AF: Kraftig ökning av långtidsarbetslösa
Långtidsarbetslösheten kommer öka, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: Stina Stjernkvist/TT-arkivbild


Den dämpade ekonomin börjar nu märkas på arbetsmarknaden. Under de kommande två åren väntas sysselsättningen öka med 45 000 personer, betydligt lägre än de senaste åren, enligt Arbetsförmedlingen (AF).

Samtidigt väntas en kraftig ökning av långtidsarbetslösa.

– Vi ser en dämpad efterfrågan på arbetskraft men från en mycket hög nivå, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten bedöms stiga från 6,8 procent i år till 7,4 procent 2021, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som pekar mot en kraftig ökning av långtidsarbetslösheten. AF gör bedömningen att vi kommer att nå den högsta nivån av långtidsarbetslösa sedan 1990-talet.

Med långtidsarbetslöshet menas att ha varit utan jobb minst ett år.

Flera orsaker ligger bakom ökningen, dels konjunkturavmattningen, dels glappet mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de arbetslösas kunskaper. Dessutom har de statligt subventionerade anställningarna minskat i antal.

(TT)