Ardalan Shekarabi: ”Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik”
Civilminister Ardalan Shekarabi (S). Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


För att bryta segregationen behöver Sverige bland annat minska invandringen och hedersförtryck måste bemötas med nolltolerans. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett Facebook-inlägg.

Nyligen besökte han en skola i Alvesta. Enligt honom har 75 procent av eleverna där ett annat modersmål än svenska. På andra sidan av staden finns en annan skola och där säger han att 90 procent av barnen har svenska som modersmål.

”Stor integrationsskuld”

”Den extrema skol- och bostadssegregationen har alltså även nått glesbygdskommuner som Alvesta, något som jag tänkt på i samband med många kommunbesök utanför storstäderna under de senaste åren”, skriver Shekarabi.

Han menar att Sverige ”har en stor integrationsskuld som byggts upp i flera decennier”.

”Den stora segregationen, som nu även nått svensk glesbygd, är på riktigt ett allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land.”

För att bryta segregationen listar han nio åtgärdspunkter. En av dem är att landet ”behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer”. Vidare vill han att man investerar i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för att få ned arbetslösheten bland utrikes födda. Han vill också att segregerande religiösa friskolor förbjuds och vill samtidigt att samhället tar ”krafttag mot religiös extremism och begränsa religiösa extremisters handlingsfrihet”.

Civilministern skriver också att hedersförtryck och andra fenomen ”som hotar de värderingar som svensk lagstiftning bygger på måste mötas med statens nolltolerans”.

Han vill också att man prioriterar bostadspolitiken för att lösa trångboddheten och bostadsbristen. Detta ska, enligt Shekarabi, ske ”genom offentliga och privata investeringar i billiga hyresrätter”.

Samtidigt vill han återupprätta och skapa nya ”gemenskapsskapande institutioner”.

”Den svenska samhällsmodellen kräver tillit och stark gemenskap. Hela samhället måste göra stora ansträngningar för att skapa en inkluderande nationell identitet.”

”Åsiktsklyfta i partiet”

Jimmy Jansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna, tillhör också en av de inom S som vill ha en stramare flyktingpolitik. I en intervju med SVT säger han att partiet behöver diskutera invandringens storlek, medborgarskap och vilken välfärd man ska ha.

– Sverige behöver ta fram nyckeltal: Hur ser det ut med trångboddheten, hur lång tid tar det att komma in i det svenska samhället och hur ser det ut med kommunernas resurser? Och allt det här ska vara grunder för hur stort vårt mottagande ska vara.

Även Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, är inne på samma linje.

– Även om man inte kommer fram till att man ska sätta ett tak för antalet asylsökande, så måste vi kunna diskutera vad det är vi klarar av att på ett rimligt sätt ta emot och snabbt integrera i samhället, säger han till tv-kanalen.

Samtidigt finns det andra inom Socialdemokraterna som fortfarande vill ha den generösare linjen. En av dem är riksdagsledamoten Elin Lundgren som menar att det finns ”en åsiktsklyfta i partiet”.

– Man tror att det finns plats för ett visst antal människor, så är det ju inte. Det är ju aldrig någon som bävar för att vi har en baby-boom i det här landet, säger hon till SVT.

Tidigare i augusti gjorde Expressen en enkätundersökning där 574 företrädare för S fick frågan om de tycker att partiet ska ha en fortsatt stram migrationspolitik. 65 procent av dem uppgav att dagens tillfälliga ramverk ska ligga fast eller att man ska strama åt politiken ytterligare.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.