Medlemstapp i partierna – bara KD och SD ökar
Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren på Kristdemokraternas valvaka under valet till Europaparlamentet. Foto: Henrik Montgomery/TT-arkivbild


De flesta riksdagspartier fortsätter att tappa medlemmar. Sämst går det för Miljöpartiet som blev av med nästan var sjätte medlem förra året.

Samtidigt hade KD sin bästa medlemsutveckling på 46 år.

Det totala medlemstappet för riksdagspartierna var 9 038 medlemmar förra året.

Störst minskning hade Socialdemokraterna som förlorade 4 727 medlemmar. Men Miljöpartiet tappade störst andel av sina medlemmar, från 12 400 till 10 500.

– Vi ökar alltid under valår och minskar mellan valen, så det här är inget konstigt utan det är så det brukar vara. Sett över en längre tid, säg 15-20 år, har vi ökat i medlemsantal, säger Märta Stenevi, Miljöpartiets partisekreterare.

Tydlig minskning

Centerpartiet tappade samtidigt 3 100 medlemmar, Moderaterna 2 800, Liberalerna 1 300 och Vänsterpartiet backade med 1 200 medlemmar under 2019.

Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson ser allvarligt på tappet.

– Det är en tydlig minskning av medlemstalet, efter att vi år 2017 haft en stark ökning och 2018 ett i stort sett oförändrat medlemsantal. I februari kommer vi att starta ett samtalsår med svenska folket, där vi ger ännu fler människor möjligheten att engagera sig i Centerpartiet, säger han.

På lång sikt har de flesta partier minskat antalet medlemmar. Stenevi bekymras över att färre människor vill vara medlemmar i politiska partier.

– Det är medlemmarna som ÄR partiet. Vi behöver bli fler som driver gröna frågor som klimatomställning och social rättvisa politiskt. Vi står inför stora utmaningar och vi behöver alla krafter som vill verka för en bättre framtid.

Märta Stenevi under Miljöpartiets kongress där hon valdes in som Miljöpartiets partisekreterare. Foto: Henrik Montgomery/TT-arkivbild

De bröt trenden

Men två partier gick emot trenden. 2018 hade Kristdemokraterna 21 348 medlemmar. Vid slutet av förra året låg medlemsantalet på 25 600, en ökning på 20 procent. Sverigedemokraterna hade 30 200 medlemmar 2018. Ökningen förra året blev 1 600. KD:s stora tillströmning förklaras av partiet av den politiska situationen i Sverige.

– Vår ställning som tydligt oppositionsparti har gett oss en bra ökning. Vi såg egentligen redan i slutet av valrörelsen 2018 ett ökat inflöde av medlemmar. Den fortsättningen som har varit hela året är relativt unik för oss, säger partisekreterare Peter Kullgren.

Förra årets ökning är den största på 46 år, enligt Kullgren. Partiets mål är att fortsätta växa och att antalet medlemmar ska öka med 5 procent varje år.

Medlemmarna viktiga

TT: Hur viktiga är medlemmarna för KD?

– Vi är lite av ett folkrörelseparti, och våra medlemmar är viktiga i det politiska arbetet.

TT: Fram till i år har ni i stort sett tappat medlemmar varje år under en längre tid. Vad har förändrats?

– Jag tror att det hängde ihop med att vi gick knackigt opinionsmässigt under de åren. Men på senare tid har vi var betydligt mer tydliga, mer raka och vi står upp för de politiska idéer och förslag som vi tror är bäst för Sverige, säger Peter Kullgren.

(Fanny Hällegårdh/TT)

Fakta

Antal medlemmar 2018-2019

(TT)

Parti 2018      2019
KD:  21348      25688
SD:  30202      31864
V:    25227      23 988
C:    29066      26000
MP:  12418      10588
S:    95000      90273
L:    15774      14432  
M:    48138     45302

Totalt medlemstapp alla partier: -9038