Regeringen har stöd för ny krislag
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD). Foto: Henrik Montgomery/TT


Det finns nu stöd i riksdagen för att ge regeringen mer makt att stoppa smittspridning genom att snabbt kunna stänga verksamheter.

Men regeringen fick, i ett flera timmar långt möte med partiledarna, gå med på att ge riksdagen större möjligheter att omgående upphäva beslut.

– Vi är väldigt nöjda, nu har regeringen fått ett brett stöd för lagstiftning. Regeringen har lyssnat på både oppositionen och Lagrådet. Alla beslut kommer att gå till riksdagen omedelbart, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt efter mötet.

– Nu kan man inte runda riksdagen, nu måste man omedelbart skicka en proposition till riksdagen, som har det yttersta ordet. Vi har också avgränsat vad det här lagrummet kan användas till, att till exempel stänga ned gym, restauranger eller kommunikationer, säger Sjöstedt.

Regeringen får befogenheter att omedelbart införa en åtgärd, men förslaget ska omedelbart gå till riksdagen för prövning. Om en majoritet i riksdagen ogillar regeringens beslut kan riksdagen upphäva det inom 3-4 dagar, enligt uppgift till TT.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt lämnar partiledarmötet på Regeringskansliet i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

Stor samsyn

Redan på tisdagen lämnas regeringens proposition om att tillfälligt ge regeringen ett bemyndigande med anledning av viruset som orsakar covid-19. Lagen ska gälla från den 18 april till den 30 juni.

– Det finns en stor samsyn att det här är en nödvändig lag, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till TT efter mötet.

Även Kristdemokraternas ledare Ebba Busch stödjer regeringen, efter att ha fått klarare besked om att riksdagen också får ett ord med i laget.

– Det här är äntligen rätt strategi, i läge av kris ska man inte chansa, då ska man ha långtgående befogenheter och beredskap att hantera ett mycket värre läge än vad vi kan förutse i dag, säger Ebba Busch om vilka möjligheter regeringen nu får.

Även Moderaternas ledare Ulf Kristersson bekräftar att de är för att ge regeringen de här befogenheterna, inte minst för att regeringen lyssnat på M:s krav.

Tvingande beslut

– De har gått oss helt till mötes när det gäller riksdagens kontrollfunktion, att riksdagen ska ta ställning till varje sådan befogenhet. Däremot är vi inte nöjda med formuleringarna kring ersättning och kompensation, om staten fattar tvingande beslut om att lägga ned enskilda människors verksamhet, säger Kristersson till TT.

– Vi tar nu ställning till hur vi ska hantera den del där vi inte är nöjda, den där vi tycker att regeringen är ovarsam mot enskilda människor, tillägger han.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) tycker att regeringen har lyssnat på hans synpunkter om lagen som ska ge regeringen ökad makt att ta drastiska beslut för att stoppa smittspridning. Foto: Henrik Montgomery/TT

Även Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Vinge säger att SD stödjer regeringens förslag.

– Vi tycker att det är bra att man vill vidta kraftfullare åtgärder för att stoppa smittspridningen samtidigt som det är bra att riksdagen kan stoppa åtgärder som man inte tycker är bra.

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson välkomnar den breda enigheten och att riksdagen ges möjlighet att snabbt backa dåliga förslag.

"Vi kommer att bevaka att de som berörs av eventuella beslut får ekonomisk ersättning", skriver Jonsson i en kommentar.

Enligt uppgift till TT står det nu i förslaget att regeringen ska överväga ersättning till berörda om beslut om att stänga en rörelse eller köpcenter, till exempel, tas.

(Owe Nilsson/TT)
(Lars Larsson/TT)
(Henrik Montgomery/TT)