Undersökning: Hälften av EU-medborgarna ser EU som irrelevant


Hälften av EU-medborgarna anser att Europeiska Unionen är ”irrelevant” och två tredjedelar tror inte att det kommer blir sämre utan EU, skriver Daily Express.

Enligt en opinionsundersökning, som gjorts av tankesmedjan Friends of Europe, anser 64 procent att livet inte kommer bli sämre utan EU.

49 procent av européerna ser unionen som ett ”irrelevant” projekt som inte fokuserar på saker som folk bryr sig om.

Undersökningen visar också att det skiljer sig mellan länder. Folk i västra och norra Europa vill att EU fokuserar på ekonomisk tillväxt.

Medborgare i centrala och östra delarna vill att unionen lyfter fram värderingar och demokrati.

EU-kommissionären Federica Mogherini har tidigare sagt i ett uttalande att om EU försvinner från den internationella arenan så ”skulle världen helt enkelt att kollapsa".

– Utan förändringar och reformer kommer EU att fortfarande vara irrelevant bland majoriteten av dess medborgare, säger den tidigare EU-kommissionären, Pascal Lamy,  representant för Friends of Europa, till tidningen.

Friends of Europa är delfinansierad av EU, vars mål är att ”skapa ett mer inkluderande, hållbart och framåtblickande Europa”.

Opinionsundersökningen gjorde i september i alla de 28 medlemsländerna. Fler än 11 000 personer deltog.