Energimarknadsinspektionen: Elhandelns affärsmetoder ska utredas
Elmarknadsinspektionen ska utreda elhandelns vilseledande affärsmetoder Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay


Energimarknadsinspektionen (Ei) har de senaste åren sett en ökning av antalet klagomål om olika typer av oseriösa affärsmetoder som elhandelsföretag använder sig av. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att man nu kommer att starta ett projekt för att utreda och ta fram åtgärdsförslag som ska förbättra för elkunderna.

De senaste åren har klagomålen på elhandelsföretagens affärsmetoder ökat markant. De flesta klagomålen handlar om vilseledande säljmetoder. Det kan till exempel handla om dolda eller orimliga detaljer i elavtalet, att konsumenten mot sin vilja blir kund hos ett annat elhandelsbolag, långa uppsägningstider eller höga brytavgifter.

Myndigheten som märkt ökningen av klagomål på elbolagen och deras affärsmetoder ser mycket allvarligt på problemet. Ei kommer därför att utreda elhandlarnas affärsmetoder på den svenska elmarknaden. Målet är att förbättra marknadens funktion och förhindra att elbolagen använder säljmetoder som gör det svårt för kunden.

Sedan våren 2020 har Ei haft ökad tillsyn kring oseriös elhandel och inlett tillsynsärenden både mot företag som fått många klagomål och de som förmedlar och säljer elevtal som tecknas med ett annat elhandelsföretag.

– Vi kommer att ha ett brett perspektiv när vi tar fram åtgärdsförslag, det kan vara sådant som inte ryms inom ellagen eller inom Ei:s verksamhetsområde idag. Exempel på förbättringsåtgärder som projektet ska titta närmare på är behov av kompletterande lagstiftning, översyn av elmarknadens processer och branschinitiativ, säger Johan Nilsson, analytiker på Ei och projektledare, i pressmeddelandet.

Projektet kommer att sammanfattas i en rapport som ska publiceras i slutet av september 2021.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: