Manifestationer världen över: "20 juli är dagen som förändrade Kina för alltid"
Under lördagen höll Falun Gong-utövare en manifestation utanför den kinesiska ambassaden i Stockholm i samband med årsdagen då Kinas regim började förfölja metoden för 21 år sedan. Den 18 juli 2020. Foto: Li Zhihe/Epoch Times


Hänsynslös och brutal förföljelse med fängslanden, tortyr och död. Det är den verklighet Falun Gong-utövare i Kina nu befunnit sig i under 21 års tid. Det är också anledningen till att människor i helgen samlats på olika platser i Sverige och världen för att protestera mot det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av metoden och väcka medvetenhet. 

I det vajande ängsgräset utanför den kinesiska ambassaden på Djurgården i Stockholm gör ett 30-tal Falun Gong-utövare stilla qigong-övningar. Den fridfulla atmosfären står i rak kontrast till den brutala förföljelse av metodens utövare i Kina som nu varat i 21 år, och som orsakat katastrof för miljontals utövare och deras familjer som tvingas leva under ständig skräck och terror. 

Ur högtalaren hör vi en Falun Gong-utövare berätta om den kinesiska regimens grymhet, om hur många som torterats till döds och hur Falun Gong-utövare i stor skala dödas för sina organ i Kinas växande, statssanktionerade transplantationsindustri. 

Chen Ying (hö) deltog i manifestationen utanför den kinesiska ambassaden i Stockholm på lördagen. Foto: Li Zhihe

Chen Ying var med vid manifestationen framför den kinesiska ambassaden, precis som hon varit under alla år sedan hon 2001 flydde till Sverige från förföljelsen. Men många av hennes vänner är kvar i Kina och förföljs fortfarande.

– Jag måste kämpa för deras skull, för att få ett slut på förföljelsen, säger hon och menar också att det är viktigt att vi samarbetar för att avslöja alla brott som kommunistpartiet begår. 

– Den har pågått i över 20 år. Många utövare dör och deras familjer drabbas, och det pågår organstöld på levande utövare … Vi måste kämpa tillsammans för att stoppa förföljelsen, säger hon.

Thomas Pompe deltog i Falun Gong-övningen vid Johanna-statyn i Brunnsparken, Göteborg, den 19 juli 2020. Foto: Lei Wang

Även i Göteborg anordnades manifestationer på ett flertal platser, bland annat framför det kinesiska konsulatet.

En av de som deltog i manifestationen var Thomas Pompe som har utövat Falun Gong sedan 1998. Han berättar att det är många yngre som stannar till och är intresserade, och som inte vet så mycket om förföljelsen.

– Media skrev ju mycket i början, men efter det har det inte varit mycket mediabevakning. Det gör ju att det finns en generation som inte hört talas om det.

Det pågår nu ett större initiativ där politiker över hela världen uttalar sitt stöd för ett slut på förföljelsen av Falun Gong. Han tycker att det är positivt och tror att det kan ha en stor effekt.

– Jag tror att den kinesiska regimen ändå bryr sig mycket om vad omvärlden tycker. De är rädda om sin image utomlands.

Thomas berättar dock att en del politiker inte vågar uttala sig på grund av repressalier från den kinesiska ambassadören.

– Det visar ju hur förföljelsen har nått utlandet.

Att utöva Falun Gong innebär för Thomas att kunna vara lugnare och må bättre.

– Jag tycker att det ger mycket frid till kropp och själ. Det handlar om att man kan möta vardagens med- och motgångar på ett annat sätt och inte hetsa upp sig över småsaker.

Falun Gong är en andlig qigongmetod som förts vidare från det forna Kina, och som har sin grund i Buddha-skolan. Den består av stillsamma övningar och meditation, samt en undervisning som vägleder utövaren att leva enligt de universella principerna sanning, medkänsla och tålamod.

Metoden började spridas till allmänheten först 1992 av lärare Li Hongzhi. Den spreds snabbt från mun till mun, och vid 1999 hade omkring 100 miljoner människor från alla delar av samhället börjat utöva Falun Gong. Många rapporterade om förbättrad hälsa, bättre familje- och arbetsrelationer, mindre stress och mer harmoni i sina liv. 

Gruppövning i Guangzhou innan förföljelsen började 1999. Foto: (©Minghui)

Ville utrota Falun Gong 

Med ett brev till Politbyrån den 25 april 1999 lade den dåvarande kommunistpartiledaren, Jiang Zemin, grunden för den förföljelse som skulle starta några månader senare. Jiang uttryckte sin oro för att Falun Gong var ”en slags nationell organisation med många anhängare från kommunistpartiet, tjänstemän, forskare, soldater såväl som arbetare och bönder.” 

Han uppfattade Falun Gongs undervisning om traditionella värderingar som ett hot mot legitimiteten av kommunistpartiets ideologi, som är baserad på ateism, materialism och kamp. 

Den 20 juli satte Jiang in hela partistatens kraft för att slå ner på utövarna, som då uppgick till 100 miljoner över hela Kina. Enligt interna dokument gav han ordern: ”förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förinta deras kroppar.”

