Tacksamhet sprider ringar på vattnet enligt forskning
En ny studie visar att det att visa tacksamhet till en enda människa kan påverka en hel grupp
Forskning visar att när människor ser andra uttrycka tacksamhet blir de ofta själva inspirerade till att också visa tacksamhet och hjälpa andra.


Forskare som studerar tacksamhet har funnit att det att vara tacksam och visa det för andra är bra för vår hälsa och lycka. Det inte bara känns bra, det hjälper oss också att skapa förtroende och närmare band med människorna omkring oss.

De här fördelarna har oftast setts i utbyten mellan två personer – någon säger tack och någon får tack tillbaka. Nu visar en ny studie att effekterna av att uttrycka tacksamhet går bortom det att förbättra en-till-en-relationer, de kan föra samman hela grupper genom att inspirera till en önskan om att hjälpa och få gemenskap, hos personer som bara bevittnar en handling av tacksamhet.

I den här omfattande studien genomförde Sara Algoe från University of North Carolina i Chapel Hill, USA, och hennes kollegor flera experiment för att undersöka hur det att bevittna andras tacksamhet påverkar människors känslor gentemot den tacksamma personen och välgöraren (personen som tackas).

En hel grupp människor skulle kunna inspireras till att vara vänligare mot varandra, och genom den här invävda vänligheten skulle gruppen i sig kunna bli en bättre fungerande grupp.

– Sara Algoe, forskare vid University of North Carolina

De använde sig av några olika tillvägagångssätt där deltagarna fick bevittna tacksamhet. I ett experiment fick deltagarna läsa ett utkast till en filmrecension och stryka under olika partier till recensentens fördel. Innan de började fick de dock se ett exempel (förmodligen gjort av en tidigare deltagare). Flera textrader var understrukna, precis som uppdraget krävde, men även många skrivfel hade korrigerats, vilket visade på ansträngningar som gick utöver den ursprungliga uppgiften. I vissa fall bekräftades hjälpen med en handskriven kommentar från recensenten där det stod: "Tack för att du uppmärksammade det här skrivfelet!"

Därefter strök deltagarna under partier i en annan artikel av recensenten. Forskarna tittade också på hur många skrivfel de korrigerade som ett mått på deras villighet att erbjuda extra hjälp. Efteråt frågade man personerna om, och hur mycket de i så fall skulle vilja vara vän med recensenten.

Resultaten visade att de personer som hade sett en ”tack-kommentar” var villigare att korrigera skrivfel och hjälpa till, och ville i större grad bli vän med recensenten än de som inte hade gjort det.

– När människor bevittnar uttryck av tacksamhet ser de att den tacksamma personen är den sortens människa som lägger märke till när andra gör vänliga saker och faktiskt tar sig tid att tacka dem, vilket betyder att de är bra sociala partners, säger Algoe.

– Människor som ger genvar som sociala parters är mycket åtråvärda människor.

Baserat på andra undersökningsfrågor upptäckte Algoe och hennes team att deltagarna även ville hjälpa och knyta an till personen som tog emot tacksamheten. Det beror på att en person som tar emot tacksamhet kännetecknar sig som en som är bra på att vara stödjande och hjälpsam, säger Algoe.

– Det är gynnsamt att veta vilka av människorna i vår omgivning som gör vänliga saker för andra, för de är attraktiva relationspartners, säger hon.

Den viktigaste aspekten

Men vad var den exakta orsaken till deltagarnas reaktioner? Det är möjligt att människor lockas av andra som verkar positiva i allmänhet, som recensenten, eller att de helt enkelt kände sig upplyfta genom att bevittna den andra deltagarens generositet. För att ta reda på den aktiva ingrediensen i tacksamhet och varför den kan ha effekter på betraktaren genomförde Algoe och hennes kollegor fler experiment.

I ett av experimenten fick deltagarna titta på videor där en av personerna i ett verkligt parförhållande uttryckte tacksamhet mot sin partner. Filmerna varierade i hur mycket den tacksamma personen berömde sin partners fina egenskaper – till exempel beundran för sin partners förmåga att lyssna eller hans eller hennes generösa natur – och uttryckte hur partnerns generositet hade gynnat dem – till exempel att hjälpa dem att komma igenom ett svårighet eller att spara pengar de skulle ha spenderat på en taxi. Filmerna varierade också i hur varm, positiv och kompetent personen i videon framstod.

Att uttrycka tacksamhet verkar vara en unik form av känslomässig upplevelse som passar väldigt bra för att bygga relationer.

– Sara Algoe, forskare vid University of North Carolina

Resultaten visade att deltagarna drogs mer till de individer som berömde sin partner än till de som fokuserade på hur de gynnades personligen. Det var visserligen så att de även drogs till tacksamma människor som framstod som varma, kompetenta och positiva, men de här egenskaperna var inte alls lika viktiga som de att berömma en annan människas fina egenskaper.

För Algoe pekar det här på en särskilt viktig aspekt av tacksamhet som kan vara nyckeln till att de som bevittnar det också påverkas – nämligen tacksamhetens natur av att fokusera på andra.

– När en tacksam person faktiskt tar sig tid att gå bortom sig själv och uppmärksamma det som var bra med den andra personens handlingar – det är det som skiljer tacksamheten från andra typer av positiva känslomässiga uttryck, säger hon.

Intressant nog påverkades inte Algoes resultat av vilket kön vittnena, de tacksamma personerna eller välgörarna hade. Även om män kan vara rädda för att tacksamhet ska göra att de uppfattas som svaga eller att de blir skuldsatta, så betraktades även män som uttryckte tacksamhet som mer kompetenta än de som inte gjorde det.

Dessa upptäckter bygger vidare på tidigare forskning genom att visa att uttryck av tacksamhet inte bara skapar sociala band mellan de inblandade personerna – den tacksamma personen och välgöraren – utan också sprider sig bortom dessa två och påverkar dem som bevittnar det på sätt som kan genljuda över hela gruppen.

– Det är lätt att föreställa sig hur det här kan påverka en arbetsplats, där människor faktiskt uppmärksammar och erkänner andra människors goda gärningar och vänlighet, säger Algoe.

– En hel grupp människor skulle kunna inspireras till att vara vänligare mot varandra, och genom den här invävda vänligheten skulle gruppen i sig kunna bli en bättre fungerande grupp.

Betyder det att vi alla borde uttrycka tacksamhet oftare? Ja, säger Algoe, men sättet det uttrycks på kan skilja sig mellan olika sammanhang och kulturer. I vissa situationer kan det vara lämpligare att visa snarare än att säga – att ge en kram till exempel, eller ta med en blomma. I ett annat sammanhang kan ett enkelt tack – särskilt om det är uppriktigt och inte manipulativt – sätta bollen i rullning.

Men hursomhelst är det helt klart att vi kan göra mer för att öka vår sociala gemenskap om vi uppmärksammar det goda i människorna omkring oss.

– Att uttrycka tacksamhet verkar vara en unik form av känslomässig upplevelse som passar väldigt bra för att bygga relationer, säger Algoe.

Jill Suttie har en doktorsexamen i psykologi. Hon arbetar som bokrecensent och skribent på Greater Good. Artikeln publicerades ursprungligen på Greater Goods online magazine.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss