Svenska Kinaexperter måste ta sig an elefanten i rummet
20 år sedan förföljelsen av Falun Gong inleddes är kunskapsläget fortfarande uselt
Kvinnor mediterar under Falun Gongs gruppövning i San Francisco den 15 oktober 2014. Foto: Dai Bing/ Epoch Times


Den 20 juli 1999 – 20 år sedan i dag – brukar anges som inledningen på förföljelsen av Falun Gong i Kina. Det är en av de mest betydelsefulla och traumatiska samhällshändelserna i Kinas moderna historia. Ändå är Epoch Times kanske den enda svenska mediekanal som uppmärksammar det. Varför är det så?

För den som vill ha en kort och koncis beskrivning av Falun Gong, dess utveckling i Kina, och förföljelsen, så är den här videon fortfarande aktuell och mycket bra. Men grunddragen är att det är en andlig rörelse som enkelt uttryckt delar rötter med buddhism och daoism, som snabbt blev enormt populär i Kina i början av 90-talet. När kommunistregimen, som från början välkomnat den, tvärvände och började förfölja den i slutet av 90-talet, beräknade regimen att någonstans mellan 70 och 100 miljoner människor utövade Falun Gong i Kina.

Att en så stor grupp av befolkningen gjordes rättslösa och utsattes för en allomfattande, brutal förföljelse, som dessutom kostat enorma pengar, har naturligtvis fått stora konsekvenser för hela det kinesiska folket, inte bara Falun Gong-utövarna.

Tre problematiska faktorer

Ändå: Jämför med den uppmärksamhet varje årsdag av massakern på Himmelska fridens torg får i svenska medier med den massiva tystnaden kring förföljelsen av Falun Gong. Varför är det så här? Det tycks finnas ett par faktorer.

En är att såväl svenska Kinakännare som medier har visat sig ha en väldigt begränsad verktygslåda när det gäller att kulturellt förstå och hantera ett fenomen som Falun Gong. Det är oklart hur mycket de kinesiska studenterna på Himmelska fridens torg egentligen visste om demokrati, men den förenklade berättelsen om händelserna är väldigt tacksam för oss här i väst: Demokratikrävande studenter som brutalt förtrycks och dödas är väldigt lätt att stå upp för. Falun Gong, däremot, som representerar en kinesisk andlighet som de flesta västerlänningar inte förstår sig på, och som förföljs av skäl som tycks obegripliga för den som inte verkligen anlägger ett brett perspektiv på Kinesiska kommunistpartiets historia, blir svårhanterlig materia.

En annan faktor är att kommunistregimen i Peking gjort Falun Gong till den absolut mest förbjudna frågan, värre än Tibet, Taiwan och Himmelska fridens torg. Den svenska Kinaexpert som faktiskt vill få något slags tillgång till Kina, eller den korrespondent som vill kunna verka där med något slags frihet, har inte kunnat fördjupa sig i frågan, utan att riskera att bli utslängd eller mista sina kontakter.

En tredje faktor är att Kinesiska kommunistpartiets enorma lögn- och smutskastningskampanj lyckades plantera misstänksamhet mot Falun Gong hos västerländska journalister, som är tränade att tänka ”ingen rök utan eld” och att "lyssna på båda sidor". Situationen i Sverige specifikt blev inte bättre av att de två svenska ”experter” på Falun Gong som under de första åren efter förföljelsen tillfrågades i medier och paneler var rena charlataner. Av skäl som bara de själva vet gick de Kinesiska kommunistpartiets ärenden, och försökte aldrig ha någon dialog i god tro med Falun Gong-utövare. De ägnade sig helt enkelt åt att demonisera Falun Gong, och lyckligtvis hör man sällan av dem numera.

Kinesiska Falun Gong-utövare utanför Kinesiska kommunistpartiets högkvarter Zhongnanhai i Peking, 25 april 1999. Den här fredliga protesten blev upptakten till den landsomfattande förföljelse som inleddes i juli samma år, och som fortfarande pågår. Foto: Privat

Beröringsskräck och svartmålning

Svenska medier hade alltså inget bra utgångsläge, och det förvärrades dessutom av den naiva föreställningen om en ”sekt” som många i Sverige bär på. Den här populärkulturella skräckfilmsbilden består i stort sett av de värsta aspekterna av Scientologikyrkan och Folkets Tempel, och har överhuvudtaget ingenting med Falun Gong att göra. Falun Gong har inget medlemskap, ingen organisation, ingen ”kyrka”, kostar inga pengar, utövas fritt av vem som helst, och de som gör det lever dessutom helt vanliga liv i samhället. Ingen har heller kunnat visa något annat.

Så varför har den här vrångbilden satts? Troligen för att Falun Gong har rötter i traditionella värderingar, som blivit allt mer sällsynta i Sverige det senaste halvseklet, och dessutom är uttalat andligt på ett vis som också sticker ut i det sekulära Sverige.

När man bara har en hammare ser allting ut som en spik, sägs det, och det gäller så klart inte bara Falun Gong, utan väldigt mycket av andlighet i Sverige, som ofta får utstå den här behandlingen. Avsikten med den här sortens rapportering är tyvärr inte att förstå människors andlighet, varken inifrån eller i ett kulturellt/historiskt perspektiv, utan att sätta dit, fördöma och markera avstånd mot förmenta värdegrundsbrott.

De profilerade svenska Kinakännarna har tyvärr inte heller gjort sitt jobb med att sprida ljus över frågan. Vi på Epoch Times har haft en hel del kontakt med dem som anses vara svenska Kinaexperter, och deras attityd kan, med några få positiva undantag, sammanfattas med orden beröringsskräck, ointresse och tystnad. Det finns ingen som verkligen tagit sig an frågan och skriver eller talar om den på ett insiktsfullt och initierat vis.

Dubbelbestraffning

Epoch Times grundades av kinesiska Falun Gong-utövare i USA, bland annat för att berätta om förföljelsen i Kina, som då nästan ingen rapporterade vederhäftigt om. På många ställen i världen har övriga medier och experter med tiden fått en förståelse för den här aspekten av Epoch Times verksamhet.

Men den har också ofta lett till en helt bisarr dubbelbestraffning, som varit utbredd i etablerade svenska medier: När Falun Gong-utövare till sist valde att starta egna medier för att själva rapportera om det som de existerande medierna inte rapporterade om – att människor förföljs och dödas – har de i stället anklagats för att ha en ”agenda”! Den här etiketten har av politiska och historiska skäl fått bra fäste i Sverige, och gett carte blanche att endera bekvämt ignorera både Epoch Times och det vi skriver om, eller kategoriskt avfärda det som propaganda och konspirationsteorier.

Avsikten med ovanstående är dock inte att kritisera svenska Kinakännare, eller ens svensk media. Svårigheterna både med att förstå och beröra de här frågorna är som sagt bekanta. 

Likväl: Det har nu gått 20 år sedan förföljelsen av Falun Gong i Kina inleddes. Vi vill, som den svenska tidning som har överlägset bäst kunskap i den här frågan, härmed sträcka ut en hand till alla Kinakännare, journalister och övriga intresserade: Kontakta oss. Inled en dialog om de här frågorna. Informera er. Sprid informationen vidare. Utmana era förutfattade meningar. Och låt er inte skrämmas till tystnad av kommunistregimen.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.