Nätuppror för att stoppa elnätslag


Med 40 000 underskrifter hoppas det så kallade nätupproret stoppa regeringens förslag på ökade investeringar i elnäten. Förslaget möjliggör också för elnätsföretagen att höja priset med totalt uppemot 28 miljarder kronor.

Digitaliseringsminister Anders Ygemans proposition har fått rejält med smisk av remissinstanserna. Det kommer leda till högre priser för konsumenterna, har bland annat regeringens egna myndigheter Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket kommit fram till. Detta trots att regeringen häromåret skruvade på reglerna som skulle medföra lägre elnätspriser, vilket det inledningsvis också gjorde.

Men nu kan det bli rejält högre priser igen, befarar kritikerna.

På torsdagen behandlades regeringens nya lagförslag i riksdagens näringsutskott, och elupphandlingsbolaget Kundkrafts vd Anders Kaijser överlämnade inför mötet de runt 40 000 protestunderskrifterna. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har reserverat sig med egna motioner i frågan, men i övrigt finns alltså en politisk majoritet bakom, trots att regeringen fick baxläxa av en samlad opposition i höstas, vilket Anders Kaijser anser är märkligt.

Han köper inte Ygemans argument att det här nya förslaget är bättre än om inget alls görs, eftersom elnätsbolagen ideligen vinner i domstol mot Energimarknadsinspektionen, som försöker bromsa prisuppgången, vilket gör att de kan höja elnätsavgiften i alla fall.

– I mina öron låter det som en bortförklaring, säger Kaijser som då tycker att Ygeman borde ändra den ursprungliga lagen i stället.

(Olle Lindström/TT)

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: