Miljözoner i Stockholm kan slopas


En ny rapport har fått striden om miljözoner i Stockholm att hårdna. Enligt Stockholms miljöförvaltning och trafikkontor kommer utsläppen av kväveoxider i Stockholms innerstad att halveras fram till 2022 bara genom att tunga fordon förbjuds.

– Om de här siffrorna stämmer har jag väldigt svårt att se att det blir några miljözoner överhuvudtaget, säger Stockholms stads stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S) till Dagens industri.

Frågan om miljözoner har pendlat fram och tillbaka de senaste månaderna. Regeringen gav i mars kommunerna klartecken att införa tre olika typer av miljözoner från 1 januari 2020, men det mest omdiskuterade förbudet mot äldre dieselbilar blir möjligt först från 2022.

MP: Miljözoner behövs

Men rapporten från Stockholms Stad ifrågasätter om miljözonerna blir nödvändiga. Bara genom att förbjuda tunga fordon – ett förbud som redan finns – kommer utsläppen av kväveoxider att halveras och hamna långt under gällande gränsvärden.

– Vi klarar miljökvalitetsnormerna med god marginal och troligtvis också de statliga miljömålen som är väldigt högt satta. Den här rapporten vänder upp och ner på hela frågan, säger Jan Valeskog.

Enligt en ny rapport halveras utsläppen av kväveoxider i Stockholm om tung fordonstrafik förbjuds i innerstaden. Socialdemokraterna i Stockholm ifrågasätter om miljözoner verkligen behövs. Foto: Roald, Berit/Arkivbild

Men trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), som drivit frågan om miljözoner hårt, ändrar sig inte. Det som nu hamnat mitt i debatten är inte en rapport utan en grov uppskattning, anser han, och tilläger att en djupare analys kommer från Miljöförvaltningen i höst.

– Min bedömning är att vi kommer att behöva miljözoner för att få en riktigt bra luft i Stockholm, säger Daniel Helldén till TT.

"S måste backa"

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) kräver nu att Socialdemokraterna backar från uttalandet att miljözoner ska införas.

"Moderaterna har hela tiden sagt att det är inte finns behov av att införa miljözoner i den omfattning eller under den tidsperiod som den S-ledda majoriteten i Stadshuset har kommunicerat. Den här rapporten ger ytterligare stöd för den linjen", säger hon i ett pressmeddelande.

 (Björn Ewenfeldt/TT)

Skidåkare stöter på ovanligt djur i skogen – se deras reaktioner

Slav under kommunismen