Nytt vittne bekräftar kinesiskt koncentrationsläger
Vittnet är en före detta anställd på Liaonings center för integrerad kinesisk och västerländsk trombosbehandling. Hon säger att Falun Gong-utövares kroppar kremeras direkt efter att organen tagits ut. (Foto: The Epoch Times)


En tidigare anställd vid Liaonings provinsialsjukhus för trombosbehandling (blodproppar) med integrerad kinesisk och västerländsk medicin berättade nyligen i en intervju för The Epoch Times att koncentrationslägret Sujiatun i Kina i själva verket var en del av ett sjukhus. Koncentrationslägret har ägnat sig åt att ta organ från Falun Gong-utövare medan de fortfarande var vid liv och sedan sälja organen.

Sedan 2001 har koncentrationslägret i hemlighet hållit cirka 6 000 Falun Gong-utövare internerade, och enligt uppgift har ingen av dem lyckats lämna lägret levande. Sjukhuset har tagit många njurar, levrar och hornhinnor från utövare. Efter att organen tagits ut har utövare slängts i en kremeringsugn som byggts av en värmepanna. Deras aska dumpades tillsammans med bränd träkol.

Organ togs från tre fjärdedelar av personerna.
De vars organ avlägsnades befann sig i olika hälsotillstånd. Eftersom många av offren var illegalt fängslade fanns varken arresteringsordrar eller identitetshandlingar som talade om vilka dessa människor egentligen var. Efter att organen avlägsnats var det ofta ingen som gjorde anspråk på kropparna. Ibland hämtades kropparna av bedragare som utgav sig för att vara anhöriga.

Ungefär tre fjärdedelar av människorna fick sina hjärtan, njurar, hornhinnor eller hud avlägsnade, en del medan de fortfarande var vid liv, därefter  brändes kropparna. Vittnet, som hade en familjemedlem som deltog i avlägsnandet av Falun Gong-utövares organ, sade att ungefär 2 000 Falun Gong-utövare är kvar i sjukhuset. Hon befarade att myndigheterna kommer att döda dem alla för att förstöra bevis.

Liaonings provinsialsjukhus för trombosbehandling med integrerad kinesisk och västerländsk medicin ligger på 49 Xuesong Road Sujiatun, Shenyang City, Liaoningprovinsen, Kina. Det var det första sjukhuset i Kina som specialiserade sig på hjärta, hjärna och omgivande blodkärl. Sjukhuset består av flera organisationer, inklusive Liaonings högskolesjukhus för traditionell kinesisk medicin och Shenyangs trombosbehandlingscenter.

Fakta om koncentrationslägret: Sjukhusområdet är på 21 087 kvadratmeter med bebyggelse på 17 564 kvadratmeter. Där finns 460 personer anställda på 24 avdelningar och 20 specialistkontor. Information från den kinesiska regimen visar att sjukhuset etablerades i december 1988 och tidigare kallades Shenyangs trombosforskningsinstitut och Liaonings center för integrerad kinesisk och västerländsk trombosbehandling. I juni 1998 döptes det om till Kinas traditionella medicinska trombosbehandlingscenter.
The Chinese Business Morning View berättade i en artikel den 4 juli 2004 om en bonde som dött av onormala orsaker i Sujiatun, Shenyang och senare kremerats. Dödsattesten var utfärdad av Kinas traditionella medicinska trombosbehandlingscenter i Sujitaun. Nyheten skapade stor uppståndelse i Kina.

Nedan presenteras utskrift av en intervju med den förra medarbetaren vid Liaonings provinsialsjukhus för trombosbehandling med integrerad kinesisk och västerländsk medicin i Sujiatun, Shenyang City.

Epoch Times (ET): Kände sjukhusets medicinska personal i koncentrationslägret till detta?
Detta sjukhus har ett litet antal tjänstemän och några doktorer som är hemligt inblandade i hanteringen av organskördandet. Några andra i sjukhuspersonalen kände till det men det är absolut tabu [att tala om det]. De är alla rädda för att bli dödade eller för att skaffa sig problem, så de försöker alla att undvika den här frågan. Endast de mest pålitliga läkarna kunde väljas ut som de kirurger som skulle utföra organskördsoperationerna.

ET: Var Falun Gong-utövarna vid liv när deras organ skördades? Kände deras familjer till detta?
– Falun Gong-utövare som satt fängslade där kom oftast från Dabeifängelset, Masanjia tvångsarbetsläger och andra fängelser i Shenyang eller också var de Falun Gong-utövare som arresterats i parkerna eller i sina hem. Eftersom de vägrade avsäga sig Falun Gong arresterades de utan formella fullmakter och deras familjer kände inte till deras situation. Många hade inte ens sina namn [dokumenterade]. Dessutom, eftersom de kinesiska myndigheterna praktiserar policyn att ”inte ha något ansvar” för dödande av Falun Gong-utövare så är det ingen stor sak för fängelserna med dödade Falun Gong-utövare. Det kinesiska kommunistpartiet förföljer Falun Gong [men] den medicinska personalen var tillsagd att Falun Gong-utövare mötte döden för att de dödade människor, eller att de var dömda till döden på grund av brott eller hade blivit vansinniga av att utöva Falun Gong.

