Berättelser från det gamla Kina: När sädesmagasinen öppnades försvann rövarna
Risterasser i Guilin, Kina. När det var hungersnöd i häradet Xindu under Östra Handynastin öppnade Zhong Mou statens sädesmagasin för att rädda befolkningen.


Det finns gott om gamla traditionella berättelser från Kinas femtusenåriga kultur. Det är moralstärkande och sedelärande historier från skilda epoker och dynastier. Berättelserna handlar ofta om modiga och godhjärtade människor som gör goda gärningar och att godhet alltid lönar sig.

Zhong Mou var en man som levde under den Östra Han-dynastin. När Zhong Mou var liten blev han och hans bror föräldralösa. Zhong Mou arbetade hårt på fälten för att försörja sig och sin bror. Han tyckte mycket om att läsa och så fort han fick en stund över ägnade han sig åt studier. I vuxen ålder var han känd som en person med hög moral och god karaktär, och blev rekommenderad till tjänsteman i häradet Xindu. I sitt arbete var han ärlig och rättvis och gjorde sitt bästa för att främja moral och bildning. Inom tre år hade fler och fler människor från de omgivande områdena flyttat till hans härad, och antalet hushåll tiofaldigades.

När Zhong Mou stigit i graderna och blivit ledare för häradet, drabbades området av hungersnöd. Då beslöt han att statens sädesmagasin skulle öppnas för att rädda folket från att svälta ihjäl. Men några tjänstemän var av en annan åsikt. De var rädda för att de skulle straffas av de kungliga tjänstemännen i huvudstaden. De tvistade med honom och ville till och med rapportera honom till det kejserliga hovet. Men Zhong Mou sade:  ”Om vi väntar på tillstånd från det kejserliga hovet betyder det att vi kommer att få se på när folket svälter till döds. Jag är inte rädd för att offra mig själv för att rädda människors liv.” Så han öppnade spannmålsmagasinen, och tack vare det kunde många liv räddas. När kejsare Shun av Han fick höra om detta, berömde han Zhong Mous rådiga handling. Året efter blev det en god skörd och ingen undanhöll eller stal spannmål i hans härad. 

Senare befordrades Zhong Mou till  befälhavare i ett gränsområde där han skulle skydda landet. När de som tänkt invadera landet fick kännedom om Zhong Mous godhjärtade handlingar ändrade de sig av respekt för honom. Under en lång tid framöver bibehölls fred i landet. Folk sade att oavsett var Zhong Mou befann sig förbättrades folkets karaktär och moralen höjdes i det området. Zhong Mou var en omtänksam och kraftfull man vars goda föredöme hade stark påverkan på folket.

Översatt till engelska av Dora Li. Berättelsen är återpublicerad med tillstånd från boken “Treasured Tales of China,” Vol 1.

Översatt från engelska till svenska av Epoch Times Sverige.