Rapport: Vita Huset fördömer Pekings "illvilliga beteende"
Soldater i Kinas befrielsearmé marcherar vid ingången till den ”Förbjudna staden” under en öppningsceremoni vid ett politiskt möte i Peking den 21 maj 2020. Foto: Nicolas Asfouri, AFP via Getty Images


En ny rapport från Vita Huset i USA fördömer det kinesiska kommunistpartiet (KKP) inom en rad områden, från dess rovgiriga ekonomiska praxis och aggressiva militära drag till dess kränkningar av mänskliga rättigheter. Utvärderingen kommer samtidigt som Trumpadministrationen ökar sin kritik mot Kinas pandemirespons.

Den 16-sidiga rapporten (pdf), som lämnades in till kongressen den 19 maj, går hårt åt KKP på flera områden. Bland annat tar den upp regimens orättvisa handelspolicy, förföljelse av religiösa grupper och dissidenter, och "provocerande och pådrivande” militära aktiviteter i Sydkinesiska havet och Taiwansundet.

”USA bekräftar och accepterar nu relationen till Folkrepubliken Kina såsom KKP alltid har formulerat den internt: en av stor maktkonkurrens”, uppger rapporten och fortsätter:

”Även om vi tävlar med Kina välkomnar vi samarbete där våra intressen överensstämmer.”

Rapporten, som sammanfattar den amerikanska administrationens politik gentemot den kinesiska regimen under de senaste åren, släpptes i samband med att Trumpadministrationen tar hårdare tag mot säkerhetshot från kinesiska teknikföretag och ökar kraven på att Peking ska vara transparent vad gäller KKP-virusets (vanligen kallat det nya coronaviruset) ursprung.

Epoch Times benämner det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, KKP-viruset, eftersom det kinesiska kommunistpartiets mörkläggning och undermåliga hantering tillät viruset att spridas över hela Kina och orsaka en global pandemi. 

USA:s utrikesminister Mike Pompeo uttalade sig om hotbilden från KKP på en presskonferens den 20 maj, strax innan rapporten publicerades.

– Medias fokus på den aktuella pandemikrisen missar den större bilden av den utmaning som det kinesiska kommunistpartiet utgör, sade han och fortsatte:

– Kina har styrts av en brutal, auktoritär regim, en kommunistregim, sedan 1949. I flera decennier har vi trott att regimen skulle bli mer lik oss – genom handel, vetenskapligt utbyte, diplomatiska kontakter och att de släpptes in i världshandelsorganisationen som en utvecklingsnation. Det har inte hänt.

Pompeo noterade vidare att omvärlden inte fullt ut har förstått KKP:s inställning till fria länder.

– Vi har i hög grad underskattat omfattningen av Pekings ideologiska och politiska fientlighet mot fria nationer. Ett faktum som hela världen nu vaknar upp till, sade han.

Enligt Pompeo har den kinesiska regimens respons på utbrottet "påskyndat vår mer realistiska förståelse av Kommunistkina". Han pekade på att Peking förstörde virusprover under utbrottets tidiga skeden, förvägrade experter tillgång till dess anläggningar och hotade att införa tullar för Australien när de krävde en oberoende undersökning av pandemins ursprung.

I rapporten uppges att den kinesiska regimen inte uppfyllt sina åtaganden inom en rad områden, från handel till immateriell egendom och miljöskydd. Till exempel lovade Peking under Obamaadministrationen att stoppa den statligt styrda it-stölden av affärshemligheter för kommersiell vinning och upprepade löftena under 2017 och 2018, enligt rapporten. Men 2018 rapporterade USA och ett dussintals andra länder om enorma it-attacker från hackare anslutna till Kinas högsta underrättelsetjänst, i syfte att stjäla affärsinformation.

Rapporten säger vidare att administrationen ”inte ser något värde” i att ha samröre med regimen utifrån någon slags ”symbolik eller ’pompa och ståt’.”

”Vi kräver istället konkreta resultat och konstruktiva åtgärder”, står det. "När tyst diplomati visar sig fruktlös kommer USA att öka det offentliga trycket på Kina och vidta åtgärder för att skydda USA:s intressen."

Rapporten avslutas med orden: "Vi fortsätter att samarbeta med Kinas ledare på ett respektfullt men klarsynt sätt och utmanar Peking till att upprätthålla sina åtaganden."

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.