Allt fler björnar i skogarna – så här kan licensjakten påverkas


Strax över 600 unika björnar konstaterades i den spillningsinventering som man genomförde i höstas i Dalarna, Gävleborg och län söderut i Mellansverige. Det innebär att björnstammen har ökat, rapporterar Jaktjournalen.

Björnforskaren Jonas Kindberg vill dock inte kommentera resultaten. Först ska han göra klart beräkningarna och sedan skicka slutrapporten till Viltskadecenter och Naturvårdsverket.

Jaktjournalen har kommit i kontakt med flera personer som ingår i inventeringen. De säger att man har hittat spillning efter 645 unika björnar. Förvisso går ett tiotal björnar bort eftersom man har hittat spillningen utanför inventeringsområdet eller vid fel tidpunkt. Det innebär att man konstaterar att det finns 635 björnar.

2012 säger forskare att björnstammen uppgick till 810 individer i de sju mellanstora länen. Man samlade då in 1 800 spillningsprover jämfört med hösten 2017 då 3 250 prover samlades in.

De flesta proverna kommer från Gävleborg. Där hittade man 2 041 stycken. I Dalarna hittade man 1 143 stycken. I medeltal har man fått in 3,3 björnspillningar från varje konstaterad björn. Av en björn hittade man så många som 29 olika spillningar. I ett prov konstaterade man 226 björnar.

Resultatet efter inventeringen avgör sedan hur stor tilldelningen blir i licensjakten på björn. Mycket tyder dock på att den kommer att öka framöver.

I Sverige fridlyste man björnen 1913, och man införde hårda restriktioner för björnjakt. År 1930 uppgick det svenska beståndet till cirka 130 individer. Man upphävde de hårda restriktionerna 1943.

Foto: Flickr

1942 bedömde man att det i Sverige fanns 250–300 björnar. På 1970-talet beräknade man att björnstammen var 400–600 djur. 2008 beräknade man att det fanns omkring 3 300 björnar.

Eftersom björnen är fridlyst får man endast jaga dessa djur under strikt kontrollerade former. Man får genomföra skyddsjakt och viss licensjakt för att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamboskap, renar och egendom.

Det är Naturvårdsverket som delegerar rätten att besluta om skyddsjakt på björn till länsstyrelserna i landet. Länsstyrelsen beslutar sedan om skyddsjakt eller licensjakt.

I slutet av juni eller i början av juli kommer landets länsstyrelser fatta beslut om höstens björntilldelning. Jakt & Jägare skriver att mycket talar för att länsstyrelsen i Norrbotten åter kommer tillåta en begränsad licensjakt på björn. Förra året blev det ingen björnjakt i länet. Bland annat hade björnstammen gått ned från 760 till cirka 500 individer sedan 2010, vilket ledde till att Länsstyrelsen inte tillät någon jakt. I år har 14 björnar fällts under skyddsjakt i Norrbotten.

Huruvida det blir någon björnjakt i Norrbotten i år vill inte Britta Wännström, miljöchef på Länsstyrelsen i Norrbotten, uttala sig om.

– Förvisso har bara en tredjedel så många björnar skjutits under vårens skyddsjakt jämfört med fjolårets, men samtidigt pekar inventeringen på att björnstammen har gått ned. Detta är faktorer som vi måste väga in i vårt kommande beslut, säger hon till tidningen.

 

Stora skuggor simmar in mot stranden – men vad är det för underliga varelser?

Slav under kommunismen