Naturskyddsföreningen ska skapa världens längsta blomsteräng
Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen


Ängsväxter och pollinatörer som bin och humlor har blivit färre. För att råda bot på det ska Naturskyddsföreningen skapa världens längsta blomsteräng.

Målsättningen är att skapa minst 1 000 kilometer ängsmark längs med vägkanter runt om i landet.

– Genom att skapa blomsterängar på alla tusentals kilometer vägrenar och cykelbanor som finns i Sverige får vi både bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden och en möjlighet att sprida kunskap om den kris som naturen befinner sig i, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.  

Slåtterängar och naturbetesmarker har minskat kraftigt, vilket har lett till att pollinatörer som bin, humlor och fjärilar har blivit färre.

Naturskyddsföreningen anser att smartare skötsel av vägrenarna runt om i landet kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden.

– Naturkrisen med en alltmer utarmad biologisk mångfald är ett faktum. Vi måste göra allt vi kan för att vända trenden. Med det här projektet hoppas vi att skapa en bättre miljö för pollinatörer och andra viktiga arter i vår natur, säger Karin Lexén i pressmeddelandet.

Tillsammans med olika aktörer som Trafikverket ska Naturskyddsföreningen bland annat så ängsfröer och bekämpa invasiva arter som exempelvis lupiner längs med vägarna.

Projektet kommer att starta hösten 2021 och ska pågå i fyra år.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: