Ytterligare 31 avlidna: "Går åt fel håll"
Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger att utvecklingen i Sverige är negativ just nu – och ingenting tyder på att den stannar av. Foto: Jonas Ekströmer/TT


31 nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, enligt Folkhälsomyndigheten. Nästan 6 000 personer har nu avlidit i Sverige.

– På det hela taget har vi en utveckling som går ut fel håll på väldigt många sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Totalt har nu 5 969 smittade avlidit i landet. Sammanlagt har 134 355 personer har bekräftats smittade av covid-19 i Sverige.

Anders Tegnell säger att man ser en ökning av antalet inlagda på iva samt en svag tendens att antalet avlidna också börjar gå upp, från låga nivåer. 75 patienter vårdas inom intensivvård och 553 patienter med covid-19 ligger på andra sjukvårdsavdelningar.

Europa är den kontinent som drabbas hårdast av viruset just nu och Tegnell säger att det inte finns någonting som talar för att smittspridningen stannar av på kort sikt.

– Den utvecklingen blir allt tydligare i Sverige också tyvärr.

"Tre tråkiga veckor"

Regionerna Halland, Örebro och Jönköping, som alla fått skärpta lokala restriktioner, ser en ökad smittspridning och har alla tagit beslut om att gå tillbaka till 50-personersgränsen fram till den 24 november. Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen och landshövding Maria Larsson i Örebro konstaterar att 300-gränsen bara fick gälla i två dagar och att "vi får ställa in oss på tre tråkiga veckor nu".

Vecka 43 fanns drygt 600 konstaterat smittade fall i Örebro men under vecka 44 steg den siffran till över 1 000. Samtidigt ser man en oroande smittspridning bland äldre.

– Den utveckling som vi nu ser och som är särskilt allvarlig är att vi ser fler äldre smittade, säger Gunlög Rasmussen.

Även i Halland har smittan tagit sig in i äldrevården och från vecka 43 till vecka 44 såg regionen en ökning i antalet konstaterade fall på 140 procent.

– Vi har fått en spridning in i äldreomsorgen som oroar oss mycket eftersom vi vet att den riskerar att öka belastningen på inneliggande sjukvård, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

I Jönköping ser man även svår sjukdom i yngre åldrar.

Begränsa kontakter

Socialstyrelsen enhetschef Mattias Fredricson konstaterar att den ökade smittspridningen påverkar vården tydligt, men i vilken omfattning det blir beror på om riskgrupper drabbas.

Anders Tegnell påtalar att man ser en smittspridning i inomhusmiljöer, i samband med exempelvis möten, cuper, tävlingar och privata fester. Det gäller därför att försöka begränsa antalet personer man kommer i nära kontakt med så att man inte skapar nya kontaktkedjor som skapar nya spridningskedjor, säger Anders Tegnell.

– I våras lyckades vi trycka ned den här kurvan så att sjukhusvården inte drabbades av överbeläggningar.

(TT)