Utsläppen från vägtrafiken har minskat
Utsläppen från vägtrafiken minskade under 2016, enligt Transportstyrelsen.   Foto: Erik Johansen/NTB scanpix/TT-arkivbild


Koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Sverige minskade med fem procent under 2016 jämfört med året före, enligt Transportstyrelsens preliminära siffror.

Den sammanlagda minskningen motsvarar 940 000 ton koldioxid - och skedde trots att vägtrafiken ökade under samma period.

Utvecklingen kan till stora delar förklaras med att det har blivit vanligare att tanka diesel som blandas med biodrivmedel. Men minskningstakten är inte tillräcklig för att Sverige ska nå målet om en 70-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser fram till 2030, enligt Trafikverket.

"Det är glädjande att utsläppen minskar, men det går för långsamt för att nå regeringens mål. Därför krävs kraftfulla styrmedel för att främst få en snabb elektrifiering och effektivisering av transporterna", säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket i ett pressmeddelande.

(TT)