Kulturledare: Vilken kultur styr konstvärlden?
All konst har på något sätt en koppling till konstnärens bakgrund, kultur och skolning. Samtidigt som kulturen påverkar konstnären så påverkar konsten den allmänna kulturen i samhället. Arkivbild från Metropolitan Museum of Art i New York. Foto: Samira Boubaou


Den traditionella västerländska konsten strävar efter perfektion och skönhet. Den har historiskt avbildat det gudomliga, myter och legender, men har även fokuserat på landskap eller avbildningen av vardagshändelser. Varje tid har sina principer eller ideal som vi människor, medvetet eller omedvetet, följer.

Ibland funderar jag på om vi är medvetna om dessa ideal eller om vi bara följer med strömmen. Om vi inte vet vilka ideal som präglar vår samtid är det svårt att ha en åsikt om dem.

Genom de skolor vi följer, de tekniker vi lär oss och de idéer som finns inom konstnärliga kretsar fostras vi till att på olika sätt förstå vad konst är och vad skönhet är.

Jag själv hugger reliefer i trä som en oskolad konstnär på amatörnivå. Jag är i grunden utbildad träbildhuggare inom möbelbranschen och slöjdare. Båda dessa skolor tar sig tydliga uttryck i mitt skapande.

Jag titulerar mig trots allt folkkonstnär så mitt fokus är att skapa sådant alla kan förstå. Även om jag arbetar med symboler och detaljer som fördjupar mina budskap så ska betraktaren få en upplevelse utan att på något sätt vara invigd i mitt sätt att tänka. Jag vill att mina verk skapar både en skönhetsupplevelse, en egen tolkning och en möjlighet till fördjupning.

Här skaver min kultur kraftigt mot exempelvis den konceptuellakonsten. Den italienske konstnären Garau sålde nyligen ytterligare ett osynligt konstverk för över hundratusen kronor. Alltså ett konstverk utan materiell existens men med ett certifikat om vad det är och hur verket ska behandlas och ställas ut. Detta är långt från den kultur inom vilken jag verkar.

Samtidigt finns här en dragkraft. För det är oerhört svårt att skapa ett verk som ger en skönhetsupplevelse och ett positivt budskap. En del av mig kan inte utesluta tanken att han tagit en genväg och är tillräckligt känd för att komma undan med det.

Om man tolkar denna konst på allvar tar den på något sätt bort det fysiska och lägger allt fokus på det filosofiska. I konceptet finns inte förhållandet till den materiella verkligheten. Detta stör mig. För mig är konst en process tillsammans med ett slutligt resultat. De tankar jag har och de idéer jag har under skapandet är oändliga. Den tid konstverket tar att skapa är en process att förädla mig själv genom det fysiska skapandet. Det materiella och det andliga sitter ihop. Vi kan inte ta bort den fysiska, materiella, synligt existerande världen. Vi lever här och vi måste förhålla oss till det som faktiskt är verkligt.

Garaus verk ”Buddha in contemplation” står utanför Gallerie d’Italia i Milano. Står är kanske en dålig term då även detta verk är osynligt och markeras med en tejpad kvadrat. Garau argumenterar på ett filosofiskt och ibland övertygande sätt för sina osynliga verk men jag undrar var vi egentligen drar gränsen. När slutar konst handla om konst för att istället handla om person och argumentation? För ett osynligt konstverk är just det. Allt skapande och all hantverksskicklighet har plockats bort, det enda viktiga är att kunna förklara varför konstverket är bra. Att lägga in konsten i ett filosofiskt sammanhang utan att egentligen behöva befatta sig med materialen.

Nu finns troligtvis inte denna typ av konst på våra museer här i Sverige men det är kanske så att vi som folkkonstnärer eller barakonstintresserade människor i allmänhet borde lägga oss i mer vad som sker på våra lokala museer.

Föra fram våra idéer om vilken typ av konst och vilken konstnärlig kultur vi skulle önska på de platser där vi bor. Många av våra museer är inte så välbesökta och kanske är det faktiskt vår egen demokratiska plikt att med respekt och intresse berätta för de ledande på museernavad vi önskar.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!