Dessa Falun Gong-utövare vilkas organ skördades kom från många olika typer.

Organ som skördas från levande kroppar är värda långt mer än organ tagna från döda kroppar. Många Falun Gong-utövare var fortfarande vid liv när deras organ togs ut. Efter att deras organ skurits ut kastades några av dem direkt in i krematoriet för att brännas så att inga bevis kvarlämnades. För en del andra, efter att deras organ blivit stulna, sydde läkaren ihop såret och bad familjen, eller en representant för familjen, om en underskrift för kremering. Familjen kände inte alls till att den döde blivit av med organen
Dessutom fanns det några friska Falun Gong-utövare i fängelser i andra områden som injicerades – utan deras kännedom – med psykofarmaka som gjorde dem förvirrade. Sedan överfördes de till Sujiatuns koncentrationsläger där de fick utstå ytterligare tortyr tills deras organ slutligen skördades och deras kroppar kremerades i hemlighet.

Bland Falun Gong-utövarna vars organ skördats var en del svaga och andra friska. Eftersom de flesta hade arresterats olagligt fanns inga arresteringsordrar eller id-kort. Efter att deras organ tagits ut medan de fortfarande levde, fanns ingen som gjorde anspråk på kropparna; eller [ibland] gjorde folk med falska identiteter anspråk på deras kroppar.

Inga av dessa människor har kommit ut [ur koncentrationslägret] levande; tre fjärdedelar av dessa 6 000 människor har dött efter att hjärta, njurar, hornhinnor och hud skördats och man har gjort sig av med deras kroppar. Jag tror att ungefär 2 000 Falun Gong-utövare fortfarande finns på detta sjukhus och jag är rädd att myndigheterna nu kommer att förstöra alla bevis och döda dem.

ET: Hur känner du till dessa saker? Var du själv en läkare inblandad i organskördandet?
Jag arbetade på Liaonings provinsialsjukhus för trombosbehandling med integrerad kinesisk och västerländsk medicin, Shenyang. Det är exakt där detta koncentrationsläger ligger. En nära anhörig var inblandad i operationerna där man skördade Falun Gong-utövarnas organ. Detta har medfört stort lidande för vår familj.

ET: Var snäll och berätta det du känner till.
Från 2001 började vårt sjukhus hålla Falun Gong-utövare fångna. I början hölls dessa människor inspärrade i enplansbyggnaderna på sjukhusets bakgård. Senare förstörde sjukhusledningen enplansbyggnaderna och det var okänt vart inom sjukhuset Falun Gong-utövarna förflyttats. Många anställda på sjukhuset diskuterade privat att dessa Falun Gong-utövare i hemlighet hade förts till sjukhusets underjordiska rum. Enligt några personer som arbetade inne i sjukhuset har sjukhuset ett enormt system med hemliga underjordiska rum.

Vid den tiden, när vi arbetade där sade personen som hade ansvar för logistik och inköp på sjukhuset att mängden sterila engångshandskar som används vid operationer samt dagliga förnödenheter som sjukhusledningen sade skulle köpas in hade ökat drastiskt. Utifrån omfattningen av inköp vid den tiden uppskattade logistikpersonalen att det fanns minst 6 000 Falun Gong-utövare inspärrade på detta sjukhus.

Dessa Falun Gong-utövare förvarades inte i fyravåningsbyggnaden under vårdavdelningen och administrationen på sjukhusets framsida, och avsikten var att inte låta sjukhuspersonalen se dem över huvud taget. Bara då och då såg vi Falun Gong-utövare skickas med en flyttbar intensivvårdssäng till första våningen för kroppsundersökningar. Dessa människor var mycket svaga. För ingen visste var majoriteten av Falun Gong-utövarna förvarades i hemlighet. Medan de fortfarande inte visste var dessa människor förvarades frågade några anställda sjukhusledningen varför så mycket mat och så många operationshandskar och dagliga förnödenheter köptes in. Sjukhusledningen sade: ”Du behöver bara sköta ditt jobb bra. Det finns ingen anledning för dig att ställa några frågor.”

Från och med 2001 deltog en av mina nära anhöriga i organoperationerna. Min anhörig försökte hålla mig ovetande om det i början. Sjukhusledningen valde ut läkare de litade på i olika avseenden för att utföra dessa hemliga operationer. Efter en tid fann jag att min anhörig led mycket, ofta hade mardrömmar och verkade panikslagen. Efter upprepade frågor berättade min anhörig sanningen för mig. Sjukhusledningen hade bett min anhörig att delta i operationerna för organskörd så tidigt som 2001. Det var 2003 när min anhörig erkände. Ett par år senare kände min anhörig så mycket smärta av att delta i den här saken att det var omöjligt att fortsätta med ogärningarna. Min anhörig beslutade sig för att åka utomlands och komma bort ifrån det här.

Min anhörig sade också till mig: ”Du förstår inte mitt lidande; dessa Falun Gong-utövare var vid liv. Det kanske hade varit lättare för mig om de varit döda, men de levde.”

