VIDEO: Välkommen till "det vackra Syrien" hälsar Assad-regimen


Gyllene sandstränder, världsarv och kulturevenemang. Är det Syrien du kommer att tänka på? Efter fem års inbördeskrig försöker regeringen Bashar al-Assad att förändra landets image med en marknadsföringskampanj. Det finns dock inga tecken på att inbördeskriget närmar sig ett slut. Filmen har producerats av Wall Street Journal och turistbilderna däri kommer från Syriens turism-ministerium.

USA manar till lugn i Syrien

Turkiet siktar brett i Syrien