Stigmat kring psykisk ohälsa en svår utmaning för idrotten

Psykisk ohälsa – avhandling ger svar

Idrottspsykologiska rådgivare hjälper elitidrottare att prestera optimalt. Cecilia Åkesdotter poängterar vikten av att söka klinisk hjälp vid psykisk ohälsaFoto: Sofia Drevemo


Elitidrottare mellan 17 och 21 år löper större risk än andra elitidrottare att drabbas av psykisk ohälsa.
– Förebyggande insatser bör sättas in innan elitidrottarna når dessa åldrar, säger Cecilia Åkesdotter, doktor i idrottsvetenskap och idrottspsykologisk rådgivare.

Åkesdotter har nyligen lagt fram sin omfattande avhandling om elitidrottarnas psykiska mående. Avhandlingen omfattar fyra års studier.

I den första studien, som undersökte förekomsten av symtom kopplade till olika psykiatriska diagnoser, ingick 333 elitidrottare ifrån 62 olika idrotter.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare
Vill du också läsa politiskt oberoende (på riktigt) ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter?
Tidsbegränsat introduktionserbjudande, endast 1 krona första månaden utan att binda dig! Bara 199 kronor i månaden därefter. Säg upp när du vill!