Pandemilagen får kritik
Professor förordar strategi baserad på flockimmunitet
Den nya, tillfälliga lagen gör det möjligt att införa åtgärder mot trängsel i kommersiella lokaler, som köpcentra och på gym. Foto: Sofia Drevemo


Den 8 januari röstade riksdagen igenom en tillfällig pandemilag som möjliggör riktade begränsningar för att minska smittspridning. Alla ser dock inte detta som den bästa lösningen och kritik har kommit från flera håll.

– Generella lockdowns har inte lyckats skydda de äldre någonstans i världen, samtidigt som de har resulterat i många indirekta negativa effekter på både fysisk och psykisk hälsa, säger Martin Kulldorff, epidemiolog och professor i medicin vid Harvard Medical School, till Epoch Times.

Exempel på negativa effekter på folkhälsan är försämrad mental hälsa, färre cancerscreeningar och ökat missbruk.

Kulldorff är en av tre initiativtagare till det internationella uttalandet Great Barringtondeklarationen, som publicerades den 4 oktober. De 53 490 läkare och folkhälsoexperter som hittills skrivit under menar att den nedstängningsstrategi som används i större delen av världen för att hindra spridningen av covid-19 orsakar skador på samhället och individer som inte går att reparera.

Strategi baserad på flockimmunitet

De förordar istället en strategi baserad på flockimmunitet och lik den modell Sverige hade 2020. 

Kulldorff säger att de äldsta har en mer än tusenfalt högre risk att dö i covid-19 än de yngsta. Strategin är att skydda riskgrupper medan resten av befolkningen lever ett normalt liv, i syfte att uppnå naturlig immunitet. Risken för smitta minskar då för alla. Så småningom når alla populationer flockimmunitet, skriver forskarna. ”Vårt mål bör därför vara att minimera dödlighet och skadliga effekter på samhället tills vi når flockimmunitet”, säger uttalandet.

Martin Kulldorff anser att vi borde dra lärdom av resultatet av världens nedstängningsstrategier. 

– Vi borde lära oss av dessa misslyckanden, och undvika generella restriktioner i samhället. Samtidigt finns det många sätt att bättre skydda de äldre på ett mer fokuserat sätt, baserat på länge beprövade smittskyddsprinciper, säger han.

Till exempel bör vårdhem använda personal som redan haft covid-19 och är immuna, samtidigt som man regelbundet testar annan personal och alla besökare. Unga vuxna med låg risk bör arbeta på plats och skolundervisning bör ske på plats.

"Mer träffsäkra åtgärder"

Syftet med covid-19-lagen är att möjliggöra ”mer träffsäkra åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19”. Med stöd av lagen kan nu regering, myndigheter, regioner och kommuner vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson säger att medan de restriktioner som vidtagits under 2020 har haft effekt så har de slagit hårt mot vissa verksamheter. Man har dock inte kunnat påverka trängsel i kommersiella lokaler. 

– I den nya lagstiftningen uppnås en större balans mellan de olika riskmiljöerna. Jag tror att det kommer att öka acceptansen hos medborgarna att följa reglerna, säger han.

Grundlagsskyddade rättigheter

Kritik har även kommit från flera håll mot att den tillfälliga lagen går emot våra grundlagsskyddade rättigheter, som mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Enligt grundlagen gäller grundlagarna före andra lagar, men även att mötes- och demonstrationsfriheten får begränsas ”för att motverka farsot”. 

Fria Moderata Studentförbundet framför sin kritik i en debattartikel i GP där de kallar lagen för ”en lag som ger regeringen rätt att förbjuda människor att demonstrera mot lagen”. 

Regeringen är medveten om de begränsningar i de medborgerliga rättigheterna som den nya lagen innebär.

– De långtgående inskränkningar som nu gäller, till stor del för det som hör till grundläggande fri- och rättigheter, ska så klart inte gälla längre än nödvändigt, säger socialminister Lena Hallengren (S).

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Covid-19-lagen

Möjliggör begränsningar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik. 

Möjliggör förbud mot att vistas i parker, på badplatser eller liknande om det finns en påtaglig risk för trängsel.

Gäller 10 januari till 30 september 2021.

Personer som bryter mot förbuden att samlas i ett sällskap av viss storlek, eller att vistas på viss plats, bestraffas med böter.