Folkkonstens skriftspråk
Jögge Sundqvist är slöjdare och folkkonstnär aktiv i Kasamark i Umeå. Hans nya bok ”Karvsnitt - mönsterskärning på trä” kommer ut i oktober och diskuterar bland annat folkkonst. Foto: surolle


Jögge Sundqvist, slöjdare och folkkonstnär, håller en föreläsning om hexagram och magiska symboler på Jamtli vårmarknad. Jag deltar och förundras över folkkonstens mystik.

Jamtli är Östersunds museum och arrangerar varje år en vårmarknad. Som så många andra event har museet på grund av pandemin tvingats ställa om till digital verksamhet. Försäljning sker via en digital torgmarknad och alla föreläsningar hålls digitalt.

Jögge Sundqvist håller en föreläsning om hexagram och magiska symboler. Dessa föreläsningar hålls vanligtvis i samband med praktiska övningar i karvsnitt, alltså att skära mönster i trä, men i den digitala formen får vi nöja oss med föreläsningsdelen.

Sundqvist är mest känd för sina slöjdalster men det blir oerhört tydligt under föreläsningens gång hur påläst han är inom folkliga traditioner och hur det traditionella folkliga sättet att uttrycka sig påverkar hans eget slöjdande.

Symbolerna har historiskt haft många olika betydelser. De har skurits ut på dörrkarmar för att mota bort djävulen eller onda andar, de har utvecklats till bomärken för att märka egendomar och de har använts inom kyrkan i en djup symbolik för att försöka förstå det gudomliga. De härstammar från en tid då läskunnigheten inte var så utbredd. Sundqvist citerar här en etnolog som inspirerat honom:

– Det är ett universellt språk och det finns en etnolog som heter Dahlby, han kallar det för: ”Det stumma ordet som i gångna tider kunde förstås av alla även de icke läskunniga”. Det är ganska bra sammanfattat, för symbolen går liksom djupare än skriften.

Symboler som kors, fyrkanter och cirklar finns över hela världen och uppstod i en tid då det var omöjligt för människor att kommunicera med varandra på långt avstånd. De uppkom i en tid då vetenskapen inte hade uppfunnits och människans förståelse av världen var helt annorlunda än den är idag. Men frågorna var på många sätt desamma. Vad är tid? Varför verkar världen vara uppbyggd i motsatser som liv och död, lycka och lidande?

– Då kommer symbolerna in. Kanske kunde de förklara det outsägliga mysterium som det innebär att leva på jorden? Och hur vi ska skaffa oss kontroll? säger Sundqvist.

Men de är bundna till sin tid. Mänskligheten förändras och det gör också vårt sätt att tänka. Medan människor förr i tiden skar in tecken för att utifrån sig själva och naturen försöka förstå världen så är idag det vetenskapliga tillvägagångssättet med forskning och kontrollerbar data det allmänt kända.

– Så idag har vi hemskt svårt att relatera till de gamla symbolernas innebörd. Alltså vi har ersatt en ålderdomlig begreppsvärld med vetenskap. Och konst, slöjd och design rymmer symboler med berättelser om vem människan är eller om vilka mänsklighetens livsvillkor är, säger Sundqvist.

Symboler och tecken var en naturlig del av människans vardag och för den som förstår kulturen och symboliken har alltså gamla mönster en helt annan innebörd än för den oinvigde. De var ett sätt att samtala och ett sätt att visa sin förståelse av världen.

– Symboler och magiska tecken, det var en naturlig del av människors vardag. Det var en förlängning av språket och användes som ett gestaltande av andlighet och folktro. Ofta hade de ett skyddande eller lyckobringande syfte och ibland var symbolen knuten till speciella föremål, säger Sundqvist.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Jögge ”surolle” Sundqvist

Använder namnet ”surolle” som sitt slöjdalias. Namnet kom till efter att hans dotter hittat på en historia om en sur gubbe vid namn Olle.

Inspireras främst av svensk självhushållningsslöjd och folkkonst från 1600- och 1700-talet.

Arbetat heltid som slöjdare sedan 1999 och halvtid sedan 1985. Har slöjdat i hela sitt liv och är upplärd av sin far Wille Sundqvist.

Arbetar främst i färskt trä och med handverktyg.

Kommer den åttonde oktober ut med sin nya bok ”Karvsnitt - mönsterskärning på trä”.