Sveriges unga muslimer får rätt till bidrag
Sveriges unga muslimer får nu rätt till bidrag efter en dom från Förvaltningsdomstolen. Foto: Epoch Times-arkivbild


Föreningen Sveriges unga muslimer, SUM, får tillbaka sitt statliga bidrag. I ett beslut från Förvaltningsrätten har man visat att man respekterar demokratins idéer.

I april 2018 beslutade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att avslå föreningen om bidrag för 2017 och att kräva tillbaka bidragen för flera år tillbaka. Bakgrunden till besluten var en rapport som Magnus Sandelin, journalist och expert på våldsbejakande extremism, skrev och som framtogs av MUCF. I den konstaterade man att SUM haft kopplingar till den våldsbejakande islamismen.

Domstolen fastslår i sitt beslut att föreningen ”bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Därför anser man att det inte finns skäl att avslå SUM:s ansökan om bidrag för 2017 eller återkräva bidragen för tidigare år.

– Domstolen har bedömt att föreningen har visat att organisationen vidtagit åtgärder mot de medlemmar och medlemsföreningar som agerat odemokratiskt och avbokat föreläsare som uttryckt odemokratiska idéer. Domstolen har inte heller funnit någon koppling till Muslimska brödraskapet, säger rådman Kerstin Andres i ett uttalande.

Förvaltningsrätten konstaterar också att man har tagit hänsyn till att föreningen har genomfört insatser för att främja demokratin och samtidigt bedrivit förebyggande arbete mot extremism.

MUCF måste nu göra en ny prövning huruvida SUM har rätt till bidrag.

– Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen, säger Lotta Persson, chef för Avdelningen för stöd och samverkan på MUCF, i ett pressmeddelande

Magnus Sandelin är kritisk till förvaltningsrättens beslut och tycker att slutsatsen borde ha blivit en annan. Till TT säger han att man återkommande bjuder in föreläsare som bland annat är kända antisemiter. Han menar att det finns belägg för det i underlaget som han hjälpte till att ta fram.