Tackla virusepidemin med meditation som stärker immunförsvaret
Forskning har visat att meditation kan stärka immunförsvaret: Foto: Emma Morley


Under tusentals år har människor utfört olika former av meditationsövningar och förädlat sin andliga natur. Det leder till en friskare kropp, ett friskare sinne och, vilket studier visar, också till ett starkare immunförsvar och skydd mot infektioner.

I alla tider har man försökt förstå sambandet mellan kropp och sinne, och vad som påverkar hälsan positivt. Bara under de senaste 25 åren har över 2000 vetenskapliga artiklar publicerats som visar hur immunförsvaret stärks genom att man utövar stillsamma metoder såsom yoga, meditation eller qigong. Studier har visat konkreta förändringar i den mänskliga kroppen och har funnit anledningen till att meditation skyddar kroppen från sjukdomar och virus.

Tankens kraft

De positiva effekterna av meditation, yoga eller bön har dokumenterats flitigt genom historien. Idag vet vi att våra tankar har stor påverkan på vår hälsa och kropp. Det här reflekteras direkt i både vårt immun- och hormonsystem.

Studier visar att en 20 till 30 minuters meditation två gånger om dagen leder till en ökad frisättning av så kallade endogena vasodilatorer såsom NO eller protacyklin [1]. Dessa har starka antiinflammatoriska egenskaper. Däremot leder psykisk stress och ångest särskilt till störningar i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Som ett resultat kommer frisättningen av endogena vasodilatatorer ur balans. Det här leder till olika problem, så som inflammation eller ökad mottaglighet för virussjukdomar [2]. 

Naturligtvis är det här särskilt olämpligt i epidemitider, som under den nuvarande spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2. Därför är det extra viktigt att i dessa tider hålla immunförsvaret starkt, så att man stärker kropp och sinne, vilket kan göras genom olika former av meditationsövningar.

Ett fenomen som man såg i samband virussjukdomen SARS, och som nu också visar sig tydligt med SARS-CoV-2, är att barn vanligtvis påverkas mildare av dessa virussjukdomar. Under SARS-epidemin i Kina 2002 fann man att detta fenomen var kopplat till att barnen hade lägre nivåer av psykisk stress och mer positiva tankar, vilket resulterade i ett starkare immunförsvar.

En kvinna övar meditationsövningen i qigongmetoden Falun Gong i en park i Australien. Foto: Emma Morley

Förbättrad cellfunktion

Kliniska studier har också visat meditationens effekter på cellnivå. Man har upptäckt att personer som utövar qigong- och meditationsmetoden Falun Gong har en betydligt högre koncentration av neutrofila granulocyter i blodet [3]. Neutrofila granulocyter är de viktigaste vita blodkropparna i människans immunförsvar. För den grupp som utövade Falun Gong ledde detta till ett förstärkt immunförsvar och minskad celldöd, vilket innebar att cellerna fick ett längre liv jämfört med de icke-utövande deltagarna.

En vidare studie med 22 000 prover visade en signifikant förändring i regleringen av 300 gener hos Falun Gong-utövare. Efter att försökspersonerna hade övat Falun Gongs meditation i en timme kunde forskarna se en signifikant förändring i över 1 000 gener hos utövarna. Kontrollgruppen som fick instruktionen att sitta och vila i en timme, visade inte några jämförbara förändringar [4].

Bland de gener som visade en ökad reglering fanns transkriptionsfaktorer för IFN-gener. Dessa är ansvariga för bildandet av cytokiner och kemokiner, som är direkt inblandade i immunsvaret. En ökning av CD4- och CD25-T-celler hittades också. Undersökningar av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 har visat att en infektion särskilt skadar och minskar mängden CD4-cellerna.

I tusentals år har människor ansett att metoder för att stärka och lugna kropp och sinne kan hjälpa människor att behålla en god hälsa och skydda mot sjukdom, vilket även den moderna vetenskapen nu bekräftar allt mer. Den här gamla kunskapen borde tas tillvara när olika former av sjukdomar blir allt vanligare i samhället, och särskilt när vi står inför dagens coronavirusepidemi.

Se videon nedan om vad Falun Gong är (eng)

Referenser:

[1] Dimsdale, J.E., and P.J. Mills. 2002. An unanticipated effect of meditation on cardiovascular pharmacology and physiology. Am J Cardiol 90, no. 8:908.

[2] Porges, S.W. 1995. Cardiac vagal tone: a physiological index of stress. Neurosci Biobehav Rev 19, no. 2:225.

[3] Feng, L., Q. Li, G.E. Garcia, P. Li, and R.J. Johnson. 2003. Genomic profiling of neutrophil transcripts reveals that spiritual practice can regulate gene expression in multiple dimensions. Integrating research on spirituality and health and well-being into servide eelivery: A research conference, Bethesda, Maryland.

[4] Xia, Y., Q. Li, G.E. Garcia, R.J. Johnson, and L. Feng. Meditation-induced IRF-5 expression in PBMCs. in preparation.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss