OECD: Sverige måste underlätta integrationen i skolan


Sverige borde göra mer för att underlätta integrationen av utlandsfödda barn i skolan. Det menar OECD i en ny rapport.

Bland annat vill man att socioekonomiskt missgynnande elever lättare ska ha möjlighet att välja skola.

– OECD bekräftar min bild av att Sverige bör göra mer för att blanda elever från olika bakgrund, säger utbildningsminister Anna Ekström, till SVT Nyheter.

Utmaningar

Den globala ekonomiska samarbetsorganisationen, OECD, anser att det svenska skolsystemet står inför en rad utmaningar i och med att Sverige har tagit emot ett stort antal migranter och flyktingar.

Detta är något som bland annat har visat sig i PISA-resultaten där nyanlända ligger långt efter infödda svenskar. Så många som 61 procent av barnen till första generationens invandrare misslyckas med sina studier, vilket är betydligt mer än i de flesta andra länder.

För att lösa problemen föreslår OECD en rad åtgärder. Bland att vill man underlätta för ungdomar att välja skola.

Man vill också höja nivån på lärarkåren. För att komma till rätta med detta anser man att lärarnas löner bör höjas. Incitamenten för att ta jobb i skolor – där det finns många problem – måste också bli bättre.

Individinriktad undervisning

OECD rekommenderar också ökat stöd för språkträning. Elever som inte lär sig svenska ordentligt kommer annars att bli missgynnade i framtiden. Därför menar samarbetsorganisationen att undervisningen i svenska bör bli mer individinriktad. Man menar att regelbunden uppföljning av kunskaperna är nödvändigt.

Tidigare har SVT rapporterat att var fjärde elev i Sverige har utländsk bakgrund. Enligt tv-kanalen är fördelningen på skolorna ojämn. En kommun kan ha en skola där det finns över 90 procent elever med utländsk bakgrund samtidigt som en grannskola har fyra procent.

– Vi får en ökad koncentration av elever utifrån social bakgrund och migrationsbakgrund och vi ser att vi får ökade skillnader när det gäller skolresultaten, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, till SVT.