Utredare ska bedöma om Arlanda behöver växa
Trafikverkets ordförande Magnus Persson ska utreda vad som behövs på Arlanda för att trafiken på Bromma ska kunna flytta dit. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT


Trafikverkets ordförande Magnus Persson ska utreda en avveckling av Bromma flygplats och flytt till Arlanda åt regeringen och vad det kräver. En het fråga är om Arlanda måste byggas ut.

– Det är en grannlaga uppgift att säkerställa att samhällsviktigt flyg och inte minst inrikesflyget ska få plats, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om uppgiften.

Uppdraget till Magnus Persson följer på presskonferensen i förra veckan, där Eneroth och klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) gjorde klart att regeringen vill lägga ned Bromma flygplats och flytta trafiken och verksamheten till Arlanda.

Det skulle kunna innebära en avveckling före 2038, det år som det nuvarande avtalet för Bromma mellan Stockholms stad och statliga Swedavia gäller.

Många frågor

Men många frågor är ännu obesvarade. Magnus Persson ska senast den 31 augusti leverera ett underlag som spänner över ett brett område.

– Det finns väldigt ofta de som har väldigt snabba och enkla uppfattningar om Bromma. Det är inte så enkelt, säger Eneroth till TT.

Han talar om en process som ska göra klart vilka juridiska och ekonomiska åtaganden som finns, för statliga flygplatsbolaget Swedavias del och statens del, inte minst gentemot de privata aktörer som nu finns på Bromma.

– Och det handlar om sanering av marken, saneringskostnader och inte minst att säkra nödvändig kapacitet på Arlanda flygplats.

Utbyggnad svårbedömd

TT: Är det uteslutet med en utbyggnad av Arlanda?

– Det är svårbedömt, säger Eneroth.

Han pekar bland annat på Swedavias rapport där bedömningen görs att det i alla fall inte behövs en fjärde bana "de närmsta åren" om trafiken på Bromma flyttas dit. Ända sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet började regera ihop 2014 har de varit oense om Arlandas utveckling. Striden är inte slut, men får vila tills dess att utredningen är klar.

– En utmaning vid Arlanda nu är ju att ha ett underlag för att locka internationella direktlinjer. Det är klart att ett bredare marknadsunderlag och fler transferpassagerare ökar ju förutsättningarna. Det är ingångar utredaren får ta med sig, säger infrastrukturministern.

Utredaren ska också ta reda på vilka alternativen är för det samhällsviktiga flyget, som ambulansflyg, om Bromma avvecklas. Frågor om påverkan på totalförsvaret måste klaras ut.

En uppgift är att räkna på kostnader, framtida värden och möjliga intäkter för staten, Stockholms stad och andra vid en flytt.

(Lars Larsson/TT)

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Processen

(TT)

21 april: Regeringen meddelade att den vill avveckla Bromma flygplats och flytta trafiken till Arlanda

27 april: En utredning tillsätts med Trafikverkets ordförande Magnus Persson vid spakarna. Han ska, bland många andra frågor, gå igenom hur kapaciteten på Arlanda kan säkras för att klara trafiken från Bromma.

Förutom inrikeslinjer handlar det om ambulansflyg, bland annat.

Tillgången på slottider, det vill säga avgångs- och landningstider på mornar och kvällar kan bli ett problem för inrikesflyget.

Kommunikationer till och från Arlanda behöver förstärkas.

31 augusti: Utredningen ska vara klar

Hösten 2021: Regeringen tar ställning till utredningen och om det är möjligt att ta bort Bromma från basutbudet av flygplatser.

Efter ett sådant beslut har Swedavia 36 månaders uppsägningstid gentemot Stockholms stad för avtalet om Bromma.

Källa: Regeringskansliet