Platserna nästan slut till högskoleprovet
Högskoleprovet kommer att skrivas på söndag. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT


Höstens omdiskuterade högskoleprov närmar sig. På söndag är det dags för de närmare 27 000 som har anmält sig.

"Alla som ska skriva provet har i kallelsen fått information om vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen", säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet i ett pressmeddelande.

Information till provanordnarna om vilka åtgärder de ska vidta under provet har också skickats ut från UHR (Universitets- och högskolerådet).

"Det är viktigt att varje provdeltagare tar sitt ansvar och följer smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer", säger Honeth.

Endast personer som inte har något giltigt provresultat sedan tidigare har fått anmäla sig till höstens provskrivning. Antalet platser har också varit begränsade till 27 640, omkring tusen platser är ännu inte uppbokade.

(Marcus Alexandersson/TT)