Regeringen vill se bättre lärarutbildningar
Blivande lärare ska få mer metodik och starkare koppling mellan teori och praktik. Foto: Veronica Johansson-arkivbild


Kvaliteten på lärarutbildningarna ska höjas och regeringen låter därför två utredare ta fram förslag på hur detta ska ske. Redan i mars nästa år ska förslagen vara färdiga.

Svensk skola behöver väldigt många fler lärare men lärarutbildningarna dras med problem. Antalet sökande och antagna borde vara högre och antalet som hoppar av sin utbildning borde vara lägre för att mota den historiskt stora lärarbristen.

För att göra lärarutbildningarna mer attraktiva ska två utredare föreslå hur kvaliteten kan förbättras. De ska bland annat föreslå hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas och hur fokus på metodik kan öka, enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet. De två utredarna är Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och Anders Gustavsson, professor emeritus vid Stockholms universitet.

Januariavtalet

"Nuvarande upplägg är för teoretiskt och vi ser att många lärarstudenter inte upplever att de är förberedda för yrket och klassrumssituationen när de kommer ut", kommenterar Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet.

Förbättrad lärarutbildning är en av punkterna i januariavtalet som slöts mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centern. Enligt den överenskommelsen ska akademiker som vill läsa in en lärarexamen i en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kunna göra det på kortare tid. Även detta blir en fråga för utredarna.

Vidare ska utredarna föreslå hur lärarstudenterna kan få fler lärarledda timmar och hur möjligheterna att jobba på en skola och parallellt studera till lärare kan förbättras.

Ifrågasatt kvalitet

Behovet av en förbättrad lärarutbildning ska också ses mot bakgrund av att kvaliteten på många av utbildningarna ifrågasatts. I Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar till förskollärare och grundlärare fick 32 av 67 granskade utbildningar omdömet ifrågasatt kvalitet, medan 35 fick omdömet hög kvalitet. Resultaten från utvärderingarna av ämneslärarutbildningarna beräknas bli klara nästa månad.

Utredarna har relativt kort tid på sig – slutredovisningen ska vara färdig senast 31 mars nästa år.

(TT)

Fakta

Detta ska utredas

(TT)

Utredarna Anders J Persson och Anders Gustavsson ska föreslå:

Hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas.

Hur fokus på metodiken kan öka.

Hur förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket kan underlättas.

Hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas ned och studietakten höjas.

Hur fler lärarledda timmar för studenterna kan införas.

Hur möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt kan förbättras.

Källa: Utbildningsdepartementet