Säkerhetsbrister på labbet i Wuhan
En arbetare på P4-laboratoriet i Wuhan, den 23 februari, 2017. Foto: Johannes Eisele/AFP via Getty Images


Chefen för Wuhans P4-labb – det labb som blivit måltavla för spekulationer kring ursprunget till pandemin – har tidigare uttryckt oro för säkerheten på flera av Kinas mest avancerade biolabb.

Några månader innan utbrottet av covid-19 publicerade chefen för Wuhans nationella biosäkerhetslaboratorium, Yuan Zhiming, en artikel om säkerhetsbrister vid biokemiska laboratorier i Kina. Yuan har också tidigare skickat mejl till sin amerikanska motsvarighet och frågat om desinficeringsmetoder.

Yuan sade vid en presskonferens den 22 juli att labbet i Wuhan sköts i enlighet med internationell standard. Hans uttalande sammanfaller med det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) avvisande av världshälsoorganisationens (WHO:s) krav på en andra fas i utredningen om virusets ursprung, liksom en granskning av laboratoriet i Wuhan.

WHO:s planerade fortsättning i utredningen av virusets ursprung kommer efter ökade misstankar om att pandemin kan ha orsakats av en läcka på labbet i Wuhan.

Efterfrågade desinfektionsmedel

I mejl som organisationen Judicial Watch tagit del av framgår att Yuan kontaktade virologen Jens Kuhn vid USA:s nationella hälsoinstitut år 2016. I mejlet ber Yuan Kuhn om hjälp att hitta lämpliga desinfektionsmedel för att sterilisera laboratorieutrustning. Detta var inte långt efter att P4-labbet i Wuhan öppnade och det var innan labbet började arbeta med virus.

”Vi har provat flera stycken för att bestämma deras antivirala effekter och korrosion på avloppsrör och anläggningens reningsverk”, skriver Yuan, och konstaterar att man ännu inte hittat något bra alternativ.

I mejlet skriver Yuan att verksamheten på labbet satt igång, men utan patogener. Yuan efterfrågar även desinfektionsmedel för skyddskläder, hårda ytor, luft vid dörrar, samt godkända procedurer för att välja desinfektionsmedel.

Mejlet mellan Yuan och Kuhn är bara ett av 301 sidor mejl och andra dokument som nyligen publicerats. Dokumenten innehåller den korrespondens som skett mellan Wuhans virologiska institut (WIV) och USA:s nationella institut för allergi och infektiösa sjukdomar (NIAID).

Dokumenten visar att NIAID, genom organisationen Ecohealth Alliance, har finansierat kinesisk forskning i inriktad på coronavirus hos fladdermöss vid nio olika tillfällen.

Oro över säkerheten

Yuan uttryckte även sin oro över säkerheten på landets högsäkerhetslaboratorium i en rapport i maj 2019, flera månader innan den kinesiska regimen först rapporterade om utbrottet av coronaviruset i Wuhan.

”Just nu saknar de flesta labb specialiserade biosäkerhetsansvariga och biosäkerhetsingenjörer”, skriver Yuan i rapporten och noterar att ”några i den mer kvalificerade personalen vid Kinas högsäkerhetslabb består i dagsläget av deltidsforskare”.

”Det här gör det svårt att i tid identifiera och avhjälpa potentiella säkerhetsrisker på anläggningar och utrustning.”

Yuan skriver vidare:

”Medvetenheten om biosäkerhet,  yrkeskunskapen och den praktiska laboratorietekniska utbildningen behöver fortfarande förbättras hos laboratoriepersonalen.”

I en artikel med titeln ”Current status and future challenges of high-level biosafety laboratories in China” skriver Yuan mer om problemen.

”Ett flertal av de mer avancerade biosäkerhetslaboratorierna saknar tillräckliga medel för rutinmässiga och nödvändiga processer.”

Artikeln publicerades i september 2019 i tidskriften ”Journal of Biosafety and Biosecurity”, för vilken Yuan är chefsredaktör.

Spekulationer kring att WIV kan ha varit källan till coronaviruset ökar, men Kina tillåter ingen oberoende utredning. 

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Fakta

Virusforskningen i Wuhan

·       Wuhans nationella biosäkerhetslaboratorium vid Wuhans virologiska institut (WIV) är ett av Kinas två biosäkerhetslaboratorium med säkerhetsklass 4, så kallade P4-labb. Dessa är de labb som har högst säkerhetskrav i världen, detta för att kunna studera patogener som orsakar sjukdomar som till exempel ebola.

·       P4-labbet i Wuhan färdigställdes i slutet av 2014 och sattes igång fullt ut 2018. Anläggningen förvarar 1 500 virus, inklusive det coronavirus som orsakade sars 2003.

·       På laboratoriet i Wuhan har det bedrivits “gain of function”- forskning på  SARS-CoV virus tillsammans med bland annat amerikanska forskare.