5 positiva hälsoeffekter av periodisk fasta
Att äta nyttigt är bra, men att inte äta alls är också bra – i alla fall för ett litet tag.


Anti-åldrande är en av de mest uppskattade hälsofördelarna av periodisk fasta, men utöver dessa effekter på åldrande och livslängd så finns många andra positiva hälsoeffekter, och de kan vara mycket imponerande.

När du slutar äta en halv dag eller mer börjar kroppen genomgå cellreparation och tar då bort avfallsmaterial från cellerna. 

5 positiva hälsoeffekter av periodisk fasta


1. Stödjer viktnedgång

Generellt sett leder periodisk fasta till att människor äter färre måltider. Förutsatt att man inte kompenserar genom att äta mer mat under den övriga tiden så kommer man sannolikt att gå ner i vikt.

När du slutar äta en halv dag eller mer börjar kroppen genomgå cellreparation och tar då bort avfallsmaterial från cellerna. Fasta kan också öka kroppens utsöndring av tillväxthormoner, vilket leder till att fettförbränningen och muskeltillväxten ökar. Insulinnivåerna minskar betydligt, och det stödjer också fettförbränningen. Samtidigt stiger noradrenalin-nivåerna vilket medför en ökad metabolism av fett som sedan kan användas som energi av kroppen.

Faktum är att kortvarig fasta, även kallad periodisk fasta, kan öka ämnesomsättningen med 3,6 till 14 procent. En vetenskaplig granskning från 2014 uppgav att periodisk fasta under en period av 3 till 24 veckor kan resultera i 3 - 8 procents viktminskning, och 4 - 7 procents minskning av midjemåttet.

2. Minskar risk för diabetes

Insulinresistens är en farlig konsekvens av höga nivåer av socker i blodet, såväl som utvecklingen av typ 2-diabetes. Periodisk fasta har visat sig förbättra insulinresistensen avsevärt och därmed sänka blodsockernivån.

I en studie i Translational Research rapporterade författarna att växelvis fasta, en form av periodisk fasta, resulterade i en minskning av insulinnivåerna på 20 till 31 procent, och en minskning av blodsockret på 3 till 6 procent under fastan. Det bör dock noteras att minst en studie visade att blodsockret försämrades hos kvinnor som följde ett 22-dagars periodiskt fasteprogram. Dessa preliminära resultat kräver ytterligare studier.

3. Förbättrar hjärthälsan

Några av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtsjukdomar är högt blodtryck, förhöjt total- och LDL-kolesterol, samt höga nivåer av triglycerider, blodsocker och inflammatoriska markörer. Periodisk fasta har visat sig leda till en förbättring av alla dessa riskfaktorer i djurstudier, samt i ett mindre antal mänskliga studier som visar samma resultat.

4. Höjer hjärnfunktionen

Otaliga processer är inblandade i hjärnans funktioner, och periodisk fasta kan stödja vissa av dem. Djurstudier visar att periodisk fasta kan öka tillväxten av nervceller, vilka sedan kan bli nervceller eller icke-neurala gliaceller. Dessutom kan nivåerna av tillväxtfaktorn BDNF (brain-derived neurotrophic factor) öka. Låga nivåer av BDNF har kopplats till depression.

5. Kan förebygga cancer

Även om det fortfarande behövs studier på människor, så har djurstudier visat att periodisk fasta kan öka effekten av viss kemoterapi, samt hjälper till att sakta ner eller förebygga vissa typer av cancer.

Är periodisk fasta någonting för dig? Om periodisk fasta låter intressant och som något du skulle vilja prova på, så diskutera först med en kunnig hälsoläkare innan du ger dig in på den här resan, särskilt om du har någon kronisk sjukdom eller tar någon form av läkemedel.

Andrea Donsky är författare, registrerad holistisk nutritionist, chefredaktör på NaturallySavvy.com, samt medgrundare av Healthy Shopper Inc. och Naturally Savvy Media. Artikeln publicerades ursprungligen på NaturallySavvy.com

Fakta

Periodisk fasta

Periodisk fasta (Intermittent Fasting eller IF på engelska) eller korttidsfasta innebär att man avstår från födointag under kortare perioder, vanligtvis mellan 16-36 timmar. 16:8-modellen samt 5:2-dieten är exempel på periodisk fasta. 

Periodisk fasta är inte en diet då metoden inte bestämmer vad du ska äta utan istället när du ska äta.