ET: Var det några andra läkare från sjukhuset som deltog i de operationer där man skar ut Falun Gong-utövares organ?
– Jag vet att det fanns några. Allt detta har skötts i hemlighet. Många läkare som var involverade vid vårt sjukhus var AT-läkare som förflyttats från andra sjukhus. Eftersom regimen inte vill vara ansvarig för Falun Gong-utövares kroppar och liv, hanteras deras liv som sopor av regimen och deras kroppar användes i experiment av nya läkare som fullgjorde sin praktiktid.

Många läkare kom och gick i sjukhuset eftersom de led mycket efter att ha varit inblandade i den här sortens saker. Antingen begärde de att bli förflyttade till andra ställen eller också ändrade de sina namn. Somliga kan till och med ha blivit dödade för att undanröja bevis, deras akter har tagits ut ur sjukhusets arkivsystem eller också har deras namn ändrats. Ingen vet vart läkarna har tagit vägen.
Bland sjukhuspersonalen vet alla att sjukhusets bakre del är förbjuden. Den är alltid bevakad. Personalen undviker att prata om stället.

ET: Det sägs att sjukhuset är utrustat med en förbränningsugn. Den person vars organ tagits ut blir bränd när han eller hon fortfarande lever. Stämmer det?
– De anställda på vårt sjukhus kallar det här stället ”the cinerator”. I själva verket är det ett pannrum. En del fattiga bönder från närbelägna platser lejdes till att arbeta i pannrummet. De var utfattiga i början när de kom hit. Men de kunde plocka till sig några klockor, ringar, halsband m m. Det var inga små mängder. De anställda på sjukhuset säger att dessa smycken och klockor togs från Falun Gong-utövare vilkas organ hade avlägsnats när de just skulle kastas i pannan för att brännas. Det sägs också av de anställda på sjukhuset att en del fortfarande var vid liv när de kastades in i pannan.

ET: Får de bedövningssprutor när de opereras?
– Ja. Det finns ett tak för den mängd bedövningsmedel som används på kinesiska sjukhus. I allmänhet bestämdes tillgången på bedövningsmedel utifrån antalet intagna på sjukhuset. Patienterna på vårt sjukhus uppfattas av allmänheten som mycket få, och de öppet rapporterade operationerna var rätt få. Men det går åt mycket utrustning och artiklar vid operationer. Eftersom bedövningsmedel är begränsat kunde dessa hemliga operationer inte använda den normala dosen av bedövningsmedel. För att spara på bedövningsmedel drog man ner på bedövningsmedlen som användes vid operation på Falun Gong-utövare. Mängden bedövningsmedel var mycket liten. Emellertid var många vars organ togs bort fortfarande vid liv. Du kan föreställa dig den smärta som Falun Gong-utövare vilkas organ avlägsnades fick utstå.

ET: Finns det några överlevande av de 6 000 personerna som varit fängslade sedan 2001?
– Ingen har kommit ut levande. Deras antal blir allt färre. De Falun Gong-utövare som sitter fängslade i Sujiatun är färre nu än förut. Jag tror att brottet att avlägsna organ från Falun Gong-utövare fortfarande pågår.

ET: Vart säljs dessa organ vanligtvis? Känner de högre myndigheterna i regeringen till detta?
– De säljs huvudsakligen till Thailand men jag tror att de också säljs till andra delar av världen. Nuförtiden finns det så många patienter i Kina som behöver mänsklig hud, hornhinnor och njurar för transplantationer. Många patienter måste stå i kö för att köpa organ. Nu kan en njure säljas för 30 000 till 100 000 USA-dollar. Förtjänsten från organförsäljningen är helt enkelt för stor. De människor som tjänar på det här är inte endast höga ledarna på sjukhusen och tjänstemännen från det kinesiska kommunistpartiets hälsodepartement. Detta är ett brott som förekommer över hela landet. Folk alltifrån regeringstjänstemän till läkare och organförsäljare är alla involverade i detta och tjänar massor.

ET: Varför valdes Falun Gong-utövare som organkällor?
– För att många Falun Gong-utövares släktingar inte ens känner till att deras familjemedlemmar är arresterade. Så om Falun Gong-utövare dödades skulle inga komma och gör anspråk på de döda kropparna.

ET: Varför ville du avslöja detta? Det kan medföra stor fara för dig?
-Jag vet att det finns många Falun Gong-utövare som för närvarande sitter fängslade i sjukhuset. Jag vill exponera detta för det internationella samfundet så att de som ännu inte dödats kan bli räddade. Dessutom vill jag exponera det som en försoningshandling för min familj.

Jag är ingen Falun Gong-utövare men som medarbetare på sjukhuset har jag ansvar för att exponera sanningen så att världen kan rädda dessa Falun Gong-utövare som fortfarande är vid liv. Organ från en del Falun Gong-utövare lever fortfarande i patienters kroppar. Jag vill uppmana hela samhället att uppmärksamma denna fråga och stoppa detta chockerande brott.


Kopia av dödsattesten (Foto: The Epoch Times arkivbild).

Kopia av dödsattesten (Foto: The Epoch Times arkivbild).