Allt fler varslas om uppsägning
Arbetsförmedlingens nya generaldirektör Maria Mindhammar har en del utmaningar. Foto: Pontus Lundahl/TT-arkivbild


Fler personer varslas om uppsägningar och arbetslösheten ökar, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

För femte månaden i rad stiger arbetslösheten. Cirka 25 000 fler var inskrivna som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna i slutet av november jämfört med samma månad i fjol, enligt Arbetsförmedlingen.

Det innebär att arbetslösheten på ett år har stigit från 6,9 till 7,2 procent av arbetskraften. Ökningen gäller både inrikes och utrikes födda, men som andel av arbetskraften är färre utrikes födda arbetslösa.

Samtidigt blir fler av med jobbet. I november varslades 5 500 personer om uppsägning, 1 800 fler än samma månad i fjol.

"Vår prognos visar att arbetsmarknaden är fortsatt god även om den är mer dämpad än tidigare. Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka", skriver Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

En minskad tillväxt av nya jobb och att allt fler står långt ifrån arbetsmarknaden är bidragande orsaker, enligt myndigheten.

De långtidsarbetslösa, personer som har varit arbetslösa mer än tolv månader, har på ett år blivit 5 000 fler och uppgår nu till nästan 150 000 personer, varav över hälften är födda i ett land utanför Europa.

(TT)

Fakta

Arbetsmarknaden i siffror

(TT)

7,2 procent var i slutet av november inskrivna som arbetslösa, jämfört med 6,9 procent samma månad i fjol. Sammanlagt var 363 950 personer arbetslösa (339 277 förra året).

9,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).

196 822 personer var öppet arbetslösa (178 753). 167 128 personer deltog i program med aktivitetsstöd (160 524).

26 448 personer anmälde sig under månaden som öppet arbetslösa (24 713).

24 594 personer fick arbete (32 141).

5 503 personer varslades om uppsägning (3 697).

Källa: Arbetsförmedlingen