5G-motståndet: Hinder för framtidens high-tech eller varning för en allvarlig hälsorisk? Del 1
Gian Cescon


På bara några få år har vi fått flera nya möjligheter: vi kan ladda ner filmer, skicka bilder, söka på internet och prata med vem vi vill var vi än är, och allt detta från små, trådlösa enheter.

Men ännu en mer sofistikerad trådlös värld ser nu sin gryning. Det nätverk som krävs för att ge det liv kallas 5G, och telekommunikationsföretag vill installera det så fort som möjligt.

G står för generation, och vart och ett är ett kapitel i den trådlösa revolutionen. Det första (1G) gav oss möjlighet att prata i en mobiltelefon. 2G gav oss tal och text. Med 3G kunde vi även skicka och ta emot lite data och 4G gav oss möjlighet att göra ännu större överföringar.

De här generationerna handlade om att koppla ihop människor. Med 5G handlar målet mer om att koppla ihop saker, så kallat Internet of Things, eller sakernas internet. Det möjliggör en värld av självkörande bilar, smarta tillämpningar, och olika nya prylar som sänder data oavbrutet.

Vad sägs om en blöja som skickar ett sms till mamman när bebisen behöver ett blöjbyte?

Arkitekterna bakom 5G har en vision om en värld där pilleraskar, kylskåp, hårborstar, och det mesta du kan tänka dig är försett med en liten antenn som kan nå sakernas internet. Vad sägs om en blöja som skickar ett sms till mamman när bebisen behöver ett blöjbyte? Eller en tvättmedelsflaska som automatiskt beställer en påfyllning när den håller på att ta slut? Möjligheterna är oändliga och utlovar en helt ny komfortnivå och nivå av kommunikation.

Våra hem kan bli smartare förr än vi anar.

Men för att klara av så mycket information som far runt i luften behöver telekomindustrin mycket mer bandbredd. Lösningen: högre frekvenser och mycket mer utrustning.

De frekvenser som nu gör att vår trådlösa värld fungerar kallas mikrovågor. Mobilmaster och wifi-routrar sänder dessa mikrovågor för att våra smarta telefoner och bärbara datorer ska kunna vara uppkopplade.

För att kunna bära ännu större mängder data sänder 5G vid frekvenser som är mycket högre än både 3G och 4G. Dessa är extremt höga mikrovågsfrekvenser som kallas millimetervågor. De frekvenserna ger större bandbredd, men blockeras också lätt av olika hinder i miljön (till exempel byggnader och träd), så det krävs ännu fler sändare för att systemet ska fungera.

Tusentals ”små celler” som är designade för att sända vid dessa frekvenser har redan installerats runt om i USA och en plan för att sätta upp miljontals fler de kommande åren har redan godkänts av Federal Communications Commission (FCC) och den amerikanska kongressen. Det kommer att kosta mycket pengar och arbete, men det utlovas att ge stor utdelning.

Ekonomi och hälsa

FCCs dåvarande ordförande Tom Wheeler uppskattade 2016 att 5G skulle generera ”tiotals miljarder dollar i ekonomisk aktivitet” för amerikanska företag. Han ville se en snabb etablering av nätverket.

”Vi tror inte att vi som andra länder borde lägga de kommande åren på att studera vad 5G borde vara eller hur det borde fungera. Framtiden brukar kunna uppfinna sig själv. Att släppa loss innovatörer är att föredra framför att förvänta sig att kommittéer och tjänstemän ska definiera framtiden. Vi kommer inte att vänta på standarder”, sade Wheeler.

Men med så många små celler som sänder ut så höga frekvenser så nära människors hem befarar många experter att snabbt driva på 5G gör att vi inte får den eftertanke det förtjänar. Över 200 vetenskapsmän och läkare från 35 länder har skrivit på ett ”call to action” där de kräver ett uppskov för utbyggnaden av 5G till dess att strålningsnivåerna har bevisats vara säkra, särskilt för barn och gravida kvinnor.

”Att inte handla är en kostnad för samhället och är inte längre ett alternativ…vi erkänner enhälligt den här allvarliga faran för allmänhetens hälsa…”, säger uppropet.

Vetenskapsmännen vill se att förebyggande åtgärder vidtas och prioriteras för att förhindra en ”världsomfattande mikrovågspandemi”.

En av de vetenskapsmän som talar ut mot 5G är Martin Pall, Professor emeritus i biokemi och medicinsk vetenskap vid Washington State University i Oregon.

Pall har skrivit det 90-sidiga dokumentet “5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them.” (ungefär Stor risk för hälsan i EU, USA och internationellt! Tvingande bevis för åtta olika sorters allvarliga skador orsakade av exponering för elektromagnetisk strålning (EMF), och mekanismen som orsakar dem)

Som titeln indikerar så spår Pall ett bistert utfall:

”Jag tror att 5G kommer att vara långt mer verksamt i våra kroppar än den nuvarande exponeringen. Och den nuvarande exponeringen är redan rätt allvarlig”, säger Pall.

Med tanke på hur utbredd användningen av trådlöst har blivit är det svårt att föreställa sig att det kan finnas någon hälsofara kopplat till en sådan vanligt förekommande teknologi. En stor industri skulle säkerligen inte exponera oss för något om det fanns någon tvekan om att det skulle kunna vara farligt. Och skulle de ändå försöka så skulle de bli stoppade.

Ändå finns det överväldigande bevis för att det är tvärtom.

