Priset för covidläkemedel fastställt
Läkemedelsbolaget Gilead har satt pris på det antivirala läkemedlet Remdesivir. Foto: Gilead/AP/TT-arkivbild


Drygt 21 000 kronor blir priset för en femdagarsbehandling med Remdesivir. Det antivirala läkemedlet har visat sig kunna lindra sjukdomen och förkorta vårdtiden för patienter med covid-19. Men det kan dröja innan svensk sjukvård får tillgång till det.

Läkemedelsbolaget Gilead har satt ett fast pris på Remdesivir för resursstarka länder i stället för att förhandla med varje land enskilt. Syftet är att snabbt säkerställa tillgången till läkemedlet, skriver bolagets vd Daniel O´day i ett öppet brev på bolagets hemsida.

Remdesivir beräknas minska vårdtiden på sjukhus med i snitt fyra dagar. För sjukhusen i USA innebär det en besparing på drygt 111 000 kronor per patient, enligt O´day.

All tillverkning

Gilead har kommit överens med det amerikanska hälsodepartementet (HHS) om att leverera över en halv miljon kurer till och med september, rapporterar Reuters. Det motsvarar all planerad tillverkning av läkemedlet i juli och 90 procent av produktionen i augusti och september.

– Det finns naturligtvis praktiska problem med att tillverka väldigt mycket läkemedel väldigt fort, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Myndigheten har utvärderat läkemedlet och tillsammans med Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt det för användning i EU. Det formella beslutet om ett godkännande väntas av EU-kommissionen inom kort.

Avgör själva

Men hur snabbt den svenska sjukvården kan få tillgång till Remdesivir är ovisst. Läkemedelsbolagen avgör själva till vilka länder som de vill sälja läkemedel och när det ska ske.

– Det händer att läkemedelsföretag får ett godkännande att sälja ett visst läkemedel i Sverige, men som inte gör det av olika skäl. Det kan till exempel vara att de börjar med en större marknad först om det gäller hela Europa och att Sverige får vänta lite, säger Tuvendal.

Analytiker på Wall Street uppger att det antivirala läkemedlet kan ge miljarder i intäkter de närmaste åren om pandemin fortsätter.

(Krister Zeidler/TT)

Fakta

Remdesivir

(TT)

Remdesivir är ett antiviralt läkemedel, som antibiotika fast mot virus. Det togs först fram för att motverka ebola.

Medicinen ska hindra coronaviruset från att föröka sig. Viruset tar sig in i kroppens celler och förökar sig genom att använda cellernas eget maskineri. Läkemedlet tar sig också in i cellerna för att stoppa denna process.

EMA:s utvärdering bygger till stor del på en amerikansk studie som visar att läkemedlet förkortar vårdtiden, framför allt för personer med covid-19 som vårdas på sjukhus med syrgas.

Sammantaget visade studien att patienter som behandlades med Remdesivir återhämtade sig efter i genomsnitt 11 dagar, jämfört med 15 dagar för patienter som fick placebo. I undergruppen av patienter med andningsbesvär återhämtade sig Remdesivirgruppen efter 12 dagar, att jämföra med 18 dagar i placebogruppen.

Källa: Läkemedelsverket