förstå varför de kanske inte använder det. Men läkare känner andra läkare som använder C-vitamin. Och nu pågår en politisk kamp för att säga till dem att inte använda det.

Jag tycker att vi först borde rädda livet på de här patienterna och sedan reda ut det politiska. Läkare behöver rädda sina patienters liv, och läkare som använder C-vitamin rapporterar att det fungerar. Tyvärr lägger media ut saker som skrämmer, eftersom det är det media gör.

Följ Conan på Twitter: @ConanMilner

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.