Sedan 1970-talet har vetenskapsmän visat att exponering för samma typ av strålning som strömmar från våra mobiltelefoner, mobilmaster och wifi-routrar kan påverka människor, djur och växter negativt. Sedan dess har bevisen bekräftats i tusentals granskade studier som visar skada på reproduktionssystemet, påverkar hjärnan och hormonsystemet, hjärtat, med mera.

Påverkan är inte bara teoretisk. Forskare i en del länder har sett att en skarp ökning av autism, cancer, neurologisk sjukdom och andra kroniska tillstånd som man har observerat under de senaste tio åren kan ha en direkt koppling till de enorma nivåer av mikrovågsstrålning som vi alla har badat i.

Både industrin och myndigheten som kontrollerar den hävdar dock att intensiteten hos mikrovågorna som används vid telekommunikation är för låg för att skada kroppen. De insisterar på att eftersom vågorna inte är intensiva nog för att ge värme (som i fallet mikrovågsugnen) så kan vår biologi inte skadas. De riktlinjer som finns är baserade på det här antagandena.

Pall pekar dock ut en mängd studier som visar på skada utan värme och han har även hittat den biologiska mekanism som bevisar det. Det är en del av våra celler som är känsliga för elektrisk laddning, kallad voltage-gated calcium channel (VGCC). När EMF stimulerar VGCC kan det öka den oxidativa stressen (en viktig del i alla kroniska sjukdomar), skada DNA och öka celldöden.

”Den här strukturen är mycket känslig för de elektriska krafter som kommer från EMF. Industrin argumenterar att de inte kan göra något eftersom det inte värmer upp vävnaden. Men baserad på den här strukturens fysik vet vi att det inte stämmer. Den påverkas av det”, säger Pall.

Eftersom millimetervågorna som ska användas för 5G kommer att ha så höga pulser tror Pall att de kommer att påverka våra VGCC starkare och kommer troligen att ge mer sjukdom som utvecklas snabbare.

”Jag tror att vi har ett riktigt mardrömsscenario här och det är otroligt att vi ens funderar på något sådant här. Säkerheten borde testas biologiskt”, säger han.

Pall delade sina tankar med FCC 2016, men det hade ingen större effekt. Brendan Carr, ledamot i FCC, deltog nyligen vid en utfrågning om ”Race to 5G” i den amerikanska senatskommittén. Han fick frågan om det finns någon hälsorisk med små celler och svarade då att hans myndighet inte ser några problem.

”De har tittat på all information och har kommit till övertygelsen om att det här är säkert. Det är en övertygelse som ständigt omvärderas och all ny information som kommer fram beaktas”, säger Carr.

Pådrivandet av 5G

Sedan den industriella revolutionen har vi sett det ena teknologiska genombrottet efter det andra. 5G representerar nästa steg framåt, där science fiction som vi har drömt om i årtionden till sist blir till verklighet och som ett resultat växer ekonomin till nivåer som saknar motstycke.

Det är i alla fall industrins synvinkel. För varje industrialiserat land som skyndar för att hoppa på 5G-tåget får vi intrycket att det är en fråga om landets säkerhet att snabbt få det nya nätverket installerat. Hotet handlar om att bli utan: de som är långsamma med att ta till sig 5G kommer säkerligen att få nackdelar eftersom mer framåtsträvande länder får ett bättre grepp om framtiden.

Men för Dafna Tachover, som är advokat och kämpar emot pådrivandet av 5G är nätverket bara en strategi för att expandera en marknad.

Det finns inte så mycket utrymme för att växa mer. Så industrin behövde komma på något annat som ger inkomst.

Dafna Tachover, advokat

”Nästan varje person på jorden har redan en mobiltelefon. Det finns inte så mycket mer man kan göra med den, eller hur? Det finns inte så mycket utrymme för att växa mer. Så industrin behövde komma på något annat som ger inkomst,” säger Tachover.

Enligt Tachover kommer de verkliga pengarna från 5G inte att komma från snabbare nedladdningshastigheter eller en cykel som kan tala med ditt ljudsystem, utan det kommer från din data. Enligt en rapport från 2015 kommer applikationer inom sakernas internet att dra in uppskattningsvis 11.1 biljoner dollar 2025. Mycket av det gäller insamlandet, behandlingen och spridningen av data som alla våra nya smarta saker oavbrutet kommer att sända ut om oss.

”Det hela handlar om data, att samla och sälja den. Tills nu har du köpt produkter, nu är du produkten. Dina data är produkten. Det är det 5G handlar om”, säger Tachover.

För henne går kampen mot 5G mycket djupare än datan. Hon är grundare av We Are The Evidence (vi är beviset), en grupp som representerar människor med hälsoproblem relaterat till exponeringen för trådlös strålning. Hennes, liksom Palls, största oro är de sjukdomar som är kopplade till mer mikrovågor i luften.

”Jag pratar varje dag med människor som är sjuka på grund av det här. Jag vet inte vart de kan ta vägen om ett år. Det är rätt skrämmande”, säger Tachover.

Tachover pekar på den 16-åriga studien för 25 miljoner dollar som bekostades av amerikanska Food and Drug Administration. Den visade en koppling mellan mobiltelefonanvändning och cancer och DNA-skada. Hon hänvisar också till en genomgång som Army Institute of Research och U.S. Air Force gjorde av 300 studier på millimetervågor för icke-dödliga vapen. Av de studierna visade 50 påverkan på hälsan relaterat till millimetervågor på icke-värmande nivåer.

Tachover pekar också på en studie från Hebrew University i Israel som visar att den mänskliga huden blir som en antenn när den exponeras för milimetervågor på nivåer som kommer att användas för 5G.

”Och industrin och vår regering säger att det inte är några problem”, säger Tachover.