Regionerna avvaktar med antikroppstester
En majoritet av landets regioner avvaktar med antikroppstester, och fokuserar i stället på de tester som visar om man har en pågående infektion. Foto: Johan Nilsson/TT-arkivbild


Trots att regeringen gått ut med att befolkningen ska erbjudas antikroppstester för att se om man haft coronaviruset, så är det i dagsläget inte aktuellt i många delar av landet. Ett flertal regioner kommer inte att öppna provtagningen för allmänheten förrän efter sommaren.

– Vi har inte satt något exakt startdatum ännu. Vi vill först få tydligare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, om hur man ska tolka och kommunicera vidare provsvaren från antikroppstesterna, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare vid Region Jönköping.

TT har varit i kontakt med merparten av Sveriges regioner, och Jönköping är en av många som uppger att de inte har någon exakt tidsplan för när man kommer att starta en allmän provtagning för antikroppar. Men enligt Malin Bengnér kommer det troligtvis att dröja till efter sommaren. Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Västra Götaland och Värmland är ytterligare exempel där provtagningen ser ut att komma i gång först till hösten.

Prioriterar pågående infektioner

Den 11 juni kom regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner överens om att coronaprovtagningen ska öka. I den överenskommelsen ingår även antikroppstester, som ska erbjudas till alla svenskar mot en egenavgift. Regeringen kommer sedan att ersätta regionerna för de kostnader som kommer i samband med den utökade testningen.

– Som ett av de första länderna erbjuder vi bred serologisk testning, sade Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, på en pressträff i början av juni.

Men en stor majoritet av de regioner TT pratat med uppger att man fokuserar på de så kallade PCR-testerna, som visar om man har en pågående infektion, och att man därför tvingas avvakta med att erbjuda omfattande tester för antikroppar.

– Resurserna räcker inte till allt, och vi måste använda vår personal till att testa de som behöver vård direkt. Vi måste helt enkelt prioritera de som är sjuka nu, inte de som eventuellt var sjuka för några veckor sedan, säger Charlotta Nelsson, chefsläkare på Region Värmland.

Väntar till efter semesterperioderna

Stockholm erbjuder sedan drygt en vecka tillbaka antikroppstester till alla invånare, och efterfrågan har varit stor. Redan innan bokningssystemet öppnade var trycket så högt att regionens app kraschade, något som kollegorna i Västra Götaland tagit med sig in i sitt planeringsarbete.

– Med erfarenheterna från Stockholm i minnet så har vi konstaterat att det vore olyckligt att börja mitt i semesterperioderna. Vi vill inte ha kraschade hemsidor, så vi planerar i stället för att öppna provtagningen i september, säger Jan Kilhamn, stabschef på Västra Götalandsregionen.

(Elina Perdahl/TT)

Fakta

Antikroppstester

(TT)

TT har varit i kontakt med 16 av landets 21 regioner. Av dem uppger 15 att man inte har något exakt datum för när allmänheten kommer att erbjudas antikroppstester. Flera av dem uppger att det dröjer till efter sommaren.

Örebro är den enda av de 16 kontaktade regionerna som har bestämt ett datum för när testerna blir tillgängliga för allmänheten. Det blir från vecka 27.

Kunskapen kring antikroppstesterna är ännu inte fullständig, och det är ännu inte klarlagt om antikropparna ger ett absolut skydd mot covid-19. Man vet inte heller hur länge antikropparna finns kvar.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.