Migrationsverket: Över 100 000 anhöriginvandrare de närmaste två åren
Över 100 000 anhöriginvandrare väntas de närmaste två åren. Foto: Bilbo Lantto/Epoch Times-arkivbild


På söndagen släppte Migrationsverket sin senaste rapport om hur många asylsökande som förväntas komma de kommande två åren. Bedömningen man gör är att antalet asylsökande till Sverige antas ligga på 23 000 för 2018 och 29 000 för 2019. Dessutom väntas cirka 56 000 för 2018 och 68 000 personer för 2019 söka asyl på familjeanknytning.

Bedömningen av antalet personer som söker asyl är därmed oförändrad de kommande två åren och pekar på en varaktig utveckling. Migrationsverket bedömer också att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år.

– Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Prognosen bygger på att gränskontrollerna och andra gränshinder i Europa kommer att bestå under året. Dessutom kommer EU:s och Turkiets migrationsuttalande också att bestå, skriver Migrationsverket på sin webbsida.

Samtidigt pågår avarbetningen av gamla ärenden. Myndigheten säger också att man ska ge rättssäkra och snabba beslut åt nya asylsökande. Den nya prognosen innebär att man fortsätter ”på den utstakade vägen mot en effektiv organisation”.

– Vi ser att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggnings­tider och mottagning. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot en bättre organisation med ändamålsenlig styrning som ger medarbetarna goda förutsättningar att ge sökande sina ärenden prövande snabbt och rättssäkert, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket bedömer att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med i år. Orsaken till det är att planeringsantagandet för 2019 och framåt utgår från riksdagens beslut om den tillfälliga asyllagen som upphör i mitten av nästa år.

Myndigheten skriver att det är oklart vilken lagstiftning som kommer att gälla efter det och hur den politiska utvecklingen ser ut efter valet i september. Dessutom skriver myndigheten att utvecklingen påverkas av det som händer med migrationspolitiken inom EU. Samtidigt finns också en osäker faktor som kan påverka asylprövningen i framtiden i och med den nya så kallade gymnasielagen vars tillämpning har ifrågasatts av domstolar.

Nyligen lanserade Migrationsverket pilotprojektet ”Asyl 360”, vars målsättning är att ge de asylsökande beslut inom en månad.

Myndigheten bedömer att man kommer att avgöra cirka 50 000 asylärenden under 2018. Samtidigt säger man också att anslagsbehovet minskas över tid.

På tre år beräknar Migrationsverket att utgifterna halveras från 54 miljarder år 2017 till cirka 25 miljarder år 2019.

Migrationsverkets nya rapport i sin helhet finns här.

Han var ute och gick med hunden när han såg någon som satt på en påle i vattnet

Visste du? - 20 juli - Förföljelsen av Falun Gong

 

Fakta

Migrationsverkets prognos för 2018

23 000 personer väntas söka asyl.

50 000 ärenden beräknas avgöras.

64 000 ärenden rörande arbetstillstånd väntas inkomma.

70 000 ärenden väntas bli avgjorda.

26 000 ärenden rörande studier väntas inkomma.

24 000 ärenden av dem väntas bli avgjorda.

56 000 personer väntas söka på familjeanknytning.

87 000 ärenden som rör dessa väntas bli avgjorda.

Cirka 46 000 nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig kommunerna i år.

Cirka 24 000 ärenden som rör återvändande beräknas bli avgjorda.

20 000 verkställighetshinder väntas inkomma.

17 000 av dessa väntas bli avgjorda under året.  

Källa: Migrationsverket