Tortyr och organstöld

Många människorättsorganisationer såsom Amnesty, Human Rights Watch med flera har rapporterat åtskilligt genom åren om godtyckliga fängslanden, tortyr och dödsfall av Falun Gong-utövare i Kina. Faluninfo.net har bekräftade uppgifter på att cirka 4500 utövare dött i förföljelsen, men mörkertalet anses vara mycket högt på grund av svårigheterna med att få ut information från Kina.

Det finns också ett mycket stort, men okänt antal utövare, som dödats i Kinas statssanktionerade organtransplantationsindustri, där personer plundras på sina organ medan de fortfarande lever. Forskare har kallat detta för ett ”kallt folkmord”. En oberoende folktribunal i London drog i mars slutsatsen att statligt sanktionerad organstöld på samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare, ”bortom rimligt tvivel”, har ägt rum i åratal "i en omfattande skala" och fortfarande äger rum i dag.

Manifestationer över hela världen

Olika manifestationer för att uppmärksamma årsdagen av förföljelsen av Falun Gong har under helgen hållits i många länder över hela världen. Här är ett axplock från olika platser.

Taiwan

I Taiwan, som trots sin närhet till Kina har ett demokratiskt styre, höll Falun Gong-utövare en ljusmanifestation i Qianxiparken i Pingtung för att hedra och sörja de utövare som förlorat sina liv under förföljelsen, och för att protestera mot det kinesiska kommunistpartiets tortyr och dödande av Falun Gong-utövare. 

Falun Gong-utövare i Pingtung, Taiwan, håller en ljusmanifestation för att uppmärksamma att förföljelsen av Falun Gong pågått i 21 år i Kina. Foto: Epoch Media Group

Människor från olika delar av samhället kom för att stötta manifestationen, alltifrån politiker till organisationer.

Hong Ming-jiang, kommunpolitiker i Pingtung, var en av dem som uttryckte sitt stöd.

– Jag stöttar alltid Falun Gong-utövare. De följer sanning, medkänsla och tålamod och är en fantastisk grupp människor. Kommunistdiktaturen tål inte människor som strävar efter sanning. Jag beundrar Falun Gong-utövare för att de står upp mot diktaturen med sina principer och håller fast vid medkänsla. Jag tror att de kommer att segra en dag.

Politiker Hong Ming-jiang deltog i manifestationen i Pingtung, Taiwan. Foto: Epoch Media Group

Andra tog upp den allvarliga situationen i Hongkong där Kinas kommunistparti infört en ny säkerhetslag som fråntagit såväl Falun Gong-utövarnas som alla Hongkonginvånares fri- och rättigheter. 

Hsieh Chieh-huang, som var där på politikern Chung Chia-pins vägnar, sade att den nya säkerhetslagen som Peking påtvingat Hongkong ”har krossat alla förhoppningar man kan ha haft om den totalitära regimen”. Han poängterade samtidigt att det kinesiska kommunistparitet (KKP) inte är det kinesiska folket, och att Kinas folk har lidit under KKP:s styre, och att ingen är säker under en makt som inte respekterar demokrati och rättsstatsprincipen.

Österrike

Vid den kända Stefansdomen i Wien höll österrikiska utövare på lördagen en manifestation för att uppmärksamma förföljelsen, med en iscensättning av hur organ skördas från samvetsfångar i Kina.  

Falun Gong-utövare informerar om förföljelsen, vid Stefansdomen i Wien, den 18 juli 2020. Foto: Jarka Dragonová

Washington, USA

I USA höll Falun Gong-utövare manifestationer i flera städer, en av dem hölls utanför Kinas ambassad i Washington den 17 juli. Utövare berättade bland annat om personliga erfarenheter av förföljelse och tortyr i Kina för åhörare som stannat för att lyssna.

Falun Gong-utövare håller en ljussvaka utanför den kinesiska ambassaden i Washington, USA, den 17 juli 2020. På banderollen som hålls av utövare i första raden står ”Stoppa förföljelsen av Falun Gong.” Foto: Lisa Fan/Epoch Times 

Efter ljusvakan talade Falun Gong-utövaren Erik Melzer, som arbetar inom it-branschen, om varför den 20 juli är en så avgörande dag.

– Den 20 juli är dagen som förändrade Kina för alltid. Ända sedan KKP tog makten i Kina 1949, har det förekommit så många brutala kampanjer, och så många oskyldiga människoliv har gått förlorade. Men aldrig tidigare har vi sett en så brutal förföljelse där inte bara liv tas, utan det är som att Kinas själ krossas.

Erik Meltzer deltar i en ljussvaga utanför Kinas ambassad i Washington, USA, den 17 juli 2020. Foto: Lynn Lin/Epoch Times

Samtidigt tycker Melzer att Falun Gong-utövarnas svar på förföljelsen ger hopp till Kina: 

– Jag hoppas att [den 20 juli] kan bli en dag då människorna i Kina kan säga; Jag kommer inte att tro på lögnerna som jag har fått höra av KKP och … [jag kommer att] välja rätt sida så att jag inte ångrar något när saker och ting ändrar sig i Kina, säger